Nieuws

Belastingaangifte: hoe wij je helpen

06 mei 2021
belastingaangifte

De nieuwe regering en de coronacrisis hebben hun stempel gedrukt op deze belastingaangifte Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. De papieren aangifte moet op 30 juni 2021 binnen zijn, de elektronische op 15 juli 2021.

Je aangifte zelf invullen

Vul je je aangifte zelf in maar heb je enkele vragen?

  • Raadpleeg onze Belastinggids 2021. De abonnees van ons tijdschrift Budget & Recht ontvangen deze gids automatisch. Anderen kunnen uitzonderlijk een gratis exemplaar krijgen door te bellen naar 0800 50 450.
  • Gebruik onze fiscale software Multitax 2021.
  • Bel naar ons Contact Center op het nummer 02 542 33 97. Je kunt elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (vrijdag tot 16 uur) fiscaal advies krijgen.

lees onze fiscale dossiers

Gewijzigde belastingverminderingen

Voor de belastingvermindering voor kinderopvang is de maximumleeftijd verhoogd van 12 jaar naar 14 jaar. Het kan dus zijn dat je kind vorig jaar uit de boot viel en zijn opvangkosten nu opnieuw recht geven op belastingvermindering. De uitgaven in 2020 voor opvang tot de dag voor de 14de verjaardag geven recht op de belastingvermindering van 45 %. De maximale daguitgave dat je per kind kunt aangeven, wordt verhoogd naar € 13 (in plaats van € 11,20).

Wie een gift van minstens € 40 heeft gedaan aan een erkende instelling in 2020, heeft recht op een hogere belastingvermindering (60 % in plaats van 45 %). Ook coronagerelateerde giften in natura en computers aan scholen kunnen recht geven op een belastingvermindering.

Einde Vlaamse woonbonus

Na de afschaffing van het belastingvoordeel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2017 leveren nieuwe leningen in het Vlaams Gewest voor je gezinswoning geen belastingvoordeel meer op vanaf 2020.

Nieuwe belastingverminderingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Proxi-lening ingevoerd in 2020. Wie een Brusselse zelfstandige of kmo een lening verstrekt, kan onder bepaalde voorwaarden jaarlijks recht op een belastingkrediet hebben.

Wie nieuwe aandelen op naam kocht van een kmo die omzetverlies leed vanwege de coronacrisis, heeft recht op een belastingvermindering.

Indexeringsstop

Van inkomstenjaar 2020 tot en met 2013 wordt de indexering van de meeste federale belastingvoordelen bevroren bij wijze van besparing. Dit betekent dat de maximumbedragen op het niveau van inkomstenjaar 2019 blijven. De maxima voor pensioensparen worden wel nog eenmaal geïndexeerd.

Effectenrekening

De meldplicht voor mensen die meerdere effectenrekeningen aanhouden, is in deze aangifte afgevoerd omdat de oude effectentaks is vernietigd.

Coronagerelateerde inkomsten en vergoedingen

De overheid zal enkele coronagerelateerde inkomsten en vergoedingen fiscaal voordelig behandelen, zoals vrijwillige overuren in bepaalde sectoren, de thuiswerkvergoeding, het kostenplafond voor vrijwiliigers in bepaalde sectoren en sommige studenteninkomsten.

Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen

Heb je naast je reguliere inkomen ook een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen in 2020? De kans is groot dat de destijds ingehouden bedrijfsvoorheffing op die uitkeringen onvoldoende was om de eindbelasting te dekken. Schrik niet als je bij de belastingberekening minder terugkrijgt of meer moet bijleggen dan vorig jaar.

Complexe berekening

Elk jaar verandert er iets aan de berekening van de belasting. Je kunt niet altijd vertrouwen op Tax-on-web, het digitale platform van de FOD Financiën. Dat wordt vaak in werking gesteld zonder dat het de belasting kan berekenen voor aangiftes die een van de nieuwe codes bevatten. Ook voor vaak voorkomende situaties heb je gespecialiseerde software zoals ons Multitax-programma nodig.

We zijn nog ver verwijderd van wat belastingen zouden moeten zijn: voldoende eenvoudig en transparant. Dan betalen belastingplichtigen niet meer dan nodig, begrijpen parlementsleden de fiscale wetten die ze moeten goedkeuren en kan de belastingdienst toezien op de naleving van de wet. De situatie wordt er met de jaren niet beter op. Wanneer zullen de gewestelijke en federale overheid de fiscaliteit eindelijk grondig vereenvoudigen en voor iedereen begrijpelijk maken?

Pas op voor valse mails en telefoontjes

Er doen opnieuw valse mails in naam van de FOD Financiën de ronde. Ze hebben als titel bijvoorbeeld “Wetboek Belastingen - Voorafbetalingen”, met een link die zogezegd naar een pdf “Belastingaangifte” leidt. Krijg je zo'n valse mail, beantwoord die dan vooral niet en klik niet op de links. Alleen via My e-box of MyMinfin kun je in principe officiële documenten van de fiscus elektronisch ontvangen.

Andere mails gebieden om een belastingschuld af te lossen en dreigen met een gerechtsdeurwaarder en beslag. De FOD Financiën zal echter nooit via e-mail vragen om een belastingschuld te betalen. Ze zal ook nooit in een mail vragen naar persoonlijke gegevens zoals je rekeningnummer of adres. Alleen het platform MyMinfin is voldoende beveiligd om je rekeningnummer door te spelen aan de belastingadministratie en om online betalingen te doen aan de fiscus. Betalingen via overschrijving gebeuren op de officiële rekeningnummers van de FOD Financiën met de structuur BEXX 6792 XXXX XXXX.

Ook bij de telefonische hulp van de fiscus moet je oppassen voor fraude. De fiscus zal nooit voorstellen om de aangifte bij jou thuis in te vullen of om een rekeningnummer of bankkaartcode vragen. Hij zal ook nooit vragen om voor de telefonische hulp te betalen.