Nieuws

Belastingaangifte: hoe wij je helpen

24 mei 2019

De belastingaangifte telt weer meer codes dan vorig jaar en wordt er niet eenvoudiger op. Vooral de kleine belegger is daar dit jaar de dupe van. Gelukkig kun je op onze hulp rekenen bij het invullen. Wij vragen de regering met aandrang om deze complexe puzzel te vereenvoudigen. Opgelet: er doen valse mails de ronde van de FOD Financiën met een vraag om inlichtingen.

Nieuwe belastingverminderingen

De belastingaangifte van 2019 bevat nieuwe belastingverminderingen. Zo kunnen mensen die in 2018 een adoptie hebben afgerond (al dan niet met succes) een belastingvermindering ontvangen voor de opgelopen kosten. Hopelijk hebben ze hun boekhouding op orde, want ze mogen de kosten gemaakt vanaf 2013 inbrengen.

Onterechte inhouding terugvorderen

De fiscus verwacht van beleggers dat ze zelf de onterecht ingehouden roerende voorheffing op aandelendividenden terugvorderen via de belastingaangifte. In 2018 is namelijk een belastingvrijstelling op de eerste schijf van € 640 aan dividenden ingevoerd. Doe je niets, dan verlies je tot € 192. Je krijgt meestal geen jaaroverzicht van uitgekeerde dividenden en ingehouden roerende voorheffing. Men verwacht dus dat je dat zelf uitvlooit op basis van je bankafschriften.

Ook mensen met inkomsten uit deelinitiatieven waarop onterecht bedrijfsvoorheffing is ingehouden in de eerste helft van 2018 (de nieuwe belastingvrijstelling was begin 2018 nog niet goedgekeurd) worden verwacht dit zelf terug te vorderen via de aangifte.

Steeds meer mensen krijgen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Dit jaar is er - zeker voor beleggers - dus nog meer reden om dit voorstel niet blindelings te aanvaarden.

Heb je meerdere effectenrekeningen, dan ben je vanaf dit jaar verplicht om ze te melden in de belastingaangifte (ook al zijn de bedragen op deze rekeningen erg laag). Ook hier opletten als je een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen.

Complexe berekening

Elk jaar verandert er iets aan de berekening van de belasting. Je kunt niet altijd vertrouwen op Tax-on-web, het digitale platform van de FOD Financiën. Dat wordt elk jaar in werking gesteld zonder dat het de belasting kan berekenen voor aangiftes die een van de nieuwe codes bevatten. Ook voor vaak voorkomende situaties heb je gespecialiseerde software zoals ons Multitax-programma nodig.

We zijn nog ver verwijderd van wat belastingen zouden moeten zijn: voldoende eenvoudig en transparant. Dan betalen belastingplichtigen niet méér dan nodig, begrijpen parlementsleden de fiscale wetten die ze moeten goedkeuren en kan de belastingdienst toezien op de naleving van de wet. De situatie wordt echter elk jaar slechter. Wanneer zullen de gewestelijke en federale overheid de fiscaliteit eindelijk vereenvoudigen en voor iedereen begrijpelijk maken?

Je aangifte zelf invullen

Vul je je aangifte zelf in maar heb je toch nog enkele vragen?

  • Lees onze Belastinggids 2019. De abonnees van ons tijdschrift Budget & Recht ontvangen deze gids automatisch. Anderen kunnen hem uitzonderlijk gratis aanvragen op het nummer 0800 50 450, met vermelding van de code Gids 1.
  • Gebruik onze fiscale software Multitax 2019.
  • Bel naar ons Contact Center op het nummer 02 542 33 97. Je kunt elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur (sinds 1 juni: tot 17 uur) fiscaal advies krijgen.

Pas op voor valse mails!

Er doen valse mails in naam van de FOD Financiën de ronde. Het gaat (momenteel) om Franstalige mails met als melding "Demande de renseignements". Ze dragen de naam en voornaam van een van de medewerkers van de FOD, maar hebben een vals afzenderadres zoals @minfin-fed.online, @minfin-fed.org, of @minfin-fed.site. De officiële mailadressen van de FOD Financiën eindigen allemaal op @minfin.fed.be.

Onthou het goed: de FOD Financiën vraagt nooit persoonlijke inlichtingen zoals rekeningnummer, adres, naam van andere bedrijven enz. op via mail. Alleen het platform MyMinfin is voldoende beveiligd om het nummer van je bankrekening door te spelen aan de belastingadministratie.

Krijg je zo'n valse mail, beantwoord die dan vooral niet. Anders zul je de dupe worden van oplichting.