Persbericht

La planète “banque” tourne à l’envers

03 september 2019

BNP Paribas Fortis kondigt vandaag mooie financiële resultaten aan en om dat vieren, beslist de bank de tarieven nogmaals te verhogen vanaf 1 januari 2020. KBC van zijn kant, maakt vandaag dan weer bekend dat er een herstructurering zit aan te komen. Mooie voorbeelden die duidelijk maken dat de banken zowel personeel als cliënteel bestraft ten gunste van de aandeelhouders. Test Aankoop toont zich al langer kritisch ten opzichte van deze houding vanwege de banken en moedigt consumenten aan om zijn petitie te tekenen tegen te hoge bankkosten. Reeds 17 000 mensen lieten hun handtekening achter.

Meer kosten voor minder service

Bodemrente op spaargeld, kosten op geldafhalingen, kosten op manuele transacties, de klanten van de banken betalen steeds meer voor steeds minder diensten en opbrengst.  Tegelijk  groeien de bedragen op rekeningen wel aan:

meer dan 270 miljard euro op particuliere spaarrekeningen ;
meer dan 80 miljard euro op zichtrekeningen ;
een constante stijging van dividenduitkeringen aan aandeelhouders bij de meeste banken...

De manier waarop de banken vandaag hun klanten benaderen is op zijn zachtst gezegd bijzonder te noemen, om niet te zeggen wereldvreemd :

u opent een rekening en men vraagt u jaar na jaar hogere kosten te betalen ;
wil u geld afhalen dan mag u ook daarvoor betalen ;
u vertrouwt uw spaarcentjes aan hen toe en de bank wil u belonen via een negatieve rente

Ook de aandeelhouder moet bijdragen

De winstgevendheid van de bank zou onder druk staan door de lage rentetarieven en in het bijzonder de negatieve rente die de Europese Centrale Bank aan commerciële banken  oplegt voor stortingen.   Laten we echter niet vergeten dat deze negatieve rente net een stimulans is om dit geld aan particulieren en bedrijven te lenen, in plaats van het alleen maar te laten floreren bij de centrale bank. Kortom, een stimulans om hen aan te zetten hun werk te doen! De rendabiliteit onder druk ? Nee, eerder het economisch model van de banken

De koersen van de bankenaandelen staan onder druk sinds de rente opnieuw is beginnen dalen.  In een context van crisis, zou het logisch zijn mochten de middelen bijalle spelers worden gehaald om ze te laten bijdragen, zegt Test Aankoop.  Vandaag wordt het geld steeds bij dezelfde mensen gehaald of wordt steeds hetzelfde recept toegepast: enerzijds worden werknemers ontslagen via tal van herstructureringsplannen (neem nu KBC dat vandaag een herstructurering aankondigt), anderzijds zien we dat klanten steeds meer betalen voor steeds minder diensten en minder rente (waarvan de nieuwe prijsstijging die BNP Paribas Fortis dinsdag aankondigde, slechts één voorbeeld is), vult de consumentenorganisatie aan.  En de rol van de aandeelhouder in dit alles?  Voorlopig lijkt, afgezien van de koersdaling (maar zolang we niet verkocht hebben, hebben we ook niet verloren), de aandeelhouder de enige die niet gevraagd wordt om een inspanning te leveren. Het dividend is de afgelopen jaren enkel toegenomen. Toch wel vreemd in een context van "crisis" waarin miljarden moeten worden geïnvesteerd in de digitalisering van banken.

De spaarder daarentegen lijdt onder het nultarief, de klant ziet zijn kosten stijgen, de werknemer wordt ontslagen, maar de aandeelhouder blijft zijn mooie dividenden opstrijken. Het is normaal dat de aandeelhouder wordt beloond, maar in moeilijke tijden moet iedereen zijn steentje bijdragen.  Daarenboven : indien slechts een klein deel van het dividend zou worden geherinvesteerd in projecten die de inkomsten van morgen zouden garanderen, zouden de aandelenkoers hier enkel wel bij varen.

Zoals een recent onderzoek van Test Aankoop aantoont, groeit de ontevredenheid van spaarders over de belangrijkste spelers in de sector. Het risico van een breuk met de huidige en toekomstige generaties dreigt, waardoor banken uiteindelijk onder druk komen te staat door hun eigen uitdovende bedrijfsmodel.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.