Nieuws

Bijklussen: maximum € 6 130 netto

25 oktober 2018

25 oktober 2018
€ 6 130 netto: zoveel mag je in 2018 bijverdienen zonder daar belastingen op te betalen. Als je tenminste aan de voorwaarden beantwoordt en het plafond niet overschrijdt. Anders krijg je het deksel op de neus!

Tot nu toe werden enkel inkomsten uit de deeleconomie (via platformen zoals ListMinut enz.) belast tegen een gunsttarief van 10 % netto (20 % maar met aftrek van een kostenforfait van 50 %). Klussen bij medeburgers en verenigingswerk werden echter tegen 33 % belast als diverse inkomsten of tegen marginaal tarief (maximaal 50 %) als beroepsinkomen. Voortaan zijn al die activiteiten vrijgesteld van belasting tot een totaal bedrag van € 6 130 per jaar (in 2018).

Voorwaarden verschillende en overschrijding kost geld

Voor diensten in de deeleconomie zijn de voorwaarden vrij beperkt en geldt het maximumbedrag dat je mag bijverdienen op jaarbasis. Maar let op, in dat maximumbedrag zijn ook de onkostenvergoedingen en de commissie van het platform inbegrepen.

Voor verenigingswerk en diensten aan een burger ligt dat anders: niet iedereen en niet alle diensten komen hiervoor in aanmerking. Bovendien worden de belastingvrije inkomsten niet alleen per jaar, maar ook per maand beschouwd: je mag dus maximaal € 510,83 per maand en maximaal € 6 130 per jaar bijverdienen.

Belangrijk om te weten is dat het maximumbedrag van € 6 130 per jaar het totaal is van alle bijverdiensten samen.  Je kunt dus niet € 6 130 bijverdienen via een deeleconomieplatform en daarnaast ook nog bijklussen in een vereniging of bij medeburgers.

Als je het grensbedrag overschrijdt, worden al je bijverdiensten (hetzij de maandelijkse in het geval van verenigingswerk of diensten aan een burger, hetzij de jaarlijkse) als beroepsinkomsten belast met de bijbehorende sociale bijdragen.

Voor diensten die je via een deeleconomieplatform of aan particulieren levert, word je met andere woorden beschouwd als zelfstandige, en voor verenigingswerk als bediende.

Meer weten over de voorwaarden

Op welke manier je ook wilt bijklussen, je moet altijd gebruikmaken van een elektronisch platform.

  • Diensten in de deeleconomie kun je enkel aanbieden via een erkend deeleconomieplatform. Op de website van de FOD Financiën (www.financien.belgium.be ) vind je daar een lijst van onder “Deeleconomie”, “Aanvraag tot erkenning” en “nuttige linken”.
  •  Wat verenigingswerk en diensten aan medeburgers betreft, vind je een lijst van de toegelaten activiteiten en de inschrijvings- en aangifteformulieren op de website www.bijklussen.be.

Meer informatie hierover is terug te vinden in Budget & Recht 261 (november-december 2018).

Heb je nog vragen, dan kun je ook terecht bij onze telefonische advieslijn Mijn rechten op 02 542 34 34.

Bel ons op 02 542 34 34