Nieuws

BNP Paribas Fortis zet u voor voldongen feit

31 juli 2015
BNP Paribas Fortis zet u voor voldongen feit

Vanaf 15/8/2015 zal het bij BNP Paribas Fortis gedaan zijn met uittreksels afprinten aan een selfbanking. Tenzij u laat weten dat u dat systeem wilt behouden. Zo ontneemt de bank haar cliënten een dienst waarvoor ze hebben betaald.

Wie een zichtrekening heeft bij BNP Paribas Fortis, betaalt via de kosten voor die rekening onder andere voor de mogelijkheid om de rekeninguittreksels aan een selfbanking af te printen. Heel wat cliënten maken daar gebruik van.

Maar voor cliënten die gebruik maken van selfbanking en pc banking, heeft de bank nu beslist om de rekeninguittreksels vanaf 15/8/2015 alleen nog via pc banking beschikbaar te stellen, en niet langer via de selfbankingautomaten. Ze laat dat via brief weten. Ze voegt er wel aan toe dat wie verder uittreksels wil printen aan een selfbanking, dat via de website (inloggen als cliënt) of in een kantoor kan vragen.

Wij zijn geenszins tegen het systeem van de elektronische uittreksels of tegen het feit dat een bank daar reclame voor maakt. Maar wij vinden het onaanvaardbaar om de consument een keuze op te dringen. Het is niet normaal dat een dienst waarvoor een cliënt heeft betaald, wordt afgenomen tenzij hij het initiatief neemt om de dienst te behouden. De bank bespaart immers op kosten als u de uittreksels niet langer aan een van haar selfbankingautomaten afprint.

  • Gebruik hoe dan ook onze Koopwijzer zichtrekeningen om na te gaan of er geen voordeliger zichtrekening te vinden is bij een andere bank. De kans is groot!