Nieuws

Corona en tijdelijke werkloosheid: wellicht krijg je minder eindejaarspremie

14 december 2020
eindejaarspremie

Een eindejaarspremie is niet verplicht, maar is voor velen een leuk extraatje op het einde van het jaar. De kans is evenwel groot dat je minder zult opstrijken dan gewoonlijk als je door corona tijdelijk werkloos bent geweest.

Veel mensen spreken over hun "dertiende maand" als ze het over de eindejaarspremie hebben. Omdat die premie in de meeste sectoren neerkomt op een brutomaandloon. Maar er zijn ook sectoren waar een lagere premie wordt toegekend, een bepaald procent van het maandloon. 

De eindejaarspremie is niet verplicht. Of je er recht op hebt, is doorgaans vastgelegd in een cao, het arbeidsreglement of je individuele arbeidsovereenkomst.

Meestal zijn er voorwaarden aan verbonden. Je moet bijvoorbeeld ten minste een zeker aantal maanden hebben gewerkt en je moet nog in dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling. Er wordt hoe dan ook gerekend in dagen van "effectieve prestaties". Als je in 2020 tijdelijk werkloos bent geweest door de coronacrisis, riskeer je daardoor geen volledige eindejaarspremie te krijgen. Je zult alleen uitzonderlijk aan die regel ontsnappen.

Tijdelijke werkloosheid telt meestal niet mee

Sommige dagen waarop je in werkelijkheid niet hebt gewerkt, worden in de berekening van de dagen die meetellen voor de eindejaarspremie, gelijkgesteld met werkdagen. Dat geldt onder meer voor het moederschapsverlof. Maar dagen van tijdelijke werkloosheid tellen normaliter niet mee in de berekening. 

Er zijn evenwel twee uitzonderingen op de regel. Je dagen van tijdelijke werkloosheid zullen worden gelijkgesteld met effectieve prestaties als die beslissing werd genomen:

  • binnen de sector waarin je werkt. Dat geldt onder meer voor de horeca en de chemiesector. Maar dan weer niet voor de bedienden die onder het paritair comité 200 vallen, wat voor heel wat werknemers het geval is;
  • door je werkgever. 

Er zijn nog andere toegiften

De coronawerkloosheid zal voor de berekening van je jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld waar je volgend jaar recht op zult hebben, worden gelijkgesteld met effectieve prestaties.

Als je meer dan 52 dagen tijdelijk werkloos bent geweest en als gevolg hiervan een stuk van je eindejaarspremie ziet wegvallen, heb je hiervoor recht op een tegemoetkoming van de RVA. Je zult dan bijkomend € 10 krijgen per extra dag tijdelijke werkloosheid boven op die 52 dagen, met een minimum van € 150

Zit je met vragen?

Lees zeker ons dossier met veelgestelde vragen over corona.

Je kunt met vragen of problemen in het kader van de coronacrisis altijd bellen naar het gratis telefoonnummer 0800 29 510, elke werkdag van 9 tot 18 uur (op vrijdag tot 16.45 uur).

BEL 0800 29 510