Nieuws

Test Aankoop-index: 823 500 Belgen hebben te maken met armoede

11 maart 2019

De nieuwe Test Aankoop-index geeft aan hoe moeilijk of gemakkelijk het voor de Belgen is om hun huisvestingskosten, gezondheidskosten, vervoerskosten, vrijetijdsuitgaven enz. te betalen. Veel ondervraagden vonden 2018 een zwaar financieel jaar en vrezen dat 2019 nog erger wordt.

Opvang- en onderwijskosten

 

Hoe interpreteer je deze grafiek? Deze percentages geven weer hoeveel Belgen er in 2018 moeilijk of niet in slaagden om bepaalde uitgaven te bekostigen die ze belangrijk vonden voor de levenskwaliteit van hun gezin.

Sommige uitgaven, zoals voor de crèche of universiteit, zijn voor veel gezinnen niet van toepassing. Maar de gezinnen die er wel mee te maken krijgen, worstelen ook daarmee.

Zo krijgt 17 % van de ondervraagden het vrij tot zeer moeilijk of niet voor mekaar om de kosten voor opvang en onderwijs te betalen.