Nieuws

Belastingaangifte: hoe wij je helpen

02 mei 2022
belastingaangifte

De nieuwe regering en de coronacrisis hebben hun stempel gedrukt op deze belastingaangifte. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. De papieren aangifte moet op 30 juni 2022 binnen zijn, de elektronische op 15 juli 2022.

Je aangifte zelf invullen

Vul je je aangifte zelf in maar heb je enkele vragen?

  • Raadpleeg onze Belastinggids 2022. De abonnees van ons tijdschrift Budget & Recht ontvangen deze gids automatisch. Anderen kunnen uitzonderlijk een gratis exemplaar krijgen door te bellen naar 0800 50 450.
  • Gebruik onze fiscale software Multitax 2022.
  • Bel naar ons Contact Center op het nummer 02 542 33 97. Je kunt elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (vrijdag tot 16 uur) fiscaal advies krijgen.

lees onze fiscale dossiers

Corona drukt weer zijn stempel

Ook dit jaar speelde de coronacrisis een belangrijke rol in de fiscale wijzigingen. Zo is er nu een belastingvermindering van 30 % voor de huur die is kwijtgescholden aan een onderneming die door de coronamaatregelen verplicht moest sluiten.

Bepaalde overuren die onder meer in cruciale sectoren werden gepresteerd tijdens de coronacrisis, zijn vrijgesteld.

Sommige vrijwilligers die hebben meegeholpen tijdens de pandemie, hebben in 2020 en/of 2021 een belastingvrije onkostenvergoeding gekregen. Het vrijgestelde bedrag voor 2021 is verhoogd tegenover 2020.

Wie heeft geïnvesteerd in ondernemingen die omzetverlies hebben geleden door de coronacrisis, heeft recht op een belastingvermindering. Dit fiscale voordeel bestond ook al voor de aangifte van 2021.

Vlaanderen voerde in 2021 het zogenaamde vriendenaandeel in voor wie heeft geïnvesteerd in een Vlaamse kmo (levert een belastingkrediet op van 2,5 % op een maximale investering van € 75 000 in aandelen op naam).

Andere nieuwigheden

Voor de belastingvermindering voor kinderopvang is de maximale daguitgave die recht geeft op een belastingvoordeel verhoogd. De maximale daguitgave die je per kind kunt aangeven, is nu € 14 (in plaats van € 13). De uitgaven voor opvang tot de dag vóór de 14de verjaardag geven recht op de belastingvermindering van in principe 45 %.

Er is een belastingvermindering ingevoerd voor het thuis plaatsen van een laadstation voor elektrische wagens. Het laadstation moet “slim” zijn en gebruikmaken van uitsluitend groene stroom. De belastingvermindering bedraagt 45 % voor de uitgaven tot € 1 500.

Het wordt moeilijker om een 65-plusser (voor het eerst) ten laste te nemen. De voorwaarden om onder het voordelige regime te vallen, zijn verstrengd. De ouder moet nu ook zorgbehoevend zijn, met een verminderde zelfredzaamheid van 9 punten. Lang niet alle ouderen voldoen daaraan.

Wie in 2021 een gift van minstens € 40 heeft gedaan aan een erkende instelling, heeft recht op een lagere belastingvermindering dan vorig jaar (45 % in plaats van 60 %). Heb je in het kader van de coronacrisis materiaal aan een ziekenhuis of een computer aan een school geschonken, dan kun je deze giften niet meer inbrengen.

Buitenlandse onroerende goederen moeten vanaf 2021 op dezelfde manier worden aangegeven als Belgisch onroerend goed. Aan elk buitenlands goed wordt een kadastraal inkomen toegekend. Dat inkomen moet een tweede keer worden vermeld in de aangifte om een bepaalde vrijstelling te bekomen.

Belastingvrij bijklussen werd afgeschaft in 2021. Inkomsten uit de deeleconomie worden wel tegen een laag tarief belast, net als verenigingswerk in bepaalde sectoren zoals sport en cultuur.

Complexe berekening

Elk jaar verandert er iets aan de berekening van de belasting. Je kunt niet altijd vertrouwen op Tax-on-web, het digitale platform van de FOD Financiën. Dat wordt vaak in werking gesteld zonder dat het de belasting kan berekenen voor aangiftes die een van de nieuwe codes bevatten. Ook voor vaak voorkomende situaties heb je gespecialiseerde software zoals ons Multitax-programma nodig.

We zijn nog ver verwijderd van wat belastingen zouden moeten zijn: voldoende eenvoudig en transparant. Dan betalen belastingplichtigen niet meer dan nodig, begrijpen parlementsleden de fiscale wetten die ze moeten goedkeuren en kan de belastingdienst toezien op de naleving van de wet. De situatie wordt er met de jaren niet beter op. Wanneer zullen de gewestelijke en federale overheid de fiscaliteit eindelijk grondig vereenvoudigen en voor iedereen begrijpelijk maken?