Modeldocument

Modelbrief terugvordering belastingen voor grensarbeiders met kinderen ten laste

18 september 2019
Standaardbrief belastingen

Ben je grensarbeider en getrouwd of wettelijk samenwonend, verdien je meer dan je partner en heb je kinderen ten laste? Gebruik onze modelbrief om de te veel betaalde belasting voor 2015 of vroeger terug te vorderen.

Je kunt hieronder ons modeldocument downloaden en als basis gebruiken om je brief op te stellen.

Zo ben je zeker dat je geen elementen over het hoofd ziet en dat de formulering correct en juridisch waterdicht is.

Vervang de grijze gedeelten tussen vierkante haken door je persoonlijke gegevens en kies waar nodig voor de toepasselijke tekstgedeelten. 

Enkele verduidelijkingen: 

  • Deze vraag tot vermindering van belasting betreft personen die gezamenlijk worden belast, die ten minste één kind ten laste hebben en waarvan de inkomsten van de partner die de hoogste inkomsten heeft, buitenlandse inkomsten zijn die vrijgesteld zijn van belasting in België.
  • Hoe ver teruggaan in de tijd? Voor zover je je vraag indient voor het einde van 2019, kun je teruggaan tot de inkomsten van 2014 (aanslagjaar 2015). Er kan zelfs worden teruggegaan tot de inkomsten van 2013 als de datum van uitvoerbaarverklaring kohier (zie de eerste bladzijde van je aanslagbiljet) in 2015 is en niet in 2014. Wie de vraag indient in 2020, kan teruggaan tot de inkomsten van 2015 (mogelijk tot 2014). Vanaf de inkomsten van 2016 heeft de fiscus de berekeningswijze zelf aangepast.
  • Het "aanslagjaar" is, behalve enkele uitzonderingen, het jaar dat volgt op het jaar waarin je de inkomsten hebt ontvangen.
  • Je oude aanslagbiljetten kun je consulteren op www.myminfin.be (met je token of met je elektronische identiteitskaart). 
Community

Geld & verzekeringen

Gerelateerde discussies