Nieuws

Wetsvoorstel over aanmaningskosten naar Raad van State

20 december 2019

Helaas stemde het parlement op 19 december niet over het wetsvoorstel dat buitensporige aanmaningskosten aan banden legt. Het voorstel werd doorverwezen naar de Raad van State. Een spijtige vertraging in een jarenlang proces.

Test Aankoop strijdt al jaren tegen de buitensporige aanmaningskosten en boetes die sommige ondernemingen opleggen wanneer een klant zijn factuur te laat betaalt. Dankzij deze strijd, die we samen met andere organisaties en parlementsleden hebben gevoerd, nam de commissie Economie een wetsvoorstel met nieuwe regels eerder unaniem aan. Op 19 december zou er over het voorstel worden gestemd in het parlement. De Kamer stuurde het voorstel echter door naar de Raad van State. We betreuren deze beslissing, die het jarenlange wachten op de nieuwe regels weer verlengt.

We blijven het voorstel ondersteunen. Dit zijn de drie krachtlijnen.

1. Berekening herinneringskosten

Herinneringskosten worden als volgt berekend:

  • € 40 euro wanneer het uitstaande bedrag niet hoger is dan € 400
  • 10% van de schijf tussen € 400 en € 5 000
  • 5% van de schijf tussen € 5 000 en € 10 000
  • 1% van de schijf tussen € 10 000 en € 200 000
  • 0,5% van de schijf boven € 200 000.

Deze bedragen omvatten zowel de vergoeding van de schade als de kosten van de kennisgeving, zoals verzendkosten. Als de algemene voorwaarden bepalen dat er verwijlintrest mag worden aangerekend, mag die niet hoger liggen dan de wettelijke rente, vermeerderd met 10 % (bv. 2,2 % als de wettelijke rente 2 % bedraagt).

2. Betalingstermijn

De consument krijgt twintig dagen de tijd om de factuur te betalen. Doet hij dat niet, dan wordt hem een aanmaningsbrief gestuurd. Die eerste aanmaning is gratis.

De eerste aanmaning moet duidelijk de termijn vermelden waarin de consument de betaling moet verrichten zonder dat hij extra kosten moet betalen. Deze termijn mag niet korter dan tien dagen zijn.

Als de consument na deze tien dagen niet heeft betaald, wordt een ingebrekestelling verstuurd en kunnen er extra kosten worden aangerekend.

3. Gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders vallen onder de controle van de FOD Economie.