Dossier

Zichtrekening: de basisweetjes

10 januari 2019
Zichtrekening: de basisweetjes

10 januari 2019

De kosten verbonden aan een zichtrekening kunnen van de ene bank tot de andere heel erg verschillen. Onze koopwijzer is daarom zeer leerrijk. Het is niet uitzonderlijk dat een gebruiker door een andere zichtrekening te kiezen, enkelen tientallen euro's of zelfs nog veel meer bespaart.

Als u een zichtrekening kiest, denkt u beter eerst goed na wat u ermee wilt doen. Of misschien kunt u uw bankgewoontes eventueel wat aanpassen als blijkt dat u daarmee veel geld kunt besparen.
Durf gerust van bank te veranderen als blijkt dat u te veel kosten betaalt en elders beter af zou zijn.
En weet dat iedereen ten minste recht heeft op één zichtrekening.

De ene zichtrekening is de andere niet

Veelal biedt een bank een formule aan waarbij u een vast bedrag betaalt voor de kosten en daarmee recht hebt op een beperkt aantal verrichtingen (dat verschilt al naargelang de bank). Zodra u boven dat aantal uitkomt, moet u voor elke bijkomende verrichting apart betalen.

Er zijn ook zichtrekeningen waarbij u niets betaalt of slechts een heel klein vast bedrag, maar waar men u voor het gros van de verrichtingen en voor elke kaart die u gebruikt, apart laat betalen.

Ongeacht onder welk van die twee systemen u valt, u weet daardoor nooit op voorhand hoeveel uw zichtrekening u op jaarbasis zal kosten. Tenzij ze gratis is. Maar dan echt gratis, want er zijn ook banken die beweren dat hun zichtrekening gratis, maar u onder bepaalde omstandigheden toch kosten aanrekenen, bv. als u geld opneemt aan een geldautomaat die niet tot het circuit van uw bank behoort. Dan vinden wij het bedrieglijk om van "gratis" te spreken. Ook moet u er rekening mee houden dat u voor bepaalde heel specifieke diensten of verrichtingen, zoals de aanvraag van een duplicaat van een rekeninguittreksel of opzoekingswerk, vaak sowieso zult moeten betalen.

Verder zijn er zichtrekeningen die louter voor elektronisch bankieren kunnen worden gebruikt. Vaak zijn die gratis. Maar soms zijn niet alle diensten mogelijk, bv. geen toegang tot selfbanking.

Weet dat er ook zichtrekeningen zijn specifiek voor een bepaald doelpubliek, bv. jongeren of goede cliënten.

Gebruik onze koopwijzer

Doordat de tarieven van de banken soms weinig transparant zijn, is het erg moeilijk om ze te vergelijken. Het is voor u als consument dan ook een ware hersenbreker om uit te zoeken wat u bij een andere bank zou betalen.
Maar op deze website beschikken wij over een koopwijzer waarmee u kunt ontdekken waar u, al naargelang uw bankgewoontes, het goedkoopst af zou zijn. Hij vergelijkt de actuele tarieven van zowat 80 formules bij een 30-bankinstellingen.

Durf van bank te veranderen

Aarzel niet om over te stappen naar een bank die voor u voordeliger blijkt. Dankzij de zogenoemde bankoverstapdienst bestaat er een speciale procedure die het u gemakkelijk moet maken om van bank te veranderen.

Iedereen heeft recht op ten minste één zichtrekening

Een zichtrekening is essentieel in het dagelijkse leven. Maar een bank is niet verplicht om iemand als cliënt te aanvaarden. Riskeert u dan zonder zichtrekening door het leven te moeten gaan? Normaliter niet, want de wetgever verplicht alle banken om de zogenoemde basisbankdienst aan te bieden: een consument die nog geen zichtrekening heeft, kan via die basisbankdienst eisen dat voor hem een zichtrekening wordt geopend die per jaar maximaal € 16,20 mag kosten (bedrag geldig sinds 1/1/2019 na de indexering), zodat hij een aantal verrichtingen kan doen, zoals geld storten of afhalen, overschrijvingen doen en over een bankkaart beschikken. Maar de basisbankdienst laat niet toe om onder nul te gaan op de rekening.

Een gezamenlijke rekening is mogelijk 

U kunt met meerdere personen samen een bankrekening openen. Dat belangt in de eerste plaats samenwonende koppels aan, maar dat kan ook in andere omstandigheden handig zijn. 

Voor een soepel beheer is het sterk aan te raden dat elke titularis handtekeningbevoegdheid heeft. In de praktijk zal de bank dan vragen om elkaar een volmacht te geven. Anders heb je voor elke verrichting de handtekening van alle titularissen nodig.

Voor meer details verwijzen we naar ons dossier “Een gezamenlijke rekening”.

 

Velen kunnen onder nul gaan

De kans is groot dat u de mogelijkheid hebt om onder nul te gaan op uw zichtrekening. Sinds 2010 behoort die formule tot de familie van de consumentenkredieten. Het betreft meer specifiek een kredietopening. De kredietopening gelinkt aan een zichtrekening kan echter verschillende vormen aannemen, waarbij de ene al strikter in regels is gegoten dan de andere. Om het nog ingewikkelder te maken: de oude formule van vóór 2010 bestaat ook nog.
Voor meer details verwijzen we naar ons dossier "Onder nul gaan".