Nieuws

Belastingaangifte: hoe wij je helpen

25 juni 2020
belastingaangifte

De belastingaangifte telt warempel minder codes dan vorig jaar. Hieronder vind je enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. De papieren aangifte moet op 30 juni 2020 binnen zijn, de elektronische op 16 juli 2020. 

Telefonische hulp van de fiscus

Normaal gezien kun je langsgaan bij een belastingambtenaar die je helpt bij het invullen van je aangifte. Vorig jaar maakten 620 000 burgers daar gebruik van. Vanwege de coronamaatregelen biedt de belastingadministratie dit jaar telefonische hulp.

Zo’n 90 000 burgers (die in het verleden hulp hebben gekregen en van wie de fiscus het telefoonnummer heeft) zullen worden opgebeld om een afspraak te maken voor telefonische hulp. Mensen die niet worden opgebeld, zullen een telefoonnummer op hun aangifte terugvinden waarnaar ze kunnen bellen om ook een afspraak te maken voor telefonische hulp. Na het telefoontje ontvangen ze per post een document met de gegevens die ze moeten aangeven. Ze moeten dat document ondertekenen en terugsturen. Ze zullen de indiening van de aangifte ook kunnen afronden via Tax-on-web.

De papieren aangifte moet op 30 juni 2020 bij de fiscus aankomen en de elektronische aangifte (Tax-on-web) op 16 juli 2020.

Je aangifte zelf invullen

Vul je je aangifte zelf in maar heb je toch nog enkele vragen?

  • Lees onze Belastinggids 2020. De abonnees van ons tijdschrift Budget & Recht ontvangen deze gids automatisch.
  • Gebruik onze fiscale software Multitax 2020.
  • Bel naar ons Contact Center op het nummer 02 542 33 97. Je kunt elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (vrijdag tot 16 uur) fiscaal advies krijgen.

lees onze fiscale dossiers

Antwoorden op je vragen

We organiseren regelmatig informatiesessies en beantwoorden vragen via Facebook Live. In de sessie die je hieronder kunt bekijken, antwoordden we live op vragen van gebruikers.

 

Nieuwe belastingverminderingen

De belastingaangifte van 2020 bevat nieuwe belastingverminderingen. Zo kunnen mensen die in 2019 vanaf september een premie betaald hebben voor een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering die aan bepaalde wettelijke vereisten voldoet, recht hebben op een belastingvermindering

Ook wie spaarde via het in 2019 ingevoerde vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) moet de bijdrage aangeven in de belastingaangifte om recht te hebben op een belastingvermindering. Een aantal Vlaamse belastingverminderingen werd wel geschrapt.

Beleggers moeten roerende voorheffing terugvorderen

De belastingvrijstelling op dividenden uit aandelen is verhoogd van € 640 naar € 800. Als belegger moet je nog steeds zelf de onterecht ingehouden roerende voorheffing op dividenden terugvorderen via de belastingaangifte. Doe je dat niet, dan verlies je tot € 240. Je krijgt meestal geen jaaroverzicht van uitgekeerde dividenden en ingehouden roerende voorheffing. Men verwacht dus dat je dat zelf uitvlooit op basis van je bankafschriften.

De effectentaks is onlangs vernietigd. Maar had je meerdere effectenrekeningen vóór oktober 2019, dan ben je ook dit jaar verplicht om ze te melden in de belastingaangifte (ook al zijn de bedragen op je effectenrekeningen erg laag).

Complexe berekening

Elk jaar verandert er iets aan de berekening van de belasting. Je kunt niet altijd vertrouwen op Tax-on-web, het digitale platform van de FOD Financiën. Dat wordt vaak in werking gesteld zonder dat het de belasting kan berekenen voor aangiftes die een van de nieuwe codes bevatten. Ook voor vaak voorkomende situaties heb je gespecialiseerde software zoals ons Multitax-programma nodig.

We zijn nog ver verwijderd van wat belastingen zouden moeten zijn: voldoende eenvoudig en transparant. Dan betalen belastingplichtigen niet méér dan nodig, begrijpen parlementsleden de fiscale wetten die ze moeten goedkeuren en kan de belastingdienst toezien op de naleving van de wet. De situatie wordt er met de jaren niet beter op. Wanneer zullen de gewestelijke en federale overheid de fiscaliteit eindelijk grondig vereenvoudigen en voor iedereen begrijpelijk maken.

Pas op voor valse mails en telefoontjes

Er doen opnieuw valse mails in naam van de FOD Financiën de ronde. Ze gebieden om een belastingschuld af te lossen en dreigen met een gerechtsdeurwaarder en beslag.

De FOD Financiën zal echter nooit via e-mail vragen om een belastingschuld te betalen. Ze zal ook nooit in een mail vragen naar persoonlijke gegevens zoals je rekeningnummer of adres. Alleen het platform MyMinfin is voldoende beveiligd om je rekeningnummer door te spelen aan de belastingadministratie en om online betalingen te doen aan de fiscus. Betalingen via overschrijving gebeuren op de officiële rekeningnummers van de FOD Financiën met de structuur: BEXX 6792 XXXX XXXX.

Krijg je zo'n valse mail, beantwoord die dan vooral niet.

Ook bij de telefonische hulp met de aangifte moet je oppassen voor fraude. De fiscus zal nooit voorstellen om de aangifte bij jou thuis in te vullen of om een rekeningnummer of bankkaartcode vragen. De fiscus zal ook nooit vragen om voor de telefonische hulp te betalen.