Dossier

Zichtrekening: de basisweetjes

04 januari 2021
zichtrekening

De kosten verbonden aan een zichtrekening kunnen van de ene bank tot de andere heel erg verschillen. Onze koopwijzer is daarom zeer leerrijk. Het is niet uitzonderlijk dat een gebruiker door een andere zichtrekening te kiezen, enkelen tientallen euro's of zelfs nog veel meer bespaart.

Als je een zichtrekening kiest, denk je beter eerst goed na wat je ermee wilt doen. Of misschien kun je je bankgewoontes eventueel wat aanpassen als blijkt dat je daarmee veel geld kunt besparen.

Durf gerust van bank te veranderen als blijkt dat je te veel kosten betaalt en elders beter af zou zijn.

En weet dat iedereen ten minste recht heeft op één zichtrekening.

De ene zichtrekening is de andere niet

Veelal biedt een bank een formule aan waarbij je een vast bedrag betaalt voor de kosten en daarmee recht hebt op een beperkt aantal verrichtingen (dat verschilt al naargelang de bank). Zodra je boven dat aantal uitkomt, moet je voor elke bijkomende verrichting apart betalen.

Er zijn ook zichtrekeningen waarbij je niets betaalt of slechts een heel klein vast bedrag, maar waar men je voor het gros van de verrichtingen en voor elke kaart die je gebruikt, apart laat betalen.

Ongeacht onder welk van die twee systemen je valt, je weet daardoor nooit op voorhand hoeveel je zichtrekening je op jaarbasis zal kosten. Tenzij ze gratis is. Maar dan echt gratis, want er zijn ook banken die beweren dat hun zichtrekening gratis, maar je onder bepaalde omstandigheden toch kosten aanrekenen, bv. als je geld opneemt aan een geldautomaat die niet tot het circuit van je bank behoort. Dan vinden wij het bedrieglijk om van "gratis" te spreken. Ook moet je er rekening mee houden dat je voor bepaalde heel specifieke diensten of verrichtingen, zoals de aanvraag van een duplicaat van een rekeninguittreksel of opzoekingswerk, vaak sowieso zult moeten betalen.

Verder zijn er zichtrekeningen die louter voor elektronisch bankieren kunnen worden gebruikt. Vaak zijn die gratis. Maar soms zijn niet alle diensten mogelijk, bv. geen toegang tot selfbanking.

Weet dat er ook zichtrekeningen zijn specifiek voor een bepaald doelpubliek, bv. jongeren of goede cliënten.

Wij helpen je de beste kiezen

Doordat de tarieven van de banken soms weinig transparant zijn, is het erg moeilijk om ze te vergelijken. Het is voor jou als consument dan ook een ware hersenbreker om uit te zoeken wat je bij een andere bank zou betalen.

Maar op deze website beschikken wij over een koopwijzer waarmee je kunt ontdekken waar je, al naargelang je bankgewoontes, het goedkoopst af zou zijn. Hij vergelijkt de actuele tarieven van 110 formules bij 22 banken.

Durf van bank te veranderen

Aarzel niet om over te stappen naar een bank die voor jou voordeliger blijkt. Dankzij de zogenoemde bankoverstapdienst bestaat er een speciale procedure die het je gemakkelijk moet maken om van bank te veranderen.

Iedereen heeft recht op ten minste één zichtrekening

Een zichtrekening is essentieel in het dagelijkse leven. Maar een bank is niet verplicht om iemand als cliënt te aanvaarden. Riskeer je dan zonder zichtrekening door het leven te moeten gaan? Normaliter niet, want de wetgever verplicht alle banken om de zogenoemde basisbankdienst aan te bieden: een consument die nog geen zichtrekening heeft, kan via die basisbankdienst eisen dat voor hem een zichtrekening wordt geopend die per jaar maximaal € 16,34 mag kosten (bedrag geldig sinds 1/1/2021 na de indexering), zodat hij een aantal verrichtingen kan doen, zoals geld storten of afhalen, overschrijvingen doen en over een bankkaart beschikken. Maar de basisbankdienst laat niet toe om onder nul te gaan op de rekening.

Een gezamenlijke rekening is mogelijk 

Je kunt met meerdere personen samen een bankrekening openen. Dat belangt in de eerste plaats samenwonende koppels aan, maar dat kan ook in andere omstandigheden handig zijn. 

Voor een soepel beheer is het sterk aan te raden dat elke titularis handtekeningbevoegdheid heeft. In de praktijk zal de bank dan vragen om elkaar een volmacht te geven. Anders heb je voor elke verrichting de handtekening van alle titularissen nodig.

Voor meer details verwijzen we naar ons dossier “Een gezamenlijke rekening”.

Let wel: check voor alle zekerheid of de bank geen kosten in rekening brengt zodra er een tweede titularis is. Dat is bv. het geval bij de Lion Account van ING.

Velen kunnen onder nul gaan

De kans is groot dat je de mogelijkheid hebt om onder nul te gaan op uw zichtrekening. Sinds 2010 behoort die formule tot de familie van de consumentenkredieten. Het betreft meer specifiek een kredietopening. De kredietopening gelinkt aan een zichtrekening kan echter verschillende vormen aannemen, waarbij de ene al strikter in regels is gegoten dan de andere. Om het nog ingewikkelder te maken: de oude formule van vóór 2010 bestaat ook nog.

Voor meer details verwijzen we naar ons dossier "Onder nul gaan".

Ken je de instantoverschrijving?

Als je een gewone overschrijving naar een andere bank doet, moet jouw bank die transactie volgens de wet op de volgende dag uitvoeren. Overschrijvingen naar een rekening bij dezelfde bank moeten op dezelfde dag worden verricht. Het gaat hierbij wel niet om kalenderdagen maar om bankwerkdagen, en je moet daarnaast rekening houden met de openingsuren van de bank. Als je op vrijdag een overschrijving naar een andere bank doet, komt het bedrag dus pas op maandag op de rekening van de begunstigde, of zelfs pas op dinsdag als het vrijdag na 17 uur was.

Maar er bestaan ook instantoverschrijvingen. In dat geval neemt de transactie slechts enkele seconden in beslag. Met andere woorden, je kunt 24 uur per dag geld overschrijven of ontvangen. Wel kan dat systeem alleen worden toegepast als het bestaat bij zowel de bank van de betaler als de bank van de begunstigde. Sommige banken zoals ING voeren al hun overschrijvingen via die technologie uit, maar andere banken bieden dat systeem niet aan of alleen tegen de betaling van kosten. 
Gezien het beperkte nut van de instantoverschrijving denk je beter twee keer na vóór je daarvoor kiest als er kosten aan vasthangen. In de meeste gevallen is een termijn van één dag ruim voldoende. Maar wanneer je bent vergeten om te storten of in geval van nood kan de snelheid van een instantoverschrijving een troef zijn.