Nieuws

Belastingafrekening niet ontvangen? Sst!

21 juni 2016
Belastingafrekening niet ontvangen? Sst!

Hebt u de belastingafrekening voor de inkomsten van twee jaar geleden nog niet ontvangen, dan passeert u langs de kassa. Maar juich toch beter niet te snel…

Wellicht kent u 30 juni als fiscale deadline voor de papieren aangifte voor de personenbelasting. Maar eind juni is ook voor de fiscus een deadline: tegen dan moet hij de aanslag hebben gevestigd op uw inkomsten van twee jaar tevoren. Anders bent u geen cent belasting verschuldigd en moet u alle reeds betaalde voorheffingen terugbetaald krijgen! We passen die regel even toe op de deadline van 30/6/2016.

Als 30/6/2016 nadert

De fiscus moet tegen 30/6/2016 de aanslag hebben gevestigd op uw inkomsten van 2014, dus de inkomsten die u vorig jaar hebt aangegeven. Anders moet hij al uw voorheffingen terugbetalen (ja, u leest goed!). Tenzij hij alsnog probeert om zijn vergetelheid recht te zetten, want dat kan hij inderdaad nog wel.

Alles terugbetaald 

Als u begin juli 2016 nog altijd uw belastingafrekening (het "aanslagbiljet") voor het inkomstenjaar 2014 niet hebt ontvangen, heeft de fiscus zijn deadline blijkbaar niet gehaald. En dan hebt u reden voor een klein vreugdesprongetje. U bent dan immers voor het jaar 2014 geen belasting verschuldigd. De fiscus is dus zelfs verplicht om u onder andere de bedrijfsvoorheffing terug te geven die in 2014 op uw inkomsten werd ingehouden.

Geduld is een mooie deugd

Eis uw fiscale prijzenpot evenwel niet onmiddellijk op. De fiscus zal zich immers niet zo snel gewonnen geven, hij zal proberen om zijn vergetelheid recht te zetten. Als hij er op een of andere manier in slaagt om u op een fout te betrappen in uw belastingaangifte (bv. inkomsten die u bent vergeten te vermelden, te veel werkelijke beroepskosten ingebracht …), beschikt hij immers over een bijzondere aanslagtermijn om uw oorspronkelijke aangifte te wijzigen. Dan kan hij alsnog een geldige aanslag vestigen. En reken maar dat hij er alles aan zal doen om van die gelegenheid gebruik te maken …
Voor het inkomstenjaar 2014 loopt die bijzondere aanslagtermijn af op 31/12/2017. Wacht daarom tot begin 2018 om op de vergetelheid te wijzen en stuur dan een bezwaarschrift naar de gewestelijke directeur (u vindt het adres op elk aanslagbiljet).

Zit u nog met vragen over uw aangifte van 2016?

Wij zijn er om u te helpen bij het correct invullen van uw belastingaangifte. Wat dient u aan te geven? Hoe voorkomt u onnodige belastingen te betalen? Welk bedrag zult u verschuldigd zijn? 

  • Lees onze Belastinggids 2016. De abonnees van ons tijdschrift Budget & Recht hebben hem al ontvangen. Anderen kunnen hem uitzonderlijk gratis aanvragen op het nummer 0800 50 450, met vermelding van de code GI 18.
  • Gebruik onze fiscale software op cd-rom: Multitax 2016
  • Bel naar ons Contact Center op het nummer 02 542 33 97: als abonnee kunt u elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur fiscaal advies krijgen.