Nieuws

Belastingaangifte: hoe wij je helpen

28 mei 2018
belastingen

Het is niet omdat je minder codes in het aangifteformulier voor de inkomsten van 2017 zult vinden dat de aangifte er eenvoudiger op is geworden. Gelukkig kun je op onze hulp rekenen bij het invullen van je belastingaangifte. Wij vragen de regering met aandrang om deze complexe puzzel verder te vereenvoudigen.

Van 16 mei tot en met 29 juni kunnen wij je persoonlijk helpen bij het invullen van je aangifte. Althans als je loontrekkende bent, of een rustpensioen trekt of een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, ziekenfonds …).

Aan abonnees bieden wij voor slechts € 25 de mogelijkheid om een afspraak te maken met een van onze belastingadviseurs en in onze kantoren advies op maat te krijgen. Dat kan elke werkdag tussen 16 en 20 uur.

Leg je afspraak nu telefonisch vast:

02 790 41 88

Wees snel, de plaatsen zijn beperkt!

Belastingaangifte geregionaliseerd

De FOD Financiën beschikt voor deel 1 van de aangifte voortaan over een ander formulier al naargelang het gewest waar je op 1/1/2018 gedomicilieerd bent. Als je in het Vlaams Gewest woont, zal je aangifte dus uitgezuiverd zijn van de codes die alleen mensen uit het Brussels Hoofdstedelijk of het Waals Gewest aanbelangen en voor jou niet relevant zijn. En vice versa in de andere gewesten. Het verschil betreft vooral de rubrieken met posten die recht geven op een belastingvermindering, dus onder meer die m.b.t. een hypotheeklening. Daardoor daalt het aantal codes in het aangifteformulier.

Maar desondanks blijft de aangifte complex. Zo wordt dit jaar van alleenstaande ouders zonder inwonende partner verwacht dat ze weten dat ze in de aangifte op zoek moeten gaan naar een code om aan te kruisen dat ze effectief alleen wonen (met uitzondering van bepaalde familieleden). Anders lopen ze mogelijk een belastingvoordeel mis. “Mogelijk” want ook al hebben ze die code aangekruist, misschien krijgen ze niets aangezien het voordeel afhangt van hoe hoog het inkomen is.

Het invullen van de aangifte wordt weliswaar ten dele vereenvoudigd wanneer je voor de onlineaangifte kiest omdat Tax-on-Web een en ander vooraf invult. Maar Tax-on-Web is bv. lang niet altijd in staat om je te helpen bij het invullen van je leningsuitgaven.

Er zijn ook alsmaar meer Belgen die een vooraf ingevulde aangifte krijgen. Het blijft belangrijk voor hen om die gegevens te checken.

Een complexe berekening 

Elk jaar opnieuw verandert er iets aan de berekening van de belasting. Zelfs voor zeer frequente situaties heeft men daarvoor gespecialiseerde software zoals ons Multitaxprogramma nodig. 

Getuige daarvan: elk jaar wordt het platform van de FOD Financiën Tax-on-Web in werking gesteld zonder dat het mogelijk is om de belasting te berekenen indien de aangifte één van de nieuwe codes bevat. 

We zijn nog ver verwijderd van wat belastingen zouden moeten zijn: voldoende eenvoudig en transparant zodat je als belastingbetaler niet in de val wordt gelokt en meer dan nodig betaalt, zodat degenen die de fiscale wetten goedkeuren, begrijpen wat ze goedkeuren, en zodat de belastingdienst nog kan toezien op de naleving van de wet. De situatie blijft ondermaats, ten koste van onze democratie, onze rechtsstaat. Wanneer zullen de gewestelijke en federale overheid de fiscaliteit eindelijk vereenvoudigen en voor iedereen begrijpelijk maken?

Je aangifte zelf invullen 

Vul je je aangifte zelf in maar heb je toch nog enkele vragen?

  • Lees onze Belastinggids 2018. Hij werd dit jaar volledig herdacht: we overlopen niet meer systematisch alle vakken van het aangifteformulier, maar spitsen ons toe op concrete situaties van al wie de klus zonder enige hulp van een boekhouder of een belastingconsulent wil klaren . De abonnees van ons tijdschrift Budget & Recht ontvangen die gids automatisch. Anderen kunnen hem uitzonderlijk gratis aanvragen op het nummer 0800 50 450, met vermelding van de code Gids 1.
  • Gebruik onze fiscale software: Multitax 2018
  • Bel naar ons Contact Center op het nummer 02 542 33 97: als abonnee kun je elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur fiscaal advies krijgen.
  • Lees de 12 tips uit dit dossier.