Nieuws

Waarom de geplande rechtsbijstandsverzekering met belastingvoordeel ons niet overtuigt

22 november 2018
rechtsbijstandsverzekering

De regering heeft het plan opgevat om de premies voor een rechtsbijstandsverzekering belastingvoordeel te laten opbrengen. Dat lijkt zeer aantrekkelijk. Alleen is het voorontwerp van wet vooral een goede zaak voor de verzekeraars, veel minder voor de consumenten.

De minister van Justitie heeft een voorontwerp van wet klaar om de premies van een rechtsbijstandsverzekering belastingvoordeel te laten opleveren. Zogezegd om de toegang tot het gerecht te vergemakkelijken. Maar dat zal niet lukken. Wij vragen dat de regering haar huiswerk opnieuw maakt. 

Kwaliteit ondermaats

De minimale dekkingsplafonds liggen te laag (voor burgerlijke geschillen bv. slechts € 13 000, voor de kosten van een bemiddelaar maximaal € 700). Slechts een hele kleine minderheid van de klassieke rechtsbijstandsverzekeringen legt de lat zo laag.

Er zullen twee afzonderlijke verzekeringsmarkten worden gecreëerd: enerzijds een basismarkt, met contracten die alleen dekking bieden als een advocaat zijn ereloon beperkt tot het wettelijke barema, anderzijds een “premiummarkt”, met contracten die een betere dekking bieden maar ook duurder zijn voor de consument. Wij vinden dat het niet aan de overheid is om de markt zo te reguleren.

Gezien de plafonds en barema’s riskeert de dienstverlening van de advocaat niet altijd even kwaliteitsvol te zijn. Dat zal de toegang tot het gerecht nog moeilijker maken dan nu al het geval is. 

Geen belastingvoordeel voor sommigen

Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden met een beperkt inkomen zullen geen voordeel hebben bij de geplande belastingvermindering (40 % van de eerste schijf van € 300 van de premie). Ook als er binnen een koppel een partner is met een beperkt vervangingsinkomen, zal de belastingvermindering deels verloren gaan.

Dat had kunnen worden voorkomen als men niet voor een belastingvermindering had gekozen, maar voor een terugbetaalbaar belastingkrediet (zoals voor dienstencheques).

Met het huidige ontwerp zal wie weinig personenbelasting betaalt maar te veel inkomen heeft om in aanmerking te komen voor pro Deorechtshulp, geen voordeel kunnen halen uit de rechtsbijstandsverzekering.