Nieuws

Kan een belastinghervorming de economische crisis verzachten?

28 juli 2020

De coronacrisis heeft veel gezinnen armer gemaakt en bedrijven gedwongen tot besparingen en ontslagen. Moet de overheid de belastingen hervormen om de koopkracht van de consument te herstellen en bedrijven in nood zuurstof te geven? Daarover willen we met jou discussiëren in deel 4 van onze debatreeks "Approved by Tomorrow".

Uit een eigen enquête onder de Belgische bevolking hebben we geleerd dat 62 % geld heeft verloren als gevolg van de coronacrisis. Gemiddeld zijn ze € 1 626 armer geworden. Een kwart heeft financiële steun gevraagd, zoals uitstel van betaling van de gas- en elektriciteitsrekening. Door dit inkomensverlies zal de vraag naar producten en diensten onvermijdelijk dalen. Vooral de horeca en de reissector krijgen klappen.

Uit een enquête van de Nationale Bank en de werkgeversorganisaties bleek in mei dat de bedrijven overwegen om een vijfde van hun tijdelijke werklozen te ontslaan. Het gaat om 180 000 werknemers. En 9 % van de zelfstandigen vreest voor een faillissement, of nog eens 70 000 mensen die hun job dreigen kwijt te raken. Het Belgische bbp zou in 2020 dalen met 7 %. Ter vergelijking: de bankencrisis van 2008 veroorzaakte een daling met 3 %.

Er moeten maatregelen komen om de productie en consumptie zoveel mogelijk op peil te houden. Welke rol zouden belastingen hierbij kunnen spelen?

  • lagere werkgeversbijdragen voor sectoren in moeilijkheden
  • lagere personenbelasting voor de lagere inkomens
  • verlagen of afschaffen van fiscale voordelen
  • hogere werkgeversbijdragen voor klimaatonvriendelijke sectoren
  • hogere vermogensbelasting
  • hogere btw.

Hoe moet het belastingstelstel van morgen er uitzien? Discussieer met ons mee.

deel je mening

Debatreeks: Approved by Tomorrow

Het coronavirus heeft ons leven overhoop gehaald. We gingen ons anders verplaatsen, anders werken, zelfs anders eten. Zijn dit tijdelijke aanpassingen of ontstaan er nieuwe leefpatronen? Welke lessen moeten we trekken uit de crisis? De hele zomer lang debatteren we hierover, samen met jou, onder de noemer “Approved by Tomorrow”.
User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

16 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/10/2020

Door dit inkomensverlies zal de vraag naar producten en diensten onvermijdelijk dalen.
finaca.com/.../hoe-uw-facebook-account-op-mac-deactiveren-of-verwijderen.html

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/08/2020

Fiscale rechtvaardigheid is de enige oplossing om evenredige bijdrage van eenieder om een samenleving draaiende te houden. Stop de rulings! stop de achterpoortjes!

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/08/2020

Men geeft maar geld uit zonder rekening te houden met de geldbeugel van de Staat. De politici hanteren de leuze "eigen zak eerst". Een landje van een zakdoek groot met zoveel regeringen? Ontwikkelingssamenwerking, allerhande premies voor mensen die amper bijdragen aan de sociale zekerheid,... Moeten we niet zaaien naar de zak, het geld beheren als een goede huisvader? Laat de werkende mens maar weer opdraaien en extra belastingen betalen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/08/2020

Belasting "hervormen" betekent hier over het algemeen verhogen, ben ik radicaal tegen gezien we al de hoogste belastingdruk te wereld hebben. Men moet vanuit de overheid transparanter communiceren wat ze met al dat geld doen en evengoed audits ondergaan zodat er een kwalitatief beleid komt.

Wat compensaties betreft, zeer veel mensen krijgen nu al compensatie onder de vorm van technische werkloosheid, dat wordt ook van belastinggeld betaald!
Voor bepaalde groepen die nu echter een (bijna) volledig inkomensverlies hebben zou voor mij een fonds voor mogen opgericht worden kwestie van faillissementen of familiale drama's te voorkomen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

30/07/2020

Ik sta voor een werkbaar bestuur: schaf provincie en senaat af en halveer wat er overschiet! In New York heb je 1 burgemeester die 'alleen' meer multiculturele inwoners onder zijn bevoegdheid heeft dan wij met onze 5 regeringen! Dat is toch crazy!!! Misschien doen we het beter met stukken minder!!!
En laat ons uit te toppositie verdwijnen (4de dacht ik) van landen die belasingontduiking mogelijk maken voor (grote) bedrijven. Hoe is het mogelijk dat zij nergens ter wereld belastingen betalen ondanks de grote winsten!!! Ik krijg dat niet klaar! Iedereen eerlijk zijn steentje bijdragen.
En de meeste maatregelen dienen op Europees niveau genomen te worden om concurrentievervalsing tegen te gaan
Laat ons de media terug opdragen objectiever te zijn en dus ook die informatie te geven bvb welke lobbygroepen welke invloed hadden op de besluitvorming (zowel op Belgisch niveau als Europees niveau als internationaal)zodat de bevolking misschien wakker geschud wordt en zijn stemgedrag aanpast aan welke houding partijen daar tegenover aannemen!

Meld je aan om toegang te krijgen.

30/07/2020

Dit apenland is zo verzuild dat het bijna onbestuurbaar is geworden. De graaicultuur is het enige wat de mens nog drijft. Alles moet in geld kunnen worden uitgedrukt en door bedrijfsregels gemanaged kunnen worden of het heeft geen waarde. De mens is ondergeschikt aan de winsten. Dat manifesteert zich dagelijks. Een overaanbod aan regeringen, geen Belgische identiteitsgevoel, ambtenaren die ambetantenaren zijn geworden, ondernemingen die draaien op fiscale 'voordelen' (= legale diefstal !) , vrije beroepen die zich als een maffia manifesteren en de samenleving gijzelen ....
Democratie is het beste politiek model dat aansluit bij een kapitalistische economie zei mijn professor ooit. Wie geld heeft heeft de macht. Reden genoeg om de graaicultuur te doen bloeien. De politiek verliest zijn geloofwaardigheid. Bv. NV/a minister Van de Put, laat eerst België beloven 35 miljard te investeren in gevechtsvliegtuigen, NB. Amerikaanse i.p.v. Europese! Dan verdwijnt ie uit de nationale politiek om burgemeester in Hasselt te gaan worden. Neen,miljarden uitgeven voor zaken die dienen om andere mensen te DODEN!!. waarom dit geld niet investeren in eigen land, bv. afbetaling staatsschulden?? Waarom geen referendum erover houden? Het is hoog- dringend tijd voor een mentaliteitswijziging in dit land. We moeten leren eerst naar onszelf te kijken i.p.v. anderen de schuld te geven. Een andere duurzaam, mensgericht politiek systeem ontwikkelen. Dit zal niet voor vandaag op morgen zijn vrees ik maar het is de enige manier om te overleven als land.

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/07/2020

België heeft zo wat de hoogste belasting voeten ter wereld. Bovendien zijn wij qua inkomen één van de meest egalitaire landen. Nu reeds zoeken veel jonge afgestudeerden een baan in het buitenland omdat ze daar voor eenzelfde functie beduidend meer netto besteedbaar inkomen overhouden.

Belastingen verhogen of de loonkloof nog kleiner maken zijn dus niet aangewezen.
Onze loonkost is al zodanig hoog dat wij zeer veel tewerkstelling hebben zien vertrekken naar het buitenland waar bedrijven veel goedkoper kunnen produceren. In een ver verleden werd deze loonhandicap gecompenseerd door een hogere productiviteit bij ons. Dit is vandaag niet meer het geval.

Anderzijds weegt een logge overheid in België zwaar op de economie en ons concurrentie vermogen: van de 15 Europese kernlanden staat België op de vierde plaats als het gaat om overheidsuitgaven. Niet alleen dat: Belgische belastingbetalers krijgen maar weinig waar voor hun geld. Dat schrijft de Nationale Bank, na de verhouding tussen uitgaven en prestaties van de overheid internationaal te hebben geanalyseerd. In weinig landen betalen burgers en bedrijven zo veel belasting als in België, maar ze krijgen daar geen topkwaliteit voor terug. De overheid zou met minder middelen eenzelfde kwaliteitsniveau kunnen bieden.

Voeg daarbij het volgende: de ambtenaren bij de federale administraties in ons land behoren tot de duurste van Europa. Een federale topmanager kost ons land een derde meer dan het Europese gemiddelde. Enkel die van Italië zijn nog duurder. Maar ook gewone ambtenaren kosten veel geld. Dat blijkt uit een studie van de OESO

Dit brengt ons tot het besluit dat belastingen en sociale lasten eerder zouden moeten verlagen om het economisch herstel na corona te bespoedigen. Wat niet uitsluit dat het systeem zeker vatbaar is voor vereenvoudiging, dat allerlei gunstregelingen kunnen afgeschaft worden en dat meer aandacht zou moeten gaan naar bescherming van natuur en milieu.

Maar bovenal zou de overheid op dieet moeten gezet worden. Enkele suggesties in die richting volgen hierna.
Als we de Senaat afschaffen en de parlementen afslanken tot 100 Kamerleden (nu 150) en 80 Vlaams parlementsleden (nu 124) zou dat een besparing van 30 miljoen euro per jaar betekenen.
Jaarlijks ontvangen de politieke partijen zowat 61 miljoen euro aan subsidies. De roep om na te denken over die onbeperkte stroom aan belastinggeld klinkt steeds luider, maar er gebeurt niets.
Er is ook een consensus dat de provincies eigenlijk overbodig zijn. Maar ook hier gebeurt er niets omdat een gouverneurszetel een ideale landingsbaan is voor politieke figuren die weggepromoveerd worden.
Een gouverneur verdient 100.000 € netto/jaar + vakantiegeld (92 % van het bruto maandsalaris + eindejaar toelage (een % -???- van het brutosalaris van de maand november) + een ambtswoning + representatievergoeding (3800 € belastingvrij) + een wagen met chauffeur en nog wat andere “voordelen”
Ook de kabinet medewerkers, die uiteindelijk een doublure zijn van de ministeriële administraties, zouden kunnen afgeschaft worden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/07/2020

Ik ben een beetje jaloers op wat men in Nederland klaargekregen heeft. Daar is de financiële toestand van het land een heel stuk rooskleuriger; Men heeft daar echter eerst harde maatregelen voor de bevolking moeten opleggen; De mensen gingen mee in dat verhaal met als resultaat dat men daar nu wat reserve heeft; Hier in België is de Skye de limit voor allerhande steunzoekers en de eigen bevolking moet daar voor opdraaien zonder dat er iets van terug komt naar de zakken van de "gevers".

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/07/2020

Hou het simpel iedereen gelijk. Grote vermogens gelijk belasten zoals die van de werkende mens. Gedaan met de grote uitstapbonussen voor CEO's en politiekers. Als wij van werk veranderen moeten wij ook zien rond te komen van wat we verdienen. En vooral hou de richtlijnen simpel nu kan niemand nog uit aan de wetten en regels die ons kleine landje omschrijven.

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/07/2020

Er moeten eerlijke belastingen geheven worden, fiscale achterpoortjes sluiten, laatste keer regularisatie kapitaal buitenland (Vb. Kaaiman eilanden), minimum belasting voor bedrijven, hoogste vermogens moeten extra bijdragen, witte kassa overal toepassen. Nu is enkel van werknemers alles tot de laatste Euro gekend...Als iedereen correct belastingen betaalt, kunnen de schalen misschien omlaag en heeft men overschot!

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/08/2020
, Gereageerd:

Volledig akkoord,als iedereen rechtvaardig zijn belastingen betaalt,daarmee bedoel ik zowel de kleine zelfstandigen tot de multinationals dan zal er geen tekort zijn maar overschot.Maar men laat de mensen met een gewoon loonbriefje alles betalen die niet kunne frauderen zodat de belastingsdruk een van de grootste in Europa is,maar deze druk is alleen voor jan met de pet en niet voor de veelverdieners.Dus een beetje eerlijke verdeling mag toch niet teveel gevraagd zijn.

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/07/2020

De corona crisis legt een aantal zaken bloot die reeds lang verkeerd liepen!
Ons belasting systeem is er een van de vorige eeuw die niet mee geëvolueerd is met de economie & samenleving. Het systeem is hoofdzakelijk gebaseerd. op inkomen van burgers & bedrijven waarbij de sterkste schouders ruim bedeeld zijn met *** allerhande terwijl de zwaksten hier weinig aan hebben. Het systeem moet dan ook dringend aangepast worden!
Een aantal mogelijke krachtlijnen zijn:
> Op Europees niveau:
>> Belasten van de OMZET van globale bedrijven die nu quasi geen belasting betalen maar hier wel miljarden verdienen. Dit is niet mogelijk op niveau van de individuele landen die mekaar vliegen afvangen om een vestiging van die bedrijven binnen te halen, al zorgen die soms nauwelijks voor tewerkstelling.
>> CO2 belasting opleggen op geïmporteerde producten die veelal geproduceerd worden zonder rekening te houden met klimaat of werknemers.
>> CO2 belasting opleggen op klimaat onvriendelijk transport (vrachtschepen - vliegtuigen - Cruiseschepen - zwaar & minder zwaar vracht & personen vervoer)
>> CO2 belasting opleggen op vervuilende industrie, handel, landbouw & veeteelt.
>> Ondersteunen van duurzame landbouw & veeteelt, afbouwen van de steun aan industriële landbouw & veeteelt.
> Op land niveau:
>> Optrekken van het belastingvrije deel van het loon.
>> Progressieve belasten van verdere inkomsten.
>> Alle inkomsten belasten bovenop het loon:
- Huurinkomsten
- Winst op aandelen, obligaties & andere financiële producten.
>> Vervangen van belasting op bezit & verbruik van een wagen door een intelligente km heffing die rekening houd met waar & wanneer je rijd & welke vervuiling je veroorzaakt.
>> Afschaffen van elke belasting op collectieve water & elektriciteitsvoorziening.
>> Afschaffen van subsidies op milieu vervuilende activiteiten.
>> Vervangen van allerhande sociale voorzieningen door een leefbaar basis inkomen.

Is een dergelijke aanpassing evident? Nee, we zullen moeten zoeken naar politici met een visie op langere termijn, i.p.v. individuen die enkel aan hun herverkiezing denken.

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/07/2020

Ik vraag mij af of Corona niet een tijdelijk fenomeen is, maar iets waartegen noch mondmasker noch vaccin een 100 procent sluitende oplossing zal bieden. Met andere woorden: Wat als Corona-varianten een blijver is voor vele jaren te komen?
Bedrijven die nu economische schade lijden door Corona en hierdoor mensen ontslaan uit schrik voor een faillissement, richten hun energie dan op een totaal verkeerde manier.
In de plaats zouden ze moeten innoveren met waterdichte zakenoplossingen die de oprukkende virusinfectie kan indijken terwijl hun waardevolle diensten en producten blijven draaien.
Oplossingen bestaan maar deze moeten op maat gemaakt worden voor elk bedrijf en iedereen moet mee zijn. Dat vergt uiteraard investeringen en vers kapitaal op grote schaal. Er is echter al jaren geen vertrouwen meer bij de kleine belegger. Ik zie als enige oplossing vermogensbelasting, zelfs tijdelijk, om de bedrijven nu de adem te geven om te innoveren. En dat geld is niet onvoorwaardelijk maar dient via normale innovatieprojecten aangevraagd worden zoals VLAIO dit al organiseert. Dus ik hoop op politieke moed om vermogensbelasting van de rijke Belgen in te voeren. Die politieke moed kan je ook op een andere manier inzetten, bv om het bestaande overheidsapparaat en bijhorende pamperingscultuur eens grondig tegen het licht te houden en te optimaliseren. Dan kan er wat gespaard worden op uitgaven. Blijf alsjeblief van het spaargeld van de middenstand.

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/07/2020

Mensen met een pensioen en die alleen zijn of gewoon ook de alleenstaanden soms met kinderen zouden niet moeten mee opdraaien voor het betalen van meer belastingen. Die mensen zijn heel hard getroffen en hebben meestal geen spaarpotje. Ik vind dat de rijken en grote bedrijven meer zouden moeten belast worden en de profvoetballers, gedaan met die te pamperen. Verdienen genoeg om mee op te draaien. Ook vind ik dat de ministers gerust voor een half jaar de helft van hun wedde zouden mogen inleveren zoals sommige landen hebben gedaan

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/07/2020

Iedereen mag wat mij betreft financieel een goed leven hebben. Toch ben ik de mening toegedaan dat enkele weken technisch werkloos, geen probleem mag zijn en er geen bijkomende regelingen door de overheid dienen genomen te worden. Zowel mijn vrouw en ikzelf zijn beiden kankerpatiënten en moeten in ons onderhoud voorzien met slechts 40 % van ons inkomen. Uiteraard met een redelijk grote kostprijs aan medicatie en verzorging. Hoewel noodgedwongen hebben we ons aangepast, gaan ook nog eens op verlof. Luxe zaken zoals te pas en te onpas op restaurant gaan, de duurste kleren en andere luxe dingen kopen, hebben we beperkt. Je raakt eraan gewoon en we kunnen toch een relatief comfortabel leven leiden. Dus tegen de mensen die het nu enkele maanden met iets minder moeten stellen zou ik zeggen: " Wees tevreden met wat je hebt, er zijn mensen die met minder tevreden moeten zijn. Wees blij met je gezondheid". Ook aan deze korte periode dat het iets minder is komt een einde en kan je weer met volle teugen van het leven genieten.

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/08/2020
, Gereageerd:

Beste Herman, bedankt voor je waardevolle getuigenis ! We zijn geraakt door je optimistische levenshouding en willen jou en je echtgenote nog veel goeie moed toewensen ! Mvg, ^An

Community

Geld & verzekeringen

Gerelateerde discussies