Nieuws

Test Aankoop-index: 823 500 Belgen hebben te maken met armoede

11 maart 2019

De nieuwe Test Aankoop-index geeft aan hoe moeilijk of gemakkelijk het voor de Belgen is om hun huisvestingskosten, gezondheidskosten, vervoerskosten, vrijetijdsuitgaven enz. te betalen. Veel ondervraagden vonden 2018 een zwaar financieel jaar en vrezen dat 2019 nog erger wordt.

Gezondheidsuitgaven

Hoe interpreteer je deze grafiek? Deze percentages geven weer hoeveel Belgen er in 2018 moeilijk of niet in slaagden om bepaalde uitgaven te bekostigen die ze belangrijk vonden voor de levenskwaliteit van hun gezin.

Vanzelfsprekend is gezondheidszorg voor veel ondervraagden erg belangrijk voor de levenskwaliteit van hun gezin. Toch hebben heel wat mensen moeite om bepaalde uitgaven te bekostigen, zoals een bril, een hoorapparaat, tandzorg of bezoeken aan een psycholoog. Maar liefst 34 % van de ondervraagden kan die vrij tot zeer moeilijk of niet betalen.

Betaal minder!

Op onze website vind je verschillende koopwijzers en rekenmodules om te besparen op je gezondheidsuitgaven.

Zo kun je met onze rekenmodule nagaan of je meer dan nodig hebt betaald bij de tandarts. Voer de gegevens van je getuigschrift in en ontdek of je al dan niet een supplement hebt betaald. Je kunt ook nakijken of je tandarts wel of niet geconventioneerd is en eventueel een andere zoeken in je buurt.

Ga naar de supplemententeller 

Onze rekenmodule voor de tarieven en terugbetaling van medische en paramedische prestaties vertelt je dan weer hoeveel artsen, tandartsen, kinesisten enz. mogen aanrekenen en hoeveel je uit eigen zak betaalt.

En in onze databank geneesmiddelen kun je de prijs van een bepaald geneesmiddel en eventuele goedkopere alternatieven terugvinden.

Onze eisen

  • De exorbitante prijzen die farmaceutische bedrijven voor hun geneesmiddelen vragen, zijn niet houdbaar voor ons gezondheidssysteem. Uiteindelijk kan de terugbetaling van doeltreffende behandelingen hierdoor in het gedrang komen. De overheid zou maatregelen moeten nemen om die opwaartse prijzenspiraal te doorbreken.
  • De toegang tot gezondheidszorg is een basisrecht. Om iedereen daarvan te laten genieten, is er nood aan meer transparantie over de erelonen van artsen en specialisten.
  • Wij vragen om een herziening van het financieringssysteem van ziekenhuizen en de afschaffing van ereloonsupplementen voor patiënten in een eenpersoonskamer. We zijn er voorstander van om die ereloonsupplementen in eerste instantie te beperken tot 100 %. Voorts vragen we dat ziekenhuizen een module op hun website plaatsen waarmee patiënten kunnen berekenen hoeveel hun ziekenhuisopname ongeveer zal kosten.