Nieuws

Kan een belastinghervorming de economische crisis verzachten?

28 juli 2020

De coronacrisis heeft veel gezinnen armer gemaakt en bedrijven gedwongen tot besparingen en ontslagen. Moet de overheid de belastingen hervormen om de koopkracht van de consument te herstellen en bedrijven in nood zuurstof te geven? Daarover willen we met jou discussiëren in deel 4 van onze debatreeks "Approved by Tomorrow".

Uit een eigen enquête onder de Belgische bevolking hebben we geleerd dat 62 % geld heeft verloren als gevolg van de coronacrisis. Gemiddeld zijn ze € 1 626 armer geworden. Een kwart heeft financiële steun gevraagd, zoals uitstel van betaling van de gas- en elektriciteitsrekening. Door dit inkomensverlies zal de vraag naar producten en diensten onvermijdelijk dalen. Vooral de horeca en de reissector krijgen klappen.

Uit een enquête van de Nationale Bank en de werkgeversorganisaties bleek in mei dat de bedrijven overwegen om een vijfde van hun tijdelijke werklozen te ontslaan. Het gaat om 180 000 werknemers. En 9 % van de zelfstandigen vreest voor een faillissement, of nog eens 70 000 mensen die hun job dreigen kwijt te raken. Het Belgische bbp zou in 2020 dalen met 7 %. Ter vergelijking: de bankencrisis van 2008 veroorzaakte een daling met 3 %.

Er moeten maatregelen komen om de productie en consumptie zoveel mogelijk op peil te houden. Welke rol zouden belastingen hierbij kunnen spelen?

  • lagere werkgeversbijdragen voor sectoren in moeilijkheden
  • lagere personenbelasting voor de lagere inkomens
  • verlagen of afschaffen van fiscale voordelen
  • hogere werkgeversbijdragen voor klimaatonvriendelijke sectoren
  • hogere vermogensbelasting
  • hogere btw.

Hoe moet het belastingstelstel van morgen er uitzien? Discussieer met ons mee.

deel je mening

Debatreeks: Approved by Tomorrow

Het coronavirus heeft ons leven overhoop gehaald. We gingen ons anders verplaatsen, anders werken, zelfs anders eten. Zijn dit tijdelijke aanpassingen of ontstaan er nieuwe leefpatronen? Welke lessen moeten we trekken uit de crisis? De hele zomer lang debatteren we hierover, samen met jou, onder de noemer “Approved by Tomorrow”.