Nieuws

De inkt van een kasticket kan verbleken. Neem je voorzorgen en maak een scan

17 januari 2018

Kastickets kunnen na verloop van tijd onleesbaar worden. Dat is een probleem, want ze doen dienst als aankoop- en garantiebewijs. De oplossing? Een kopie maken, of beter nog, scannen, zeker als het gaat om kastickets van grote aankopen.

Een van onze abonnees maakte melding van het probleem van de vervagende inkt op kasticketten in sommige winkels, en vroeg of we daar een onderzoek naar konden doen. Een grootscheepse test is nog niet meteen aan de orde, maar het is wel een kwestie die onze aandacht heeft, aangezien ze alle consumenten aanbelangt, en waarover we alvast het volgende kunnen zeggen.

Printprocédé is boosdoener

Het klopt dat de gebruikte inkt op bepaalde kasticketten mettertijd verbleekt en soms zelfs volledig verdwijnt. Dat is te wijten aan het thermisch printprocédé. Daarbij wordt de inkt niet op het papier aangebracht, maar zit hij al in het papier. Bij het afdrukken verwarmt de thermische printer welbepaalde delen van het papier, waar de inkt zichtbaar wordt. Op die manier komen de karakters, letters en logo’s op het ticket tevoorschijn.

Belangrijk als aankoopbewijs

Het kasticket is belangrijk, vooral voor grote aankopen. Het vormt het tastbare bewijs dat het aangerekende of gedebiteerde bedrag correct is. Het is ook een bewijsstuk dat je nodig hebt om de waarborg te laten gelden, het product om te ruilen of je werkelijke kosten in te brengen voor de belastingen. Ondanks die belangrijke rol bestaat er geen regelgeving rond het kasticket. Het wordt beschouwd als een louter commercieel document en is aan geen enkele specifieke wetgeving onderworpen.

Scannen aanbevolen

Wat ben je als consument echter met een vluchtig bewijsstuk dat in de loop van de tijd onleesbaar wordt? Wij vinden dat een aankoopbewijs op grond waarvan het recht op waarborg moet worden ingeroepen, op een duurzame drager moet worden uitgereikt.

Omdat dit nog altijd niet bij wet vereist is, raden wij aan je voorzorgen te nemen en belangrijke kastickets te kopiëren, of beter nog vanuit ecologisch oogpunt, te fotograferen of te scannen. Het kasticket is dan misschien niet het enige document om je aankoop te bewijzen (er is bijvoorbeeld ook nog het rekeninguittreksel), maar het is vaak wel het enige dat in de winkel wordt aanvaard.

Problemen door vervaagde inkt? Gebruik onze klachtenmodule

Wordt je waarborg geweigerd of neemt men je product niet terug omdat je kasticket onleesbaar is geworden, dan kun je klacht indienen via onze module.

Klacht indienen via Test Aankoop