Nieuws

Bestaan er zichtrekeningen waar geen kosten aan verbonden zijn?

Ja, die bestaan. Maar ze zijn uitzonderlijk. En het is niet omdat een bank zegt dat iets gratis is dat het dat ook echt is.

24 december 2020
zichtrekening zonder kosten

 

Het is een feit dat je bij de meeste banken niet aan kosten kunt ontsnappen op een zichtrekening.

Veelal betaal je een vast bedrag en daarmee heb je recht op een beperkt aantal verrichtingen (dat verschilt al naargelang de bank). Zodra je boven dat aantal uitkomt, moet je voor elke bijkomende verrichting apart betalen.

In bepaalde gevallen moet je slechts een heel klein vast bedrag betalen, maar laat men je voor het gros van de verrichtingen en voor elke kaart die je gebruikt, apart betalen. Dat kan aantikken.

Sommige banken pakken uit met een “gratis” zichtrekening, maar doen eigenlijk de waarheid geweld aan. Heel vaak zal alleen het openen en het beheer van de rekening gratis zijn. Wij vinden het bijvoorbeeld bedrieglijk om van gratis te spreken als je kosten moet betalen wanneer je je geld opneemt aan een geldautomaat die niet tot het circuit van je bank behoort. Hou er ook altijd rekening mee dat je voor heel specifieke diensten of verrichtingen, zoals de aanvraag van een duplicaat van een rekeninguittreksel of opzoekingswerk, vaak sowieso zult moeten betalen. Vraag dus zeker altijd wat dat "gratis" precies inhoudt.

Zichtrekeningen die louter voor elektronisch bankieren kunnen worden gebruikt, zijn vaak gratis, maar het nadeel is dat dan soms niet alle diensten mogelijk zijn, bv. geen toegang tot selfbanking.

Wij vinden een zichtrekening pas “echt gratis” als de bank- en kredietkaart kosteloos en de courante verrichtingen eveneens gratis zijn. Alleen dan kan zo’n rekening voor ons in aanmerking komen voor de titel van Beste Koop. Helaas voldoen maar erg weinig banken aan die voorwaarden. Je vindt ze als je gebruik maakt van onze koopwijzer, de vergelijkingstool waarmee je al naargelang je bankgewoontes de goedkoopste zichtrekening kunt vinden.

NAAR ONZE KOOPWIJZER ZICHTREKENINGEN

Zit je met vragen?

Je kunt altijd terecht bij de experts van onze Adviesdienst. Je kunt hen opbellen op het nummer 02 542 34 34, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag). Of je kunt hen online contacteren.

BEL 02 542 34 34