Dossier

Betalen met cash: maximaal € 3000

26 februari 2014
Betalen met cash: maximaal € 3000

26 februari 2014

Als men uw cash niet meer mag aanvaarden, hoe kunt u dan een dure aankoop betalen, liefst met de zekerheid dat de handelaar zijn geld en u het bestelde zult krijgen?

Meubels, een auto, een juweel … Soms wilt u zo'n dure aankoop ten dele of zelfs volledig cash betalen. Maar dat wordt alsmaar moeilijker. Reeds in april 2012 werd namelijk beslist om het maximumbedrag voor een betaling in cash aan een handelaar te verlagen van € 15 000 naar € 5 000, en sinds 1/1/2014 ligt de limiet op € 3 000.
Die maatregelen kaderen in de strijd tegen het witwassen van geld en fiscale fraude. Van cash geld blijven er in principe immers geen sporen achter. Het is ook niet mogelijk om de oorsprong van het geld te achterhalen.

€ 3 000 en daarboven maximaal 10 %

Voor elke betaling aan een handelaar mag u voortaan nog tot hooguit € 3 000 cash betalen. Boven de € 3 000 mag u slechts 10 % van de totale prijs in klinkende munt betalen, met een maximum van € 3 000. Voor een auto van € 12 000 mag u dus € 1 200 cash betalen, en voor een van € 40 000 mag u hoe dan ook niet meer dan € 3 000 contant op tafel leggen.
Die limieten gelden zowel voor de aankoop van goederen als bij dienstverleningen. Dus bv. ook als u een nieuwe badkamer laat installeren. Ze zijn daarentegen niet van toepassing bij betalingen tussen particulieren, en evenmin als u geld op een bankrekening wilt zetten. Ook vastgoedtransacties vallen daarbuiten, in dat geval zijn contanten sinds 1/1/2014 zelfs helemaal uit den boze.
Bij niet-naleving van de regels zijn zowel u als de handelaar aansprakelijk en u riskeert allebei een aanzienlijke boete van de FOD Economie.

De factuur opsplitsen heeft geen zin

U kunt de nieuwe regels niet omzeilen door de prijs in schijven te betalen. Voor de wet verandert dat niets: transacties die met elkaar verband houden, worden als één transactie beschouwd. Als u dus bv. een voorschot betaalt en het saldo later, wordt naar het volledige verschuldigde bedrag gekeken om te zien of de limiet van € 3 000 wordt overschreden of niet.

Met een bankkaart betalen

Een bankkaart (debetkaart en kredietkaart) is wel veilig en doeltreffend om een grote som te betalen. Maar er kunnen twee hinderpalen zijn:

  • Het is mogelijk, hoewel dat alsmaar minder voorkomt, dat de handelaar niet over een betaalterminal beschikt.
  • Aan elke kaart is een gebruikslimiet verbonden, verschillend volgens de kaart en de bank. Het is dus handig als u dat maximum kent wanneer u plots een grote som moet betalen. U kunt het indien nodig tijdelijk laten optrekken (soms moet u dat in het kantoor gaan vragen, soms kunt u het zelf doen via internetbankieren). KBC bv. staat toe dat u met uw debetkaart per week hooguit € 2 500 betaalt, maar u kunt vragen om de lat tijdelijk op € 10 000 te leggen. Bij BNP Paribas Fortis geldt dezelfde weeklimiet, maar daar kunt u uitzonderlijk tot € 15 000 gaan.

Als u zowel een debet- als een kredietkaart hebt, kunt u de handelaar desnoods vragen om beide kaarten te mogen gebruiken, want ze hebben elk hun eigen limiet, los van elkaar.

Met een overschrijving betalen

Het geld overschrijven is eveneens een mogelijkheid om een grote som te vereffenen. Het nadeel is dat de betaling niet samenvalt met de levering van het goed of de dienstverlening. Als u het geld pas achteraf overschrijft, moet de handelaar dus vertrouwen hebben in u, en andersom als u de overschrijving vooraf uitvoert.
Ook voor overschrijvingen gelden maxima. Maar die liggen wel hoger dan bij de bankkaarten. Bij Belfius bv. mag u hooguit € 5 000 per dag en € 15 000 per week overschrijven.

Met een cheque betalen

Theoretisch zou u kunnen teruggrijpen naar een betaalmethode van vroeger, en betalen met een "gewone" cheque. De vraag is of de handelaars daar warm voor zullen lopen, want ze hebben dan geen enkele garantie dat ze effectief hun geld zullen krijgen.
Er bestaan echter ook cheques waar die garantie er wel is. Zo'n cheque moet u op voorhand aanvragen bij uw bank (soms gratis, soms tot € 12), en dan wordt het te betalen bedrag meteen bij de uitgifte van de cheque geblokkeerd. Dat is het soort van cheque dat vandaag de dag reeds voor heel grote bedragen wordt gebruikt, bv. bij de aankoop van een huis.


Afdrukken Versturen via e-mail