Nieuws

Fiscaliteit: een steeds complexere aangifte

30 mei 2017
belastingen

30 mei 2017
De aangifte voor de inkomsten van 2016 is er niet eenvoudiger op geworden, wel integendeel. Gelukkig kunt u op onze hulp rekenen bij het invullen van uw belastingaangifte. Wij vragen de regering met aandrang om deze complexe puzzel te vereenvoudigen.

Van 6 tot 30 juni kunnen wij u persoonlijk helpen bij het invullen van uw aangifte. Maak een afspraak met een van onze belastingadviseurs en krijg advies op maat in onze kantoren. Dat kan elke werkdag tussen 16 en 19 uur.

  • Langer dan 5 jaar abonnee: gratis
  • Minder dan 5 jaar abonnee: € 15
  • Geen abonnee: € 25

Leg uw afspraak nu vast via:

02 790 41 86

Elke werkdag van 9 tot 17 uur (vr. tot 16 uur)

Belastingaangifte telt nog meer codes 

De belastingaangifte telt dit jaar maar liefst 75 codes méér. Het aantal voetnoten in de aangifte is bijna verdubbeld. Het is er zeker niet eenvoudiger op geworden. Zo zijn er meer dan 100 verschillende codes om het loon van werknemers en ambtenaren aan te geven.

De taak wordt weliswaar vereenvoudigd wanneer u voor de onlineaangifte kiest omdat Tax-on-Web een en ander vooraf invult. Ook volstaat het vaak om een bedrag van een inkomensfiche naast diezelfde code over te nemen in de aangifte.

Maar zodra u zelf iets moet aangeven, worden de zaken ingewikkelder... 

Een complexe puzzel

Waar moet u het speciale forfait aangeven waar u recht op hebt wanneer u op meer dan 75 km van uw werkplek woont? Hoe kunt u wegwijs geraken in de bijna 160 mogelijke codes om een hypotheeklening aan geven? Bent u verhuisd en hebt u geleend?

In die gevallen is de aangifte vaak een ware hersenbreker. Met soms zelfs merkwaardige ongerijmdheden. Onder de rubriek "leningen die (in principe) vóór 2005 gesloten zijn" bv. bevindt zich een regel om een lening gesloten in … 2016 aan te geven!  Begrijpe wie kan.

En de uitleg die de belastingdienst geeft, maakt de dingen soms alleen maar ingewikkelder. Te vaak stoten we op onbegrijpelijke administratieve taal.

Een even complexe berekening 

Ook de berekening van de belasting wordt elk jaar moeilijker. Zelfs voor zeer frequente situaties heeft men daarvoor gespecialiseerde software zoals ons Multitax-programma nodig. 

Getuige daarvan: elk jaar wordt het platform van de FOD Financiën Tax-on-Web in werking gesteld zonder dat het mogelijk is om de belasting te berekenen indien de aangifte één van de nieuwe codes bevat. 

Tax-on-Web is in een aantal gevallen in staat om u te helpen bij het invullen van uw leningsuitgaven, maar lang niet in alle gevallen.

De trend omkeren

We verwijderen ons meer en meer van wat belastingen zouden moeten zijn: voldoende eenvoudig en transparant zodat men niet in de val wordt gelokt en meer dan nodig betaalt, zodat degenen die de fiscale wetten goedkeuren, begrijpen wat ze goedkeuren, en zodat de belastingdienst nog kan toezien op de naleving van de wet.

Elk jaar verslechtert de situatie, ten koste van onze democratie, onze rechtsstaat.

Het is de hoogste tijd voor de regionale en federale overheid om de fiscaliteit te vereenvoudigen en voor iedereen begrijpelijk te maken.

Uw aangifte zelf invullen 

Vult u uw aangifte zelf in maar hebt u toch nog enkele vragen?

  • Lees onze Belastinggids 2017. De abonnees van ons tijdschrift Budget & Recht ontvangen hem automatisch. Anderen kunnen hem uitzonderlijk gratis aanvragen op het nummer 0800 50 450, met vermelding van de code GI 2.
  • Gebruik onze fiscale software: Multitax 2017
  • Bel naar ons Contact Center op het nummer 02 542 33 97: als abonnee kunt u elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur fiscaal advies krijgen.

Afdrukken Versturen via e-mail