Nieuws

Test Aankoop-index: 823 500 Belgen hebben te maken met armoede

11 maart 2019

De nieuwe Test Aankoop-index geeft aan hoe moeilijk of gemakkelijk het voor de Belgen is om hun huisvestingskosten, gezondheidskosten, vervoerskosten, vrijetijdsuitgaven enz. te betalen. Veel ondervraagden vonden 2018 een zwaar financieel jaar en vrezen dat 2019 nog erger wordt.

Globale index

De Test Aankoop-index is onze nieuwe koopkrachtbarometer, die we voortaan jaarlijks zullen publiceren. Deze keer vroegen we aan zowat 3 300 Belgen hoe moeilijk of gemakkelijk ze het vonden om de dagelijkse uitgaven te bekostigen. Op basis van deze rondvraag hebben we een globaal indexcijfer berekend. Voor 2018 bedroeg dat 50,8.


Hoe lager het cijfer, hoe meer betalingsmoeilijkheden de ondervraagden hadden in het dagelijks leven. Op basis van de gegevens die we hebben verzameld, kunnen we in ons land van armoede spreken onder indexcijfer 31,3 en van een comfortabele financiële situatie boven indexcijfer 54,6. Volgens onze enquête heeft maar liefst 5 % van de ondervraagden te kampen met een situatie van armoede binnen het gezin (rekening houdend met het aantal personen per gezin zijn 823 500 dus getroffen), hebben de meesten het af en toe moeilijk om rond te komen (56 %) en zit 39 % op rozen.

Vlamingen hebben het beter

Uiteraard verschilt de index naargelang van een aantal criteria.

Zo speelt onder andere de gezinssamenstelling een rol. De index blijkt het hoogst bij koppels (53,1) en het laagst bij alleenwonenden tot 36 jaar (45,9), eenoudergezinnen (44,7) en grote gezinnen met minstens 6 personen (39,3). Gepensioneerden zitten er weliswaar warmer bij: zij halen indexcijfer 56,6 als gezin en 53,5 als alleenstaande.

Voorts zijn er ook gewestelijke verschillen. In Vlaanderen bedraagt het globale indexcijfer 54,1, in Brussel 47,1 en in Wallonië zelfs maar 45,6.
Overigens slaagt 68 % van de Belgen er moeilijk of niet in om een spaarpot op te bouwen.

2019 wordt mogelijk (nog) zwaarder

31 % vreest dat zijn algemene financiële situatie er dit jaar nog op achteruit zal gaan. Volgens de ondervraagden zullen vooral hun energiekosten (gas, elektriciteit en water), maar ook hun autokosten zwaar doorwegen.

Als we ons baseren op de gegevens van de ondervraagden verwachten we dat de globale index dit jaar zal zakken van 50,8 naar 49,7.

Zes domeinen belicht

In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op de domeinen waar onze enquête om draaide.

Behalve de enquêteresultaten vind je er ook links naar onze rekenmodules en dossiers die je kunnen helpen besparen. Voorts lees je welke eisen we tot de beleidsmakers hebben gericht om je koopkracht te verhogen.