Dossier

Betalen met cash: maximaal € 3000

07 september 2018
Betalen met cash: maximaal € 3000

Als men je cash niet meer mag aanvaarden, hoe kun je dan een dure aankoop betalen, liefst met de zekerheid dat de handelaar zijn geld en jij het bestelde zult krijgen?

Meubels, een auto, een juweel … Soms wil je zo'n dure aankoop ten dele of zelfs volledig cash betalen. Maar dat wordt alsmaar moeilijker. Reeds in april 2012 werd namelijk beslist om het maximumbedrag voor een betaling in cash aan een handelaar te verlagen van € 15 000 naar € 5 000, en sinds 1/1/2014 ligt de limiet op € 3 000. 
Die maatregelen kaderen in de strijd tegen het witwassen van geld en fiscale fraude. Van cash geld blijven er in principe immers geen sporen achter. Het is ook niet mogelijk om de oorsprong van het geld te achterhalen.

Maximaal € 3 000

Voor elke betaling aan een handelaar mag je hooguit € 3 000 cash betalen. De grootte van het aankoopbedrag speelt geen enkele rol: voor een auto van € 12 000 mag je dus slechts € 3 000 cash betalen, maar ook voor een van € 40 000 mag je hoe dan ook niet meer dan € 3 000 contant op tafel leggen. De rest betaal je dan bv. met een kredietkaart of een overschrijving.

Die limiet geldt zowel voor de aankoop van goederen als bij dienstverleningen. Dus bv. ook als je een nieuwe badkamer laat installeren. 

Ze is daarentegen niet van toepassing bij betalingen tussen particulieren. Als je dus bv. een tweedehands auto voor € 5 000 overkoopt van een particulier, mag je die som volledig in cash betalen. 

Wanneer je geld op een bankrekening wilt zetten, ben je evenmin beperkt qua bedrag.

Tot slot vallen ook vastgoedtransacties daarbuiten, in dat geval zijn contanten sinds 1/1/2014 zelfs helemaal uit den boze.

Bij niet-naleving van de regels zijn zowel jij als de handelaar aansprakelijk en je riskeert allebei een aanzienlijke boete van de FOD Economie.

De factuur opsplitsen heeft geen zin

Je kunt de nieuwe regels niet omzeilen door de prijs in schijven te betalen. Voor de wet verandert dat niets: transacties die met elkaar verband houden, worden als één transactie beschouwd. Als je dus bv. een voorschot betaalt en het saldo later, wordt naar het volledige verschuldigde bedrag gekeken om te zien of de limiet van € 3 000 wordt overschreden of niet.

Met een bankkaart betalen

Een bankkaart (debetkaart en kredietkaart) is wel veilig en doeltreffend om een grote som te betalen. Maar er zijn hinderpalen mogelijk:

  • Het is mogelijk, hoewel dat alsmaar minder voorkomt, dat de handelaar niet over een betaalterminal beschikt.
  • Aan elke kaart is een gebruikslimiet verbonden, verschillend volgens de kaart en de bank. 
    Bij kredietkaarten is de gebruikslimiet van toepassing voor de tijdspanne waarvoor per keer een afrekening wordt gemaakt. Je kunt die hele limiet in één keer opgebruiken. Maar je moet wel altijd rekening houden met de verrichtingen die je eerder hebt gedaan en waardoor dus al een deel van je gebruikslimiet is opgeslorpt. 
    Voor een debetkaart kunnen verschillende gebruikslimieten van toepassing: per verrichting, per dag, per week. Het is handig als je al die maxima kent wanneer je plots een grote som moet betalen. Je kunt de limiet indien nodig in principe tijdelijk laten optrekken (soms moet je dat in het kantoor gaan vragen, soms kun je het zelf doen via internetbankieren). KBC bv. staat toe dat je met je debetkaart per week hooguit € 2 500 betaalt, maar je kunt vragen om de lat tijdelijk op € 10 000 te leggen. 
    Als je zowel een debet- als een kredietkaart hebt, kun je de handelaar desnoods vragen om beide kaarten te mogen gebruiken, want ze hebben elk hun eigen limiet, los van elkaar.

Met een overschrijving betalen

Het geld overschrijven is eveneens een mogelijkheid om een grote som te vereffenen. Het nadeel is dat de betaling niet samenvalt met de levering van het goed of de dienstverlening. Als je het geld pas achteraf overschrijft, moet de handelaar dus vertrouwen hebben in jou, en andersom als je de overschrijving vooraf uitvoert.
Ook voor overschrijvingen gelden maxima. Ze verschillen niet alleen van bank tot bank, maar eventueel tevens volgens de manier waarop de overschrijving wordt doorgegeven en soms zelfs al naargelang de begunstigde. De maxima liggen vaak wel hoger dan die van de bankkaarten. We nemen het voorbeeld van Belfius. Je mag via internetbankieren tot € 25 000 per week overschrijven naar een Belgische zichtrekening. Als je gebruikmaakt van de mobiele app, ligt de limiet op € 1 000 per dag en € 2 500 per week als je bv. geld overschrijft naar een rekeningnummer dat niet tot je bewaarde begunstigden behoort. Voor overschrijvingen tussen je eigen zicht- en spaarrekening geldt een maximum van € 500 000.

Met een cheque betalen

Theoretisch zou je kunnen teruggrijpen naar een betaalmethode van vroeger, en betalen met een "gewone" cheque. De vraag is of de handelaars daar warm voor zullen lopen, want ze hebben dan geen enkele garantie dat ze effectief hun geld zullen krijgen. 

Er bestaan echter ook cheques waar die garantie er wel is. Zo'n cheque moet je op voorhand aanvragen bij je bank , en dan wordt het te betalen bedrag meteen bij de uitgifte van de cheque geblokkeerd. Dat is het soort van cheque dat vandaag de dag reeds voor heel grote bedragen wordt gebruikt, bv. bij de aankoop van een huis. Veelal worden daar wel kosten voor aangerekend, bv. € 12 bij ING.

 

User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren
Community

Geld & verzekeringen

Gerelateerde discussies