Nieuws

Test Aankoop barometer: koopkracht steeg in 2019, sombere vooruitzichten voor 2020

20 april 2020
barometer test aankoop 2019

45% van de Belgische huishoudens kon vorig jaar moeiteloos hun dagelijkse uitgaven betalen, 6% meer dan in 2018. Dat blijkt uit onze tweede Test Aankoop barometer. Maar de verwachtingen voor 2020 zijn intussen een stuk somberder.

De gemiddelde Belg had het in 2019 iets makkelijker om zijn uitgaven te bekostigen dan in 2018. Dat blijkt uit de tweede consumentenbarometer van Test Aankoop, afgenomen bij 3 488 Belgen. Deze enquête heeft tot doel om na te gaan hoe makkelijk of moeilijk gezinnen het hebben om aan hun huishoudelijke uitgaven tegemoet te komen. Op basis van deze resultaten berekenden we een globaal indexcijfer dat voor het jaar 2019 op 53,8 komt te liggen; voor 2018 bedroeg dat 50,8.

Eerst het goede nieuws

In totaal werd er gepeild naar 37 verschillende kostenposten binnen zes hoofddomeinen zoals gezondheid, voeding of vervoer. 45% van de Belgen beweerde gemakkelijk rond te komen, 6% meer dan in 2018. 64% kon vorig jaar moeilijk sparen, tegenover 68% in 2018. Een verbetering met 4%. Net zoals vorig jaar stonden koppels zonder kinderen ten laste er het best voor, net als gepensioneerde paren of gezinnen waar beide partners een universitair diploma hebben.

Minder rooskleurig

Het moge duidelijk zijn dat deze ‘groene cijfers’ er niet voor iedereen zijn. In 2019 moeten nog steeds heel wat Belgen de riem aanhalen. In cultuur en vrije tijd wordt gewoonlijk het eerst gesnoeid, maar ook bij essentiële uitgavenposten hebben gezinnen het moeilijk om rond te komen: 7% van de huishoudens had het zeer moeilijk om de kosten voor gezondheidszorg te dragen. Binnen de gezondheidszorg zijn vooral de brillen, gehoorapparaten en tandartskosten pijnpunten om rekening mee te houden.

Globaal gezien geven 52% van de bevraagden aan enige moeite te hebben met de eindjes aan elkaar te knopen, voor 3% zijn dit ernstige moeilijkheden. Een groot deel van de gezinnen geeft aan hinder te ondervinden bij het betalen van de energiefactuur (26%), telecomdiensten (22%) en vlees en vis (21%). Daarnaast kampt 32% van de bevraagden met betalingsmoeilijkheden voor huisvesting, 30% voor vervoer en 29 % gezondheidszorg.

Vlaamse universitairen

Families waarvan één van beide ouders werkloos is, trekken aan het kortste eind en ook de aard van het diploma blijkt doorslaggevend : als geen van beide ouders universitair geschoold is, bedraagt het indexcijfers 47,1 tegenover 61,9 als beide partners wel over een universitair diploma beschikken.
Ook de woonplaats maakt een verschil : in Vlaanderen (indexcijfer 56,7) staan inwoners er gemiddeld beter voor dan in Brussel (51) en Wallonië (49).

Sombere tijden

Test Aankoop peilde in de enquête van december 2019 ook naar de verwachtingen voor 2020. De meerderheid (60%) verwachtte geen verandering van zijn financiële situatie, 28% verwachtte een verslechtering en 12% een verbetering. Maar niemand kon eind december echter voorspellen welke crisis er op ons af zou komen. Gegeven de huidige situatie, verwachten we dat de definitieve cijfers voor 2020 nog een stuk somberder zullen zijn.