Persbericht

Tweedeverblijfstaks van kustgemeente Knokke onwettig verklaard

16 mei 2023

Veel kustgemeenten trekken hun tweedeverblijfstaks op voor 2023. Wie dus een tweede verblijf heeft in De Panne, Koksijde en Knokke betaalt dit jaar fors meer. Nochtans is de tweedeverblijfstaks in die drie kustgemeenten niet wettig volgens Testaankoop, en ze wordt daarin nu ook gesteund door het Hof van Beroep van Gent. Het Hof besliste in een rechtszaak van de consumentenorganisatie namelijk dat de taks discriminatoir is ten opzichte van mensen die gedomicilieerd zijn in de gemeente, want zij betalen geen aanvullende gemeentebelasting.

Een discriminatoire belasting

Sinds 2021 helpt Testaankoop de eigenaars van een tweede woning in de gemeenten Koksijde, De Panne en Knokke om de belasting die ze jaarlijks moeten betalen aan te vechten, omdat ze volgens de organisatie discriminatoir is. De tweedeverblijfstaks (die in 2023 schommelt tussen 645 en 1.239 euro per woning) is voor die gemeentes namelijk zo’n grote bron van inkomsten dat ze geen aanvullende gemeentebelasting meer moeten heffen. Geen enkele andere Belgische gemeente heeft deze luxe.

Een lange en ingewikkelde procedure

Helaas was het onmogelijk om in deze zaak een groepsvordering in te stellen. Daarom moeten de getroffen belastingplichtigen elk jaar een nieuw bezwaarschrift indienen bij de gemeente vooraleer ze gerechtelijke stappen kunnen nemen. Testaankoop neemt die gerechtelijke stappen voor haar rekening voor enkele honderden van haar leden die zich in een dergelijke situatie bevinden.

Tot nu toe zijn alle bezwaarschriften tegen de taks door de gemeenten verworpen. Daarom trok Testaankoop voor haar leden naar de rechtbank van eerste aanleg in Brugge en de eerste zaken werden in februari 2023 gepleit. De Brugse rechtbank had zich in eerdere gelijkaardige zaken al ongunstig uitgesproken en ook in de dossiers van de Testaankoop-leden oordeelde ze dat de tweedeverblijfstaks niet discriminatoir was.

Een gunstige uitspraak van het Hof van Beroep te Gent

In maart 2023 bepleitte het advocatenkantoor Meritius Brussels (Mr. Marcus en Mr. Vandevoorde) de zaak van een dame met een tweede verblijf in Knokke voor het Hof van Beroep in Gent. Zij had zelf het bezwaarschrift bij de gemeente ingediend en daarna beroep bij de rechtbank van eerste aanleg ingesteld, maar die had haar in het ongelijk gesteld.

Het Hof van Beroep heeft nu beslist dat de belasting discriminatoir en dus onwettig is, omdat ze enkel verschuldigd is door de eigenaars van een tweede woning. Volgens het Hof is de uitleg van de gemeente dat de belasting bedoeld is om de sociale samenhang te versterken, woningen te beschermen, extra kosten te dekken die worden veroorzaakt door eigenaars van tweede woningen, niet geldig. Hoewel dit een enkele beslissing is in een geïsoleerde zaak, is de boodschap duidelijk.

Eind mei worden andere zaken van leden van Testaankoop door dezelfde advocaten gepleit voor de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. Testaankoop hoopt dat de rechtbank anders zal oordelen na de beslissing van het Hof van Beroep.

De belasting van 2023?

Het arrest van het Hof van Beroep is gebaseerd op het belastingreglement van de gemeente Knokke, dat betrekking heeft op de belastingen van de jaren 2020 tot 2025. Tenzij het Hof van mening zou veranderen, zal ze dus alle tweedeverblijfstaksen van die jaren nietig verklaren. En dit arrest is ook bemoedigend voor zij die gelijkaardige taksen hebben betaald in Koksijde en De Panne.

Op dit moment worden de belastingbrieven voor 2023 verstuurd. Het is het opnieuw mogelijk een bezwaarschrift in te dienen tegen de tweedeverblijfstaks bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Dit kan via de modelbrief die te vinden is op de website van Testaankoop.

Het is niet nodig om de vorige jaren een bezwaarschrift te hebben ingediend om dat dit jaar opnieuw te doen. Het is wel belangrijk dat dit bezwaarschrift wordt ingesteld binnen drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet om later naar de rechter te kunnen stappen.