Dossier

Multitax: handleiding

15 mei 2019

15 mei 2019

Onze fiscale software Multitax is de ideale oplossing om je belastingen te berekenen. De voornaamste rubrieken van de papieren Belastinggids worden er helder en in detail belicht. Met de vele nuttige tips vul je je aangifte snel en nauwkeurig in ...

Je aangifte

Hier beschrijven we de mogelijkheden van de module voor de aangifte en de belastingberekening, en vertellen we hoe de module werkt. Voor informatie over de module voor de werkelijke beroepskosten en de Belastinggids moet je die applicaties activeren en de betreffende hulpteksten raadplegen. De informatie staat in de blauwe tekst die verandert naargelang van de cel van de aangifte die je hebt geselecteerd. Meer gedetailleerde uitleg vind je in de Belastinggids, die je kunt activeren door de klikken op de knop "Meer weten" of op het icoon "Belastinggids".

A. De module "Uw aangifte"

Deze module helpt je om je aangifteformulier in te vullen, checkt een aantal mogelijke fouten en vergetelheden, berekent je belasting en biedt uiteraard de mogelijkheid om je aangifte te optimaliseren zodat je geen cent te veel belasting betaalt. 

In de berekening wordt rekening gehouden met de jongste belastinghervormingen en met de rechtspraak. 
Met deze module zul je niet alleen op voorhand weten hoeveel je zult moeten betalen of hoeveel je zult terugkrijgen, bovendien zul je, wanneer je je aanslagbiljet hebt ontvangen, in één oogopslag kunnen nagaan of de fiscus bij het inbrengen van je gegevens geen fouten heeft gemaakt of niets is vergeten.

 
A.1. Hoe ziet een pagina eruit ?
Een pagina bestaat uit 6 zones:
  • helemaal bovenaan: menubalk waarvan je de belangrijkste functies ook in de vorm van buttons er net onder terugvindt;
  • daar net onder: links buttons en rechts ruitvormige iconen;
  • linkergedeelte: de boomstructuur van de module;
  • rechtergedeelte, bovenaan: een tekst in het blauw die de basisinformatie geeft om te weten wat je kunt invullen;
  • rechtergedeelte, in het midden: de velden waar je de concrete gegevens moet invullen;
  • helemaal onderaan: het bedrag aan belasting dat je verschuldigd bent of dat je zult terugkrijgen (het verandert naarmate je de aangifte verder invult), plus twee buttons om naar respectievelijk de vorige of de volgende pagina te gaan.

De menubalk

Je vindt er de gebruikelijke functies van een Windowsprogramma: een bestand openen, bewaren, het resultaat printen, het programma sluiten enz.

De buttons

Boven aan het scherm zie je diverse buttons in de oranje balk. Laten we ze een voor een overlopen.
 

Met deze button kun je een eerder bewaarde aangifte openen en er wijzigingen in aanbrengen of bepaalde simulaties mee maken. De aangifte waarin je je op dat ogenblik al bevond, wordt dan automatisch gesloten. Mocht je daar al wijzigingen in hebben aangebracht, dan zal Multitax je eerst voorstellen om die wijzigingen te bewaren, zodat je niet verliest wat je nog niet had bewaard. Wanneer je de module "Uw aangifte" start, krijg je automatisch een nieuwe aangifte. 

Met deze button kun je een nieuwe aangifte beginnen. De aangifte waarin je je op dat ogenblik al bevond, wordt dan automatisch gesloten. Uiteraard vraagt Multitax je eerst om je eventuele wijzigingen te bewaren, zodat je niet verliest wat je nog niet had bewaard. Wanneer je een aangifte wilt bewaren, vraagt het programma telkens onder welke naam het bestand mag worden bewaard, waardoor je zoveel aangiftes en simulaties kunt bewaren als je wenst.

Als je klaar bent met het invullen van de aangifte, stellen we voor dat je je aangifte optimaliseert. Multitax gaat in twee stappen te werk.

In eerste instantie wordt je aangifte onderzocht op eventuele vergissingen die noodzakelijkerwijze moeten worden rechtgezet om een juiste berekening te verkrijgen of vakken die verkeerd zouden kunnen zijn ingevuld. Het is niet mogelijk om alle vergetelheden en vergissingen op te sporen, maar het programma zal je aandacht vestigen op al wat onwaarschijnlijk lijkt. Je hebt bijvoorbeeld niets aangegeven als vrijstelling voor de tegemoetkoming van je werkgever in het woon-werkverkeer, hoewel je je werkelijke kosten niet hebt ingebracht. Alle aandachtspunten duidt Multitax aan in een apart venster. Van daaruit kun je rechtstreeks gaan naar de plaats in de aangifte waar het probleem zich voordoet: het volstaat op de vermelde link te klikken. Vraag daarna opnieuw het resultaat aan om de eventuele andere problemen te bekijken.

Dan volgt de eigenlijke optimalisatie. Overal waar mogelijk zal Multitax daarna overgaan tot optimalisatie van je aangifte. Voor de meeste belastingplichtigen betreft dat de manier waarop de kapitaalaflossing van een hypotheeklening op de best mogelijke manier onder de twee huwelijkspartners wordt verdeeld. En als je een roerend inkomen hebt aangegeven dat je niet verplicht was aan te geven, zal het programma nagaan of je er wel belang bij hebt om het op te nemen, en zo ja hoeveel je moet invullen. Elk punt dat kan worden verbeterd, duidt Multitax in een apart venster aan. Je kunt het gecorrigeerde bedrag dan overnemen op de desbetreffende plaats in je aangifte.

Om terug te keren naar het scherm dat getrouw het aangifteformulier volgt, moet je nog eens op die button klikken (die er ondertussen anders is gaan uitzien). De gegevens over je hypotheeklening en de opvangkosten van je kinderen kun je niet op die manier invullen: daarvoor moet je het scherm met het aangifteformulier gebruiken, want anders zal Multitax geen correcte optimalisatie van je aangifte kunnen uitvoeren. 

 

Met deze button kun je de gedetailleerde berekening van je belasting opvragen. Het is het equivalent van het aanslagbiljet dat de fiscus je stuurt.

Maar alvorens het resultaat te tonen stelt Multitax je voor om eerst de optimalisatie uit te voeren (Opti+). Daarvoor moet je soms immers inlichtingen geven die normaliter niet samen in een aangifte kunnen voorkomen; de optimalisatie zal die eerste selectie maken. Hoe dan ook zal Multitax je aangifte analyseren en nagaan of je niet iets bent vergeten of duidelijk een fout hebt gemaakt. Het is niet mogelijk om alle vergetelheden en vergissingen op te sporen, maar het programma zal je aandacht vestigen op al wat onwaarschijnlijk lijkt. Je hebt bijvoorbeeld niets aangegeven als vrijstelling voor de tegemoetkoming van je werkgever in het woon-werkverkeer, hoewel je je werkelijke kosten niet hebt ingebracht. 

Alle aandachtspunten duidt Multitax aan in een apart venster. Van daaruit kun je rechtstreeks gaan naar de plaats in de aangifte waar het probleem zich voordoet: het volstaat op de vermelde link te klikken. Vraag daarna opnieuw het resultaat aan om de eventuele andere problemen te bekijken of om naar de volgende stap te gaan. Als er geen problemen zijn in je aangifte, krijg je de gedetailleerde berekening van je belasting te zien. Je kunt dat resultaat printen. 

Wanneer je op deze button klikt, zal Multitax je eerst voorstellen om de wijzigingen te bewaren als je dat nog niet zelf hebt gedaan.

  

Met deze button krijg je toegang tot de volledige toelichting bij het programma. In de blauwe tekst bovenaan vind je alvast in het kort de belastingregeling die van toepassing is op de cel die je hebt aangeklikt. Maar je kunt ook klikken op "Meer weten" of op het blauwe ruitvormige icoon "Belastinggids", en dan zul je automatisch terechtkomen op de pagina of het hoofdstuk over het onderwerp in kwestie.

Heb je bijkomende vragen over het gebruik van Multitax of zit je met een of andere fiscale vraag, klik dan op deze button. Vul het aangeboden formulier in en klik en verzend het. Wij antwoorden je zo spoedig mogelijk. 

Om het formulier op te roepen moet je internetverbinding actief zijn.

Iconen

De drie ruitvormige iconen rechts van de buttons geven toegang tot de andere modules van Multitax of verbinden je rechtstreeks met de internetpagina's van Multitax. 

 

Boomstructuur van de module

Links staat de boomstructuur van de module. Het deel waarin je bezig bent, is in het rood weergegeven. 
Je kunt je via die boomstructuur naar een ander vak van de aangifte verplaatsen.
 

Tekst in het blauw

Bovenaan vind je telkens een korte tekst in het blauw. Die bevat basisinformatie, een eerste raadgeving over de manier waarop je de aangifte kunt invullen. Voor bijkomende informatie kun je klikken op "Meer weten" of op het icoon "Belastinggids".
 

Invulvelden

Gemakshalve hebben we de vorm overgenomen van het aangifteformulier dat je van de fiscus krijgt.
 

Onderste schermgedeelte

In de oranje balk onderaan staat belangrijke informatie: het bedrag dat je aan belasting verschuldigd bent of dat je zult terugkrijgen; het wordt aangepast naarmate je de belastingaangifte verder invult. Met de twee pijlen rechts daarvan kun je naar het vorige of naar het volgende scherm gaan. Een andere mogelijkheid om het programma te doorlopen is via de boomstructuur links.

A.2. Met de aangifte beginnen
Wanneer je de module "Uw aangifte" kiest, opent Multitax automatisch een blanco aangifte. Je kunt daar uit gaan door een nieuwe aangifte te beginnen (button "Nieuw") of een eerder bewaarde aangifte te openen (button "Openen"). Multitax zal je telkens voorstellen om de wijzigingen die je hebt aangebracht te bewaren, zodat je niet alles verliest wat je nog niet had bewaard.
A.3. De aangifte doorlopen
Er zijn twee manieren om de aangifte te doorlopen: ofwel ga je van scherm naar scherm met de twee pijlen rechts onderaan, ofwel maak je gebruik van de boomstructuur links. 
Zijn de vakken te groot om volledig op het scherm zichtbaar te zijn, dan kun je met de scroller rechts van het scherm de rest van de pagina zien.
A.4. Fiscale uitleg
Wanneer je meer uitleg wilt over het vak van de aangifte dat je aan het invullen bent of de specifieke cel die je hebt aangeklikt, beschik je over twee mogelijke hulpmiddelen: 
  • de korte tekst in het blauw bovenaan,
  • de elektronische "Belastinggids" (via "Meer weten" of het blauwe ruitvormige icoon "Belastinggids").
Je krijgt telkens rechtstreeks de tekst of het hoofdstuk waarin de problematiek wordt behandeld waar je op dat ogenblik mee bezig bent.
A.5. Aangifte van een hypotheeklening en een levensverzekering
Het is niet gemakkelijk om de kapitaalaflossing van een hypotheeklening en de bijbehorende premies aan te geven: er is dikwijls een maximumbedrag van toepassing, men moet bepaalde berekeningen maken en men mag zich bij het invullen van de aangifte vooral niet van vak vergissen, iets wat in de praktijk jammer genoeg vaak voorkomt.
Wij kunnen je daarbij helpen. Beantwoord gewoon een paar vragen en Multitax zal zeggen welke bedragen je waar in de aangifte moet vermelden. Klik daarvoor in het vak betreffende hypotheekleningen op het huisje boven aan de kolom voor de gehuwde of wettelijk samenwonende.
Ben je gehuwd of wettelijk samenwonend, vergeet dan niet om de optimalisatie te activeren (Opti+) wanneer je klaar bent met je aangifte. Je komt dan te weten welke de meest voordelige manier is om de sommen over jou en je partner op te splitsen.
A.6. Aangifte van buitenlandse inkomsten
Buitenlandse lonen en wedden horen niet thuis in de pagina met betrekking tot de "Belgische" inkomsten die u in het eerste tabblad van vak IV aantreft.
Voor de inkomsten van buitenlandse oorsprong afkomstig uit een land waarmee België een verdrag heeft gesloten om de dubbele belasting te voorkomen (dat is het geval voor alle Europese lidstaten en bijna alle landen van de OESO), moet je klikken op het tabblad "Buitenl. 0%". Je krijgt dan een nieuwe pagina met alle vakken die betrekking hebben op de buitenlandse inkomsten.
Voor de buitenlandse inkomsten afkomstig uit een ander land moet je klikken op het tabblad "Buitenl. 50%". Je krijgt dan een nieuwe pagina met alle vakken die betrekking hebben op de buitenlandse inkomsten.
A.7. Controle en optimalisatie van de aangifte
Als je klaar bent met het invullen van de aangifte, stellen we je voor om de aangifte te optimaliseren. Klik hiervoor op de button "Opti+".
In eerste instantie zal het programma nagaan of je niets bent vergeten of geen fouten hebt gemaakt. Het is niet mogelijk om alle vergetelheden en vergissingen op te sporen, maar het programma zal je aandacht vestigen op al wat onwaarschijnlijk lijkt. Je hebt bijvoorbeeld niets aangegeven als vrijstelling voor de tegemoetkoming van je werkgever in het woon-werkverkeer, hoewel je je werkelijke kosten niet hebt ingebracht. 
Vervolgens zal Multitax overal waar mogelijk overgaan tot optimalisatie van de aangifte. Voor de meeste belastingplichtigen betreft dat de manier waarop de kapitaalaflossing van een hypotheeklening op de best mogelijke manier onder de twee huwelijkspartners wordt verdeeld. Maar "Opti+" zal ook nagaan of je er belang bij hebt om je werkelijke kosten aan te geven. Heb je kinderen van minder dan 3 jaar, dan zal "Opti+" nagaan wat voor jou het meest interessant is: de uitgaven voor kinderopvang aangeven of genoegen nemen met de vaste verhoging van het belastingvrije inkomensbedrag. En als je een roerend inkomen hebt aangegeven dat je niet verplicht was aan te geven, zal het programma nagaan of je er wel belang bij hebt om het op te nemen, en zo ja hoeveel je het best invult.
A.8. Het resultaat
Onderaan kun je zien hoe het bedrag van de verschuldigde belasting evolueert naarmate je de inkomensaangifte verder invult. Let wel: dat is dus niet het geoptimaliseerde bedrag (klik op de button "Opti+" om de optimalisatie te laten starten)! 
Met de button "Resultaat" verkrijg je een gedetailleerde berekening van de belasting.
A.9. Bewaren en de module verlaten
Om de module te sluiten kun je klikken op de button "Afsluiten", op het kruisje bovenaan rechts (zoals bij een Windowstoepassing), of je kunt onder "Bestand" uit de menubalk de optie "Sluiten" kiezen. 
Heb je de gegevens nog niet bewaard, dan zal Multitax voorstellen om dat te doen vóór je de module sluit.

B. Richtlijnen om je gegevens in te vullen

B.1. Schrijfwijze van duizendtallen en miljoenen
Gebruik je cijfers boven de 1000, zet dan geen punt tussen de cijfers. Al naargelang de kenmerken van je Windowsprogramma kan dat punt immers automatisch worden begrepen als een komma, waardoor het resultaat van de berekeningen fout zal zijn. Vul dus 1245000 in, in plaats van 1.245.000, anders zal je pc dat als 1,245 interpreteren.
B.2. Schrijfwijze van eurocenten
Als je een bedrag hebt met cijfers na de komma, zet dan ook daadwerkelijk een komma. 
Bij ronde bedragen ben je niet verplicht om twee nullen na de komma in te vullen. 
Een voorbeeld: om 100 euro in te vullen volstaat het om 100 in te tikken, het is niet nodig om 100,00 te vermelden.
B.3. Datum
Een datum invullen kan rechtstreeks via de kleine kalender in het desbetreffende vak.
Ga anders als volgt te werk : dd/mm/jjjj (bijvoorbeeld 20/09/2017).
B.4. Verschillende bedragen in hetzelfde vak
Als je verschillende bedragen in hetzelfde vak moet aangeven, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel tel je de verschillende bedragen op en vermeld je alleen het resultaat. Nog makkelijker is het om te dubbelklikken op het vak in kwestie: er verschijnt dan een apart venster waar je de verschillende bedragen een na een kunt invullen en de som zal dan automatisch worden opgenomen in het bewuste vak.
B.5. Specifieke hulp voor bepaalde posten
Voor bepaalde kosten met betrekking tot het gebruik van een voertuig kun je gebruik maken van een specifieke hulp. Het betreft de berekening van de afschrijving, de brandstofkosten en de financieringskosten. 
Klik op de kleine rekenmachine naast het bewuste vak om deze hulp in te roepen.

C. De berekening

Het bedrag van de belasting dat Multitax vermeldt, is telkens berekend op basis van alle gegevens die je tot dan al hebt ingebracht. Het verandert dus telkens naarmate je verder invult. Let wel: dat is dus niet het geoptimaliseerde bedrag (klik op de button "Opti+" om de optimalisatie te laten starten)! 
Om een gedetailleerde berekening te zien van de belasting moet je de button "Resultaat" gebruiken.