Modeldocument

Modelbrief terugvordering belastingen voor grensarbeiders met kinderen ten laste

03 juni 2020
Standaardbrief belastingen

Ben je al sinds 2014 of 2015 grensarbeider en getrouwd of wettelijk samenwonend, verdien je meer dan je partner en had je toen al kinderen ten laste? Gebruik onze modelbrief om de te veel betaalde belasting voor 2015 of 2014 terug te vorderen.

Je kunt hieronder ons modeldocument downloaden en als basis gebruiken om je brief op te stellen.

Zo ben je zeker dat je geen elementen over het hoofd ziet en dat de formulering correct en juridisch waterdicht is.

Vervang de grijze gedeelten tussen vierkante haken door je persoonlijke gegevens en kies waar nodig voor de toepasselijke tekstgedeelten. 

Enkele verduidelijkingen: 

  • Deze vraag tot vermindering van belasting betreft personen die gezamenlijk worden belast, die ten minste één kind ten laste hebben en waarvan de inkomsten van de partner die de hoogste inkomsten heeft, buitenlandse inkomsten zijn die vrijgesteld zijn van belasting in België.
  • Hoe ver teruggaan in de tijd? Voor zover je je vraag indient voor het einde van 2020, kun je teruggaan tot de inkomsten van 2015 (aanslagjaar 2016). Er kan zelfs worden teruggegaan tot de inkomsten van 2014 als de datum van uitvoerbaarverklaring kohier (zie de eerste bladzijde van je aanslagbiljet) in 2016 is en niet in 2015. Vanaf de inkomsten van 2016 heeft de fiscus de berekeningswijze zelf aangepast.
  • Het "aanslagjaar" is, behalve enkele uitzonderingen, het jaar dat volgt op het jaar waarin je de inkomsten hebt ontvangen.
  • Je oude aanslagbiljetten kun je consulteren op www.myminfin.be (met je token of met je elektronische identiteitskaart). 
Community