Nieuws

Welke nieuwe fiscale maatregelen hebben een invloed op mijn aangifte?

Ook dit jaar is de belastingaangifte aangedikt. Er zijn nieuwe belastingverminderingen toegevoegd en corona drukt opnieuw zijn stempel op de aangifte.

31 mei 2022
belastingen, aangifte, corona

Laadpaal

In 2021 is er een nieuwe belastingvermindering ingevoerd voor de plaatsing van een laadstation aan je woning. De belastingvermindering bedraagt 45 % voor de uitgaven betaald vanaf 1 september 2021 op een maximumuitgave van € 1 500. Het laadstation moet “slim” zijn en uitsluitend gebruikmaken van groene energie.

Buitenlands vastgoed

Buitenlands vastgoed wordt vanaf deze aangifte anders aangegeven. De fiscus werkt nu met een kadastraal inkomen voor dit vastgoed. Wie al eigenaar was vóór 2021, moest de fiscus tegen eind 2021 de nodige inlichtingen sturen om een kadastraal inkomen te berekenen. Wie vanaf 2021 vastgoed koopt, moet binnen de 4 maanden een inlichtingenfiche indienen. Normaliter zijn deze KI’s voor buitenlandse goederen intussen toegekend.

Dit vastgoed moet op dezelfde manier aangegeven worden als Belgische onroerende goederen en een tweede keer vermeld worden om een vrijstelling te verkrijgen.

Kinderopvang

In 2020 kon je maximaal € 13 per dag aftrekken voor de opvang van kinderen die nog geen 14 jaar waren. In 2021 stijgt dat bedrag naar € 14 per dag en per kind dat de leeftijd van 14 nog niet heeft bereikt.

Mantelzorg

Een oudere voor de eerste keer ten laste nemen is niet meer zo vanzelfsprekend. Voor een familielid (ouders, broers en zussen) van minimaal 65 jaar dat bij jou inwoont in 2021, stijgt het vrijgestelde bedrag weliswaar tot € 4 940. Maar tegelijk worden de voorwaarden verstrengd: de betreffende ouder, broer of zus moet “zorgbehoevend” zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat het familielid zich niet zonder hulp kan verplaatsen én niet zelfstandig kan eten én zich niet zelfstandig kan wassen.

Heb je in 2020 al een 65-plusser ten laste aangegeven, dan kun je genieten van een overgangsperiode van 5 jaar waarin de voorwaarde van zorgbehoevendheid geen vereiste is.

Kwijtgescholden huurprijs

Naar aanleiding van de coronacrisis werd er een nieuwe belastingvermindering ingevoerd. Wie een onroerende goed verhuurde aan een zelfstandige die door de overheid werd verplicht tijdelijk te sluiten, en minstens 40 % van de huur heeft kwijtgescholden (periode maart-september 2021), heeft recht op een belastingvermindering van 30 % van de kwijtgescholden huur.

Vrijwilligerswerk, coronacheque, overuren, studentenjobs …

De belastingaangifte is ook op andere vlakken veranderd, maar we kunnen ze hier niet allemaal opnoemen. Je vindt ze in onze Belastinggids. De fiscale maatregelen die de overheid nam om de financiële gevolgen van de pandemie te verzachten, staan aangeduid met een coronasymbool.

Tools om je belastingen te optimaliseren

Als je een abonnement op Budget & Recht hebt, heb je de papieren versie van onze jaarlijkse Belastinggids ontvangen. Je kunt ook de digitale versie downloaden.

Als je geen abonnement op Budget & Recht hebt, kun je toch een exemplaar krijgen. Klik op de link en volg de procedure.

Om je aangifte te optimaliseren en te voorkomen dat je te veel belastingen betaalt, raden wij aan om onze fiscale software Multitax 2022 te gebruiken. Multitax berekent en optimaliseert je belastingen volgens de nieuwe regels en signaleert waar je nog een fiscaal voordeel zou kunnen krijgen. Je kunt simulaties doen en zien welke invloed een verandering in je aangifte heeft op de uiteindelijke belastingaanslag.

Heb je nog vragen?

Aarzel niet om de experts van onze fiscale dienst te bellen op telefoonnummer 02 542 33 97, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 17 uur (16 uur op vrijdag).

Bel 02 542 33 97