Nieuws

Onbelast bijklussen: maximum € 6 340

10 februari 2020

€ 6 340: zoveel mag je in 2020 bijverdienen zonder daar belastingen op te betalen. Als je tenminste aan bepaalde voorwaarden voldoet en het maximum niet overschrijdt. Anders krijg je het deksel op de neus!

Er bestaan drie vormen van activiteiten waarmee je totaal onbelast kunt bijverdienen. in de deeleconomie (via platformen zoals ListMinut enz.), klussen bij medeburgers en verenigingswerk.

Je inkomsten uit dat bijklussen mogen wel een bepaald bedrag per jaar niet overschrijden. Het maximum voor 2020 werd vastgelegd op € 6 340. En je moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Als gepensioneerde kun je eveneens van die gunstige bijklusregeling profiteren. Al denk je beter twee keer na vóór je eraan begint, want soms zal dat een negatief effect hebben op je pensioen: zie ons dossier Bijverdienen als gepensioneerde

Hou je aan de voorwaarden

De voorwaarden om onbelast te mogen bijverdienen met diensten in de deeleconomie zijn vrij beperkt. Cruciaal is dat je je diensten op een erkend deeleconomieplatform aanbiedt. Het maximumbedrag dat je mag bijverdienen, geldt in dat geval op jaarbasis. Maar let op: daar zitten zijn ook de onkostenvergoedingen en de commissie van het platform in.

Voor verenigingswerk en diensten aan een burger ligt dat anders: niet iedereen en niet alle diensten komen hiervoor in aanmerking. Bovendien worden de belastingvrije inkomsten niet alleen per jaar, maar ook per maand bekeken: in 2020 mag je maximaal € 528,33 per maand en maximaal € 6 340 per jaar bijverdienen. Voor verenigingswerkers uit de sportsector is de maandlimiet sinds 1/1/2020 opgetrokken naar € 1 056,66.

Belangrijk om te weten is dat het maximumbedrag van € 6 340 per jaar het totaal is van alle bijverdiensten samen.  Je kunt dus niet € 6 340 bijverdienen via een deeleconomieplatform en daarnaast ook nog bijklussen in een vereniging of bij medeburgers.

Méér bijverdienen zal je geld kosten

Zodra je het grensbedrag overschrijdt, worden al je bijverdiensten (hetzij de maandelijkse in het geval van verenigingswerk of diensten aan een burger, hetzij de jaarlijkse) als beroepsinkomsten belast met de bijbehorende sociale bijdragen.

Voor diensten die je via een deeleconomieplatform of aan particulieren levert, word je met andere woorden beschouwd als zelfstandige, en voor verenigingswerk als bediende.

Via een platform

Op welke manier je ook wilt bijklussen, je moet altijd gebruikmaken van een elektronisch platform.

  • Diensten in de deeleconomie kun je enkel aanbieden via een erkend deeleconomieplatform. Op de website van de FOD Financiën (www.financien.belgium.be ) vind je daar een lijst van onder “Deeleconomie”, “Aanvraag tot erkenning” en “nuttige linken”.
  • Voor het verenigingswerk en de diensten aan medeburgers staat de lijst met de toegelaten activiteiten en de inschrijvings- en aangifteformulieren op de website www.bijklussen.be.

Lees ook ons artikel in Budget & Recht 261 (november-december 2018).

Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij onze telefonische advieslijn Mijn rechten op 02 542 34 34.

Bel ons op 02 542 34 34