Nieuws

Test Aankoop-index: 823 500 Belgen hebben te maken met armoede

11 maart 2019

De nieuwe Test Aankoop-index geeft aan hoe moeilijk of gemakkelijk het voor de Belgen is om hun huisvestingskosten, gezondheidskosten, vervoerskosten, vrijetijdsuitgaven enz. te betalen. Veel ondervraagden vonden 2018 een zwaar financieel jaar en vrezen dat 2019 nog erger wordt.

Cultuur- en vrijetijdsuitgaven

Hoe interpreteer je deze grafiek? Deze percentages geven weer hoeveel Belgen er in 2018 moeilijk of niet in slaagden om bepaalde uitgaven te bekostigen die ze belangrijk vonden voor de levenskwaliteit van hun gezin.

Als gezinnen in hun uitgaven moeten snoeien, besparen ze eerst en vooral op cultuur en vrije tijd (uitjes, vakantie, restaurantbezoek enz.). Dat verklaart deze hoge cijfers.
43 % van de ondervraagden slaagt er vrij tot zeer moeilijk of niet in om dergelijke uitgaven te bekostigen.

Betaal minder!

In ons dossier over goedkoop reizen vind je een heleboel tips om de kosten te drukken, hoe en waar je ook op reis gaat.
Let ook op dat je gsm-kosten in het buitenland niet de pan uit swingen. Lees dus eerst ons dossier over roaming en internationale beltarieven.