Koopwijzer zichtrekeningen

Heb je vragen?

Waarom moet ik mijn leeftijd opgeven ?

Omdat er voor bepaalde leeftijdsgroepen andere voorwaarden gelden:

  • Jongeren krijgen vaak een korting op de jaarlijkse bijdrage.
  • Senioren krijgen soms een korting voor de verrichtingen die ze nog manueel uitvoeren.

 

Waarom moet ik aanduiden of ik ook de rekeningen wil zien waar voorwaarden aan verbonden zijn?

Sommige banken kennen aan goede cliënten bepaalde voordelen toe. Het gaat bv. om cliënten die met hun spaargeld of hun beleggingen een drempel overschrijden of die elke maand een minimumbedrag op hun rekening storten. Wie niet aan de voorwaarde voldoet, kan zo’n “speciale” zichtrekening dus niet krijgen.

Maar de voorwaarden zijn niet altijd zo moeilijk te bereiken. Vandaar dat di rekeningen je misschien kunnen interesseren. Daarom laten we je kiezen of je ze al dan niet wilt zien.

 

Ik wil graag meer informatie over één bepaalde rekening of bank. Hoe kan ik die opvragen ?

Je krijgt van ons méér dan alleen een lijst met de meest interessante zichtrekeningen. Wanneer je op een rekening uit de lijst klikt, krijg je een fiche met gedetailleerde informatie. Je zult er onder meer de kosten terugvinden van de belangrijkste verrichtingen en de voorwaarden die eventueel aan de rekening zijn verbonden, evenals een link naar de website van de bank. Je kunt ook diverse rekeningen met elkaar vergelijken. Vink voor maximaal 5 rekeningen het vakje “Vergelijk” aan onder het logo van de bank. Klik daarna rechts op "Vergelijken" en je krijgt de details van de rekeningen in kwestie naast elkaar.

 

De lijst met rekeningen is vrij lang, kan ik daar niet in filteren ?

Inderdaad, er zijn enkele filters waarmee je de resultatenlijst kunt inkorten. Je kunt de lijst bv. beperken tot de banken die een netwerk hebben van selfbankings, tot de banken met een uitgebreid netwerk van nationale of regionale agentschappen of tot de banken die uitsluitend via internet werken. Het is ook mogelijk om alleen de rekeningen van één bepaalde bank op te vragen.

 

Hoe komt het dat de “geschatte kosten” voor sommige rekeningen negatief zijn?

Sommige banken passen voor bepaalde verrichtingen een bonus toe, bv. voor elektronische overschrijvingen of voor betalingen met een bankkaart. Als de bonus die je zo opbouwt, samen met de eventuele creditrente die de bank toekent, groter is dan de kosten verbonden aan de zichtrekening, brengt de rekening je méér op dan ze kost. Dat geven wij weer met een negatief bedrag voor de kosten.

 

Waarom komt een bepaalde bank die geen selfbanking biedt, toch voor in de resultaten, hoewel ik in mijn profiel wel degelijk "geldopnames aan automaat van eigen bank" heb ingevuld ?

Wij hebben besloten om de banken die geen selfbanking bieden, niet uit te sluiten. Wanneer je aan de selfbanking van een andere bank geld opneemt, daarvoor immers gewoon hetzelfde tarief als wanneer je geld opneemt aan een openbare geldautomaat.

 

Wordt er in de jaarlijkse kosten rekening gehouden met de eenmalige kosten voor internetbankieren (bv. voor de Digipass) ?

Er zijn verschillende kaarten die aan een zichtrekening kunnen worden gekoppeld.

Ja, wij brengen de eenmalige kosten voor 20 % in rekening. We gaan er immers van uit dat je gedurende ten minste 5 jaar gebruik zult maken van de dienst. Waarom kan ik geen verrichtingen buiten de eurozone opgeven ?

Omdat de kosten voor verrichtingen buiten de eurozone van veel parameters afhangen: het bedrag en de munt van de verrichting, het land waar je de verrichting uitvoert, enz. En daar houden we liever geen rekening mee, want daarvoor zouden we te veel vragen moeten stellen over je persoonlijke financiële situatie.

 

Wordt er rekening gehouden met de kortingen die sommige banken toekennen?

Bepaalde banken kennen het eerste jaar een korting toe op de kosten die ze bv. voor hun betaalkaarten aanrekenen. Aangezien dat een eenmalige korting betreft, houden wij er geen rekening mee.

 

Waarom komen bepaalde rekeningen niet voor in de resultatenlijst ?

Omdat aan bepaalde rekeningen geen debetkaart kan worden gekoppeld of omdat je met sommige rekeningen bepaalde verrichtingen niet kunt uitvoeren (bv. manuele verrichtingen zoals een papieren overschrijving). Indien zo’n dienst of verrichting dus deel uitmaakt van het profiel dat je hebt gekozen, zul je die rekening niet terugvinden in de resultatenlijst.