Nieuws

Ik heb een bijverdienste via een onlineplatform. Word ik belast op die inkomsten?

Na mijn werkuren klus ik bij als tuinier via een digitaal platform. Daar heb ik vorig jaar € 3 000 mee verdiend. Moet ik die inkomsten aangeven en zo ja, worden ze belast?

21 juni 2022
bijklussen deeleconomie

De fiscale regels in verband met bijverdiensten die in 2018 werden ingevoerd, zijn in 2020 weer afgeschaft. Vanaf de inkomsten van 2021 zijn er minder gunstige regels van kracht.

De opbrengst van bijverdiensten is niet meer belastingvrij. Je betaalt er 20 % belastingen op. De fiscus trekt echter automatisch een onkostenforfait van 50 % van je inkomsten af. Het werkelijke belastingtarief is dus 10 %.

Voorwaarden

Onder bijverdiensten verstaat we de inkomsten uit verenigingswerk in de sportsector (en sinds 8 mei 2021 ook de culturele sector) en de inkomsten uit de deeleconomie (via een erkend onlineplatform).

De inkomsten uit de bijverdienste mogen niet meer dan € 6 390 bedragen, inclusief het onkostenforfait en de voorheffing die het platform inhoudt. Als je € 1 meer verdient, worden alle inkomsten beschouwd als beroepsinkomen en vervolgens belast tegen het tarief van je hoogste inkomensschijf (max. 50 %).

Als je verenigingswerk doet, mag je niet meer dan € 532,50 per maand verdienen. Voor sommige bijverdiensten in de sportsector tussen 1 juli 2021 en 30 september 2021 ligt het maximum op € 1 065 per maand. Overschrijd je het maximum, dan worden de inkomsten belast als beroepsinkomsten.

Waar moet ik de bijverdiensten aangeven?

De erkende onlineplatformen houden een bedrijfsvoorheffing in en storten die door aan de fiscus. Toch moet je zowel je bruto-inkomen als de bedrijfsvoorheffing aangeven in deel 2 van de aangifte.

Tools om de belastingaangifte te optimaliseren

Je vindt meer informatie over bijverdiensten in onze jaarlijkse Belastinggids. Als je een abonnement op Budget & Recht hebt, heb je de papieren versie ontvangen. Je kunt ook de digitale versie downloaden.

Als je geen abonnement op Budget & Recht hebt, kun je toch een exemplaar krijgen. Klik op de link en volg de procedure.

Om je aangifte te optimaliseren en te voorkomen dat je te veel belastingen betaalt, raden wij aan om onze fiscale software Multitax 2022 te gebruiken. Multitax berekent en optimaliseert je belastingen volgens de nieuwe regels en signaleert waar je nog een fiscaal voordeel zou kunnen krijgen. Je kunt simulaties doen en zien welke invloed een verandering in je aangifte heeft op de uiteindelijke belastingaanslag.

Heb je nog vragen?

Aarzel niet om de experts van onze fiscale dienst te bellen op telefoonnummer 02 542 33 97, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 17 uur (16 uur op vrijdag).

Bel 02 542 33 97