Dossier

Multitax: handleiding

15 mei 2019

15 mei 2019

Onze fiscale software Multitax is de ideale oplossing om je belastingen te berekenen. De voornaamste rubrieken van de papieren Belastinggids worden er helder en in detail belicht. Met de vele nuttige tips vul je je aangifte snel en nauwkeurig in ...

Je beroepskosten

A. De module "Uw beroepskosten"

A.1. Verschillende beroepsactiviteiten
Heb je verschillende beroepsactiviteiten (je bent bijvoorbeeld zowel loontrekkende als zelfstandige) en wens je voor beide activiteiten je werkelijke kosten aan te geven, dan moet je twee verschillende bijlagen met de respectieve beroepskosten opstellen. Je mag dus niet alle kosten voor beide activiteiten samen in één keer inbrengen. 
Een tip wanneer bepaalde kosten dezelfde zijn voor de beide activiteiten: maak een eerste berekening en bewaar die. Bewaar ze daarna onder een andere naam en breng daarin de wijzigingen aan die verband houden met de specifieke kosten voor de tweede beroepsactiviteit. 
Ben je getrouwd of wettelijk samenwonend en wil je allebei je werkelijke kosten inbrengen, dan kunnen bepaalde kosten gemeenschappelijk zijn (bijvoorbeeld de bureaukosten thuis). Ook in dat geval moet je voor iedere partner apart een bijlage opmaken. Zoals net uitgelegd, kun je dan eerst de kosten berekenen voor een van je beiden, die bijlage bewaren, ze vervolgens onder een andere naam bewaren en in die tweede de wijzigingen aanbrengen die verband houden met de specifieke kosten van de andere partner.
A.2. Hoe zit een pagina eruit ?
Een pagina bestaat in 6 zones:
  • helemaal bovenaan: de menubalk waarvan je de belangrijkste functies ook in de vorm van buttons er net onder terugvindt;
  • daar net onder: links buttons en rechts ruitvormige iconen;
  • linkergedeelte: de boomstructuur van de module;
  • rechtergedeelte, bovenaan: een tekst in het blauw die de basisinformatie geeft om te weten wat je kunt invullen;
  • rechtergedeelte, in het midden: de velden waar je de concrete gegevens moet invullen;
  • helemaal onderaan: het bedrag dat je als werkelijke kosten kunt aftrekken (het verandert naarmate je de bijlage verder invult), plus twee buttons om naar respectievelijk de vorige of de volgende pagina te gaan.

Menubalk

Je vindt er de gebruikelijke functies van een Windowsprogramma: een bestand openen, bewaren, het resultaat printen, het programma sluiten enz.

Buttons

Boven aan het scherm zie je diverse buttons in de oranje balk. Laten we ze een voor een overlopen.

 

Met deze button kun je een eerder bewaarde bijlage voor de beroepskosten openen en er wijzigingen in aanbrengen of bepaalde simulaties mee maken. De bijlage waarin je je op dat ogenblik al bevond, wordt dan automatisch gesloten. Mocht je daar al wijzigingen in hebben aangebracht, dan zal Multitax je eerst voorstellen om die wijzigingen te bewaren, zodat je niet verliest wat je nog niet had bewaard.

 

Met deze button kun je een nieuwe bijlage beginnen. Telkens wanneer je de module "Uw beroepskosten" kiest, krijg je automatisch een nieuwe bijlage. De bijlage waarin je je op dat ogenblik al bevond, wordt dan automatisch gesloten. Mocht je daar al wijzigingen in hebben aangebracht, dan zal Multitax je eerst voorstellen om die wijzigingen te bewaren, zodat je niet verliest wat je nog niet had bewaard.

Om een bijlage te bewaren, vraagt het programma telkens onder welke naam het bestand mag worden bewaard, waardoor je zoveel bijlagen en simulaties kunt bewaren als je wenst. 

Met deze button krijg je een gedetailleerde opsomming van al je werkelijke kosten.

Wanneer je op die button klikt, zal Multitax je eerst voorstellen om de wijzigingen te bewaren als je dat nog niet zelf hebt gedaan.

 

Met deze button krijg je toegang tot de volledige toelichting bij het programma. In de blauwe tekst bovenaan vind je alvast in het kort de belastingregeling die van toepassing is op de cel die je hebt aangeklikt. Maar je kunt ook klikken op "Meer weten" of op het blauwe ruitvormige icoon "Belastinggids", en dan zul je automatisch terechtkomen op de pagina of het hoofdstuk over het onderwerp in kwestie.

Heb je bijkomende vragen over het gebruik van Multitax of zit je met een of andere fiscale vraag, klik dan op deze knop. Vul het aangeboden formulier in en klik en verzend het. Wij antwoorden je zo spoedig mogelijk. Om het formulier op te roepen moet je internetverbinding actief zijn.

Iconen

De drie iconen rechts van de buttons geven toegang tot de andere modules van Multitax of verbinden je rechtstreeks met de internetpagina's van Multitax.

A.3. Met de bijlage beginnen
Wanneer je de module "Uw beroepskosten" kiest, opent Multitax automatisch een blanco bijlage. Je kunt daar uit gaan door een nieuwe bijlage te beginnen (button "Nieuw") of een eerder bewaarde bijlage te openen (button "Openen"). Multitax zal je telkens voorstellen om de wijzigingen die je hebt aangebracht te bewaren, zodat je niet alles verliest wat je nog niet had bewaard.
A.4. De bijlage doorlopen
Er zijn twee manieren om de bijlage te doorlopen: ofwel ga je van scherm naar scherm met de twee pijlen rechts onderaan, ofwel maak je gebruik van de boomstructuur links. 
In dat laatste geval is het goed om eerst een onderdeel volledig af te werken (de verplaatsingskosten, de kosten met betrekking tot de beroepslokalen ...) en er pas dan uit te gaan, zodat je geen elementen overslaat die onmisbaar zijn om een correct aftrekbaar bedrag te berekenen. 
Zijn de vakken te groot om alles in één scherm te kunnen zien, dan kun je met de scroller rechts van het scherm de rest van de pagina bekijken.
A.5. Fiscale uitleg
Wanneer je meer uitleg wilt over de specifieke cel die je hebt aangeklikt, beschik je over twee mogelijke hulpmiddelen: 
  • de korte tekst in het blauw bovenaan, 
  • de elektronische "Belastinggids" (via "Meer weten" of het blauwe ruitvormige icoon "Belastinggids").
Je krijgt telkens rechtstreeks de tekst of het hoofdstuk waarin de problematiek wordt behandeld waar je op dat ogenblik mee bezig bent.
A.6. Het resultaat
Onderaan kun je zien hoe het bedrag van de werkelijke kosten evolueert naarmate je de bijlage verder invult. 
Met de button "Resultaat" krijg je een gedetailleerde opsomming van alle kosten. Die lijst kan je van nut zijn als bijlage bij je aangifte, het volstaat het document af te drukken.
A.7. Alle gegevens bewaren en de module verlaten
Om de module te sluiten kun je klikken op de button "Afsluiten", op het kruisje bovenaan rechts (zoals bij een Windowstoepassing), of je kunt onder "Bestand" uit de menubalk de optie "Sluiten" kiezen. 
Heb je de gegevens nog niet bewaard, dan zal Multitax je voorstellen om dat te doen vóór je de module sluit.

B. Richtlijnen om je gegevens in te vullen

B.1 Schrijfwijze van duizendtallen en miljoenen
Gebruik je cijfers boven de 1000, zet dan geen punt tussen de cijfers. Al naargelang de kenmerken van je Windowsprogramma kan dat punt immers automatisch worden begrepen als een komma, waardoor het resultaat van de berekeningen fout zal zijn. Vul dus 1245000 in, in plaats van 1.245.000, anders zal je pc dat als 1,245 interpreteren.
B.2. Schrijfwijze van eurocenten
Als je een bedrag hebt met cijfers na de komma, zet dan ook daadwerkelijk een komma. Bij ronde bedragen ben je niet verplicht om twee nullen na de komma in te vullen. 
Een voorbeeld: om 100 euro in te vullen volstaat het om 100 in te tikken, het is niet nodig om 100,00 te vermelden.
B.3. Datum
Een datum invullen kan rechtstreeks via de kleine kalender in de desbetreffende cel.
Ga anders als volgt te werk : dd/mm/jjjj (bijvoorbeeld 20/09/2017).
B.4. Verschillende bedragen in dezelfde cel
Als je verschillende bedragen in dezelfde cel moet aangeven, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel telt je de verschillende bedragen op en vermeld je alleen het resultaat. Nog makkelijker is het om te dubbelklikken op de cel in kwestie: er verschijnt dan een apart venster waar je de verschillende bedragen een na een kunt invullen en de som zal dan automatisch worden opgenomen in de bewuste cel.

C. Specifieke hulp voor bepaalde posten

Voor bepaalde kosten met betrekking tot het gebruik van een voertuig kun je gebruik maken van een specifieke hulp. Het betreft de berekening van de afschrijving, de brandstofkosten en de financieringskosten. 
Klik op de kleine rekenmachine naast het bewuste vak om deze hulp in te roepen.

D. De berekening

Het bedrag aan werkelijke kosten dat Multitax vermeldt, is telkens berekend op basis van alle gegevens die je tot dan al hebt ingebracht. Het verandert dus telkens naarmate je verder invult. 
Om een gedetailleerde opsomming van de kosten te zien moet je de button "Resultaat" gebruiken.