Nieuws

Je belastingaangifte invullen in België

25 april 2023
Simulaties doen voor je belastingaangifte met Multitax

Het aangifteseizoen is van start gegaan. Tijd om je belastingaangifte voor 2023 in te vullen of om je voorstel van vereenvoudigde aangifte na te kijken. Lees hier waarom het belangrijk is je belastingaangifte correct in te vullen, welke belastingverminderingen je kunt krijgen en wanneer je je aangifte moet indienen.

Waarom het belangrijk is je belastingaangifte correct in te vullen

Elk jaar rond de maand mei breekt het seizoen aan om je belastingaangifte te doen. Je aangifte correct invullen is belangrijk als je boetes en belastingverhogingen wilt vermijden en optimaal wilt genieten van belastingverminderingen waar je recht op hebt.

De belastingaangifte die je dit jaar indient, heeft betrekking op je inkomsten en uitgaven van 2022.

Wat zijn de voordelen van het optimaliseren vatn je belastingaangifte in België?

Door je belastingaangifte te optimaliseren geniet je maximaal van verschillende belastingvoordelen. Als je bijvoorbeeld uitgaven voor kinderopvang hebt, onterecht roerende voorheffing hebt betaald op je dividenden, een hypothecaire lening met levensverzekering hebt of een laadstation hebt geïnstalleerd thuis om je elektrische wagen op te laden ...

In die gevallen doe je er goed aan te controleren of je aan de voorwaarden voor belastingvermindering voldoet en de uitgaven te vermelden in je aangifte. De fiscus zal het niet voor jou doen!

De stappen voor het indienen van een belastingaangifte

Je kunt het belastingformulier zelf invullen of je laten bijstaan door een boekhouder of consulent. Als je het zelf doet, hebben we een aantal hulpmiddelen om je te helpen bij het invullen.

Heb je een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen? Dan moet je in principe niets doen. Het voorstel wordt als definitief beschouwd als je niet reageert tegen de uiterste datum. Weet dat een onvolledig of foutief voorstel geen uitzondering is! Je doet er goed aan het voorstel grondig te controleren.

Hoe vul ik het online belastingformulier in?

  • Raadpleeg onze Belastinggids 2023. De abonnees van ons tijdschrift Budget & Recht ontvangen deze gids automatisch. Anderen kunnen uitzonderlijk een gratis exemplaar krijgen door te bellen naar 0800 50 450.
  • Gebruik onze fiscale software Multitax 2023.
  • Bel ons Contact Center op het nummer 02 542 33 97. Als abonnee kun je elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (vrijdag tot 16 uur) belastingadvies krijgen.

Voor meer informatie over belastingen kun je ook onze dossiers op de site raadplegen.

NAAR AL ONZE DOSSIERS OVER BELASTINGEN

Mogelijke belastingverminderingen en -kredieten

Welke belastingverminderingen en belastingkredieten kun je gebruiken om je belastingaangifte in België te optimaliseren?

In de personenbelasting is er een hele resem belastingvoordelen waar je van kunt genieten. Sommige uitgaven kent de fiscus en zal hij automatisch al invullen in je belastingaangifte. Andere voordelen moet je zelf aanvragen in de belastingaangifte (zie selectie hieronder).

Uitgaven kinderopvang

De uitgaven voor erkende kinderopvang voor kinderen jonger dan 14 jaar (21 jaar voor kinderen met een zware handicap), geven recht op een belastingvermindering van 45% op een maximale uitgave van 14,40 euro per dag per kind. Voor alleenwonende ouders met weinig inkomsten kan dat percentage hoger liggen (tot 75%) als ze een specifieke code aankruisen in de aangifte.

Plaatsing laadstation

De plaatsing van een ‘slim’ laadstation dat uitsluitend gebruik maakt van groene stroom, kan recht geven op een belastingvermindering van 45% op een uitgave van maximaal 1750 euro. De fiscus verwacht dat je de factuur en het keuringsattest meestuurt met de belastingaangifte.

Terugvordering roerende voorheffing op dividenden

De eerste schijf van 800 euro van je ontvangen dividenden is vrijgesteld van belasting. Je moet echter zelf de onterecht ingehouden roerende voorheffing terugvorderen via je belastingaangifte. Dit kan je een voordeel van 240 euro opleveren.

Woonleningen

Nieuwe leningen voor een andere woning dan het hoofdverblijf kunnen nog steeds belastingvoordeel opleveren. Zowel de betaalde intresten, de kapitaalaflossingen als de premie voor de schuldsaldoverzekering kunnen worden ingebracht als aan de voorwaarden voldaan is. Meer info in de Belastinggids.

In het Waals gewest kunnen nieuwe leningen voor de eigen woning wel nog recht geven op belastingvoordeel. In de andere gewesten is dit niet meer mogelijk.

Adoptiekosten

De kosten voor een adoptie kunnen in aanmerking komen voor belastingvermindering. Deze bedraagt 20% van de opgelopen kosten. Het belastingvoordeel bedraagt maximaal 6280 euro. Je moet het belastingvoordeel zelf aanvragen via de belastingaangifte.

Giften

Giften van minimum 40 euro aan een erkende instelling geven recht op een belastingvermindering van 45%. In principe is de fiscus op de hoogte van de gift, maar dat is niet in alle gevallen zo. Controleer of de fiscus rekening gehouden heeft met uw giften en vul zonodig je belastingaangifte aan.

Meer info? Raadpleeg onze Belastinggids 2023.

Dit vindt Testaankoop van de belastingen

Vertrouw niet blindelings op Tax-on-web

De berekening van belastingen is helaas veel te ingewikkeld en wordt elk jaar ingewikkelder. Je kunt niet altijd vertrouwen op Tax-on-web, het digitale platform van de FOD Financiën. Het wordt elk jaar geactiveerd, vaak zonder dat het de belasting kan berekenen op aangiften die een van de nieuwe codes bevatten. Zelfs voor terugkerende situaties heb je gespecialiseerde software nodig, zoals ons programma Multitax, dat wij aanbevelen.

Belastingen moeten eenvoudig en transparant zijn

We zijn nog ver verwijderd van wat belastingen zouden moeten zijn: voldoende eenvoudig en transparant. Dan zou je als belastingbetaler niet meer betalen dan nodig is, zouden de parlementariërs de belastingwetten begrijpen die ze moeten goedkeuren en zou de belastingdienst kunnen toezien op de naleving van de wet. En de situatie wordt er met de jaren niet beter op. Wanneer zullen de regionale en federale regeringen het belastingstelsel eindelijk vereenvoudigen en voor iedereen begrijpelijk maken?

De federale minister van financiën heeft plannen om de personenbelasting op federaal vlak om te vormen. Wij zijn benieuwd of dit kan leiden tot een makkelijkere fiscaliteit voor de belastingplichtigen, zonder financieel te moeten inboeten.

Wat zijn de uiterste termijnen voor het indienen van je belastingaangifte?

Particulieren kunnen tot 30 juni een papieren aangifte indienen en tot 15 juli via Tax-on-web. Belastingplichtigen met een complexe aangifte hebben tot 18 oktober om de aangifte online in te dienen.

Wat is nieuw in de belastingaangifte van 2023?

Weten wat er in 2023 veranderd is voor je belastingaangifte? Ontdek hier de nieuwigheden voor 2023.

WAT IS NIEUW IN DE BELASTINGAANGIFTE VAN 2023?