Nieuws

Keytrade Bank koppelt strengere voorwaarden aan de bonus op haar zichtrekening

10 september 2020
Keytrade Bank bonus

Als je cliënt bent bij Keytrade Bank, zijn voortaan limitatieve voorwaarden van toepassing voor de bonus van 5 cent per verrichting. Je kunt niet meer eindeloos bonussen binnenrijven.

De zichtrekening uit het KeyPack van Keytrade Bank duiden wij al diverse jaren aan als een van onze Beste Kopen. Althans voor cliënten die niet staan te springen om hun zaken aan het loket af te handelen, want Keytrade Bank heeft slechts één bankkantoor.

Het is een zichtrekening waar je niet alleen geen beheerskosten voor moet betalen, je krijgt bovendien gratis een kredietkaart (zolang je ze ten minste 12 keer per jaar gebruikt). En er is méér: de bank werkt met een bonus.

De bonus is een troef

Keytrade Bank kent een bonus toe van 5 cent voor elke uitgevoerde bankverrichting, tenzij het gaat om een internationale overschrijving, een doorlopende opdracht, een verrichting met een kredietkaart of een overschrijving naar een andere rekening die je bij Keytrade hebt. Daardoor is dat in onze Koopwijzer zichtrekeningen de enige rekening waar je geld aan kunt verdienen.

Tot nog toe kon je die bonus zonder enige beperking binnenrijven. Daardoor kon de rekening behoorlijk wat opbrengen, althans in theorie en voor wie echt veel verrichtingen deed. 

Keytrade Bank heeft nu beslist om limitatieve voorwaarden te koppelen aan de bonus. Naar verluidt om misbruik te voorkomen. Want ja, inderdaad, iemand met 50 000 verrichtingen per jaar kon een bonus opstrijken van € 2 500.

Voortaan krijg je de 5 cent bonus pas voor elke betaling van ten minste € 1.

Bovendien telt slechts één verrichting per dag naar dezelfde zichtrekening mee. Het is dus nutteloos om een betaling in verschillende keren te doen.

Ook voor geldafhalingen met de debetkaart telt slechts één per dag.

Tot slot is er een maandelijkse limiet van € 2,50. Dat betekent dat de rekening je maximaal € 30 kan opbrengen als je aan 360 verrichtingen per jaar komt.

Als je je zichtrekening "normaal" gebruikt, zullen de nieuwe voorwaarden voor jou wellicht geen verschil uitmaken. De zichtrekening uit het KeyPack blijft dus Beste Koop.

Je kunt wel degelijk van bank veranderen

Heb jij een zichtrekening bij een andere bank war je elk jaar tientallen euro’s kosten voor moet ophoesten? Je hoeft dat niet te blijven doen, je kunt echt van bank veranderen. Dat is makkelijker dan je denkt. Lees ons dossier met tips in dat verband.

En ontdek in onze Koopwijzer zichtrekening de rekening het best bij jouw gebruikersprofiel past.

NAAR ONZE KOOPWIJZER ZICHTREKENINGEN