Nieuws

Afgeronde prijzen: waarom ook toepassen voor elektronische betalingen?

06 augustus 2015
Afgeronde prijzen: waarom ook toepassen voor elektronische betalingen?

Sinds 1 oktober 2014 mogen handelaars bij contante betalingen het totaalbedrag op een kasticket afronden “tot op 0 of 5 cent.” Vandaag wordt er gesproken om deze maatregel ook uit te breiden naar elektronische betalingen. Wij verzetten ons tegen deze uitbreiding die nergens door gerechtvaardigd wordt.

Eind 2014 is er een wet van kracht geworden die handelaars toelaat om het totaalbedrag op een kasticket af te ronden tot op 0 of 5 cent als hun klanten contant betalen. Als handelaars dit systeem toepassen, moeten ze dit duidelijk aangeven met behulp van een pictogram. Het doel van deze wet is om het gebruik van de kleine muntjes van 1 en 2 cent te verminderen. Deze muntstukken brengen immers bepaalde nadelen met zich mee voor handelaars en (soms ook) voor consumenten. Bovendien zijn ze erg duur voor de overheid.

In de praktijk gelden deze regels:

  • Eindigt het totaal te betalen bedrag op 1, 2, 6 of 7 cent? Dan wordt het bedrag afgerond tot het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 5 cent: € 56,32 wordt dus afgerond tot € 56,30.
  • Eindigt het totaal te betalen bedrag op 3, 4, 8 of 9 cent? Dan wordt het bedrag afgerond tot het dichtstbijzijnde hogere veelvoud van 5 cent: € 56,33 wordt dus afgerond tot € 56,35.

Enkel voor cash

Het is logisch dat deze wet enkel van toepassing is op betalingen met cash geld en niet op elektronische betalingen, waar geen kleine muntstukken aan te pas komen. Ook Nederland en Finland, de twee andere landen die deze maatregel ingevoerd hebben, passen hem enkel toe op contante betalingen en daar volstaat dit voor iedereen.

Onwerkbaar systeem?

Nochtans gaan er stemmen op die beweren dat het systeem onwerkbaar zou zijn omdat het niet van toepassing is op alle betalingen. Ze vrezen dat de consument telkens de voordeligste oplossing zal kiezen, waardoor de handelaar geld verliest. Uiteraard is dit volkomen onrealistisch!

Niet-gerechtvaardigde uitbreiding

In de pers is momenteel de wens te horen om de afronding van de prijzen uit te breiden naar kaartbetalingen. We verzetten ons hier heftig tegen omdat we vinden dat niets deze maatregel rechtvaardigt. Bovendien hebben we in 2014 al luid en duidelijk gezegd dat degelijke informatie noodzakelijk is om de consument de gevolgen van de afronding te laten begrijpen en om ongerustheid te vermijden bij alle betrokkenen. Er is evenwel geen enkele fatsoenlijke informatiecampagne geweest! Laat ons dus beginnen met het promoten van de bestaande wet, die coherent en doelgericht is. Op die manier kunnen we hetzelfde succes oogsten als Nederland en Finland.