Dossier

Kent u SEPA?

26 november 2015
Kent u SEPA?

U weet niet waarvoor dat letterwoord staat? En toch verandert het heel wat voor uw bankbetalingen. In dit dossier vindt u alle antwoorden op uw vragen.

Domiciliëringen

Sinds 1/11/2009 bestonden er in België twee domiciliëringssystemen naast elkaar:
  • de klassieke Belgische domiciliëring; 
  • de SEPA-domiciliëring. Daarmee werd de mogelijkheid geboden om niet alleen een betalingsopdracht te geven aan een schuldeiser in eigen land maar ook een in het buitenland.

Sinds 1/4/2014 is er alleen nog de SEPA-domiciliëring. 

Vroeger gaf u bij een domiciliëring aan uw bank een volmacht om de facturen van een bepaalde schuldeiser te betalen.
Bij de SEPA-domiciliëring daarentegen geeft u de volmacht rechtstreeks aan de schuldeiser, en dus niet aan uw bank. Als Electrabel bv. de schuldeiser is, geeft u Electrabel dus rechtstreeks de toestemming om uw rekening te debiteren met het bedrag van alle te betalen facturen. Electrabel zal uw volmacht dan aan zijn eigen bank bezorgen, die uw bank zal verwittigen.

U kunt de domiciliëring stroomlijnen

U kunt uw bank vragen om specifieke regels na te leven voor uw SEPA-domiciliëring:
  • U kunt vragen om bepaalde beperkingen in te stellen voor het te debiteren bedrag en/of de frequentie van de debitering. U kunt bv. vooropstellen dat u hooguit € 115 per maand wilt betalen als voorschot aan de elektriciteitsleverancier en dat de vraag om de jaarlijkse afrekening te betalen naar u moet worden gestuurd. 
  • U kunt een "black list" opstellen met de schuldeisers die geen geld van uw rekening mogen halen en/of een "white list" met de schuldeisers die als enigen geld van uw rekening mogen halen. U kunt bv. een instelling aan wie u niet langer giften wenst te doen, in uw black list opnemen.

Als u de domiciliëring wilt stopzetten

Om een SEPA-domiciliëring stop te zetten moet u contact opnemen met de schuldeiser zelf en hem laten weten dat u de volmacht beëindigt. Doe dat in een aangetekende brief, zo hebt u een bewijs in handen. Maar bezorg liefst een kopie van die brief aan uw bank, want zij kan, op uw aanvraag, elke automatische betaling aan de schuldeiser in kwestie weigeren.
Indien er desondanks toch betalingen gebeuren, staat u niet machteloos, en dat is meteen het grootste voordeel van de SEPA-domiciliëring voor de consument:
  • U kunt een inning altijd tot 8 weken na de debitering aanvechten. Uw bank is dan verplicht om u het geld terug te betalen (ze zal zich tot de bank van de schuldeiser wenden, die diens rekening zal debiteren).
  • Als de schuldeiser niet of niet meer over een geldige volmacht beschikt (bv. omdat u kunt bewijzen dat u de domiciliëring hebt beëindigd), kunt u de inning zelfs tot 13 maanden na de debitering aanvechten.
Let wel! Het feit dat de bank u het geld terugstort, betekent niet dat de schuld, als hij al bestaat, daarmee verdwijnt. Anders gezegd, u moet de zaak daarna nog altijd met de schuldeiser uitklaren.

Goed om te weten: wanneer een volmacht loopt voor een domiciliëring maar gedurende 36 maanden geen geld meer werd gedebiteerd, vervalt de volmacht automatisch.