Nieuws

Deutsche Bank op de strafbank: hoe de risico's voor u minimaliseren?

05 oktober 2016
Deutsche Bank

De grote Duitse bank wordt ervan beschuldigd herverpakte rommelkredieten te hebben verkocht aan beleggers en wordt beboet voor een bedrag dat veel hoger ligt dan de voorziene provisies. Neem geen risico, volg onze adviezen.

De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan Deutsche Bank (DB) in verband met de verkoop van rommelkredieten. Dat dreigt zwaar door te wegen op de bank.

Hoewel ze € 5,5 miljard aan provisies heeft aangelegd om de voorziene boete te betalen, zou de bank in het ergste geval 7 miljard extra op tafel moeten leggen, namelijk 12,5 miljard. En dit terwijl haar beurskapitalisatie € 14,5 miljard bedraagt...

Geen paniek

De tegoeden die bij DB op zichtrekeningen, spaarrekeningen, kasbons en termijnrekeningen zijn belegd, vallen onder het Duitse depositogarantiesysteem, dat een dubbele dekking voorziet.

Vooreerst worden de deposito's tot € 100 000 beschermd per bank en per persoon (een bedrag dat tijdelijk tot € 500 000 kan worden verhoogd als de spaarder recentelijk de opbrengsten opstreek van de verkoop van een pand, het kapitaal van een pensioenverzekering...).

Daarnaast werken de Duitse banken samen om eveneens de tegoeden van de spaarders (ook de Belgische) boven de € 100 000 te beschermen. Dit gebeurt via een fonds waarin een reeks Duitse banken regelmatig geld storten. Dit wil zeggen dat op het einde van de rit alle tegoeden van de klant zijn beschermd.

De enige vraag is of de Duitse banksector voldoende geld zal kunnen ophoesten om al de klanten van een instelling als DB te vergoeden.

Ons advies: blijf onder € 100 000

Om de risico's te minimaliseren, zorgt u er dus best voor dat uw vermogen in de voorgenoemde beleggingsproducten niet de € 100 000 overschrijdt. Gezien het vermogen belegd in effectenrekeningen (aandelen, fondsen, obligaties...) geen eigendom is van DB, zou u dat vrij snel moeten recupereren in geval van een faillissement.

Opgelet: de gestructureerde producten (notes...) verkocht door DB en uitgegeven door Deutsche Bank AG zijn niet gedekt door het depositogarantiesysteem. Hetzelfde geldt voor de klassieke obligaties die DB heeft uitgegeven. Gaat de bank over de kop, dan zouden die producten deels of zelfs volledig hun waarde kunnen verliezen.

Beschikt u over dergelijke producten, tracht ze dan te verkopen als hun koers niet te veel is gezakt.

Wat de spaarverzekeringen gecommercialiseerd door DB betreft, hoeft u zich geen zorgen te maken: de bank fungeert enkel als een tussenpersoon.

Nood aan geloofwaardig plan

Momenteel beschikt de bank nog over voldoende liquiditeiten om haar verplichtingen op korte termijn na te komen. Maar een dergelijke situatie kan erg snel uit de hand lopen eens het vertrouwen is geschaad.

Om de dringendste zaken aan te pakken, zal Deutsche Bank waarschijnlijk een aantal activa afstoten. Eind september kondigde de bank al de verkoop aan van Abbey Life (levensverzekering in VK). De markten konden deze nieuwe activa-afstotingen wel smaken.

Maar de situatie blijft delicaat. Een nieuwe kapitaalverhoging is misschien nodig. Maar als DB niet in staat is haar aandeelhouders gerust te stellen met een geloofwaardig herstelplan, dan zou de kapitaalverhoging zelf in het gedrang kunnen komen. Het risico op wanbetaling zou dan voor de obligatiehouders toenemen, waardoor de koers van de obligaties zou terugvallen…

Wilt u meer financieel nieuws lezen en onafhankelijk advies krijgen in verband met beleggen?