Nieuws

Onbelast bijklussen tot € 6 340: in 2021 kan het niet meer

29 april 2020

€ 6 340: zoveel mag je in 2020 bijverdienen zonder daar belastingen op te betalen. Als je tenminste aan bepaalde voorwaarden voldoet en het maximum niet overschrijdt. Anders krijg je het deksel op de neus! Maar deze bijklusregeling loopt eind 2020 wel af.

Eind april 2020 was het groot nieuws: het Grondwettelijk Hof besliste dat de regeling om onbelast bij te klussen in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Einde verhaal dus. Maar tot eind 2020 mag je er wel degelijk nog gebruik van maken.

Er bestaan drie vormen van activiteiten waarmee je in 2020 totaal onbelast kunt bijverdienen. in de deeleconomie (via platformen zoals ListMinut enz.), klussen bij medeburgers en verenigingswerk.

Je inkomsten uit dat bijklussen mogen wel een bepaald bedrag per jaar niet overschrijden. Het maximum voor 2020 werd vastgelegd op € 6 340. En je moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Als gepensioneerde kun je eveneens van die gunstige bijklusregeling profiteren. Al denk je beter twee keer na vóór je eraan begint, want soms zal dat een negatief effect hebben op je pensioen: zie ons dossier Bijverdienen als gepensioneerde

Hou je aan de voorwaarden

De voorwaarden om onbelast te mogen bijverdienen met diensten in de deeleconomie zijn vrij beperkt. Cruciaal is dat je je diensten op een erkend deeleconomieplatform aanbiedt. Het maximumbedrag dat je mag bijverdienen, geldt in dat geval op jaarbasis. Maar let op: daar zitten zijn ook de onkostenvergoedingen en de commissie van het platform in.

Voor verenigingswerk en diensten aan een burger ligt dat anders: niet iedereen en niet alle diensten komen hiervoor in aanmerking. Bovendien worden de belastingvrije inkomsten niet alleen per jaar, maar ook per maand bekeken: in 2020 mag je maximaal € 528,33 per maand en maximaal € 6 340 per jaar bijverdienen. Voor verenigingswerkers uit de sportsector is de maandlimiet sinds 1/1/2020 opgetrokken naar € 1 056,66.

Belangrijk om te weten is dat het maximumbedrag van € 6 340 per jaar het totaal is van alle bijverdiensten samen.  Je kunt dus niet € 6 340 bijverdienen via een deeleconomieplatform en daarnaast ook nog bijklussen in een vereniging of bij medeburgers.

Méér bijverdienen zal je geld kosten

Zodra je het grensbedrag overschrijdt, worden al je bijverdiensten (hetzij de maandelijkse in het geval van verenigingswerk of diensten aan een burger, hetzij de jaarlijkse) als beroepsinkomsten belast met de bijbehorende sociale bijdragen.

Voor diensten die je via een deeleconomieplatform of aan particulieren levert, word je met andere woorden beschouwd als zelfstandige, en voor verenigingswerk als bediende.

Via een platform

Op welke manier je ook wilt bijklussen, je moet altijd gebruikmaken van een elektronisch platform.

  • Diensten in de deeleconomie kun je enkel aanbieden via een erkend deeleconomieplatform. Op de website van de FOD Financiën (www.financien.belgium.be ) vind je daar een lijst van onder “Deeleconomie”, “Aanvraag tot erkenning” en “nuttige linken”.
  • Voor het verenigingswerk en de diensten aan medeburgers staat de lijst met de toegelaten activiteiten en de inschrijvings- en aangifteformulieren op de website www.bijklussen.be.

Lees ook ons artikel in Budget & Recht 261 (november-december 2018).

Vanaf 2021 niet meer onbelast

Het is op dit ogenblik nog niet uitgemaakt hoe je vanaf 2021 op dergelijke activiteiten zult worden belast.

Er is sprake van dat voor de activiteiten via deeleconomieplatformen opnieuw het belastingtarief van 10 % zou worden ingevoerd. 

Het lot van occasionele diensten van burger aan burger of een bezoldigde activiteit in het verenigingsleven is minder duidelijk. Als naar de oude regels wordt teruggegrepen, zou dat betekenen dat je de inkomsten ofwel als occasionele inkomsten moet aangeven en dat je er dan tegen 33 % op wordt belast, ofwel zelfs als beroepsinkomsten en dan past de fiscus het tarief toe dat voor je hoogste inkomensschijf geldt (je “marginale aanslagvoet”).

Heb je nog vragen?

Je kunt elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur) terecht bij onze telefonische advieslijn Mijn rechten op het nummer 02 542 34 34.

Bel ons op 02 542 34 34