Dossier

De aangifte van 2015: wat u moet weten

Vervangingsinkomens nu zwaarder belast

Hebt u een vervangingsinkomen, zoals een rust- of overlevingspensioen, een werkloosheidsuitkering of een ziekte-uitkering? Dan riskeert u iets méér belasting verschuldigd te zijn indien u ook andere inkomsten hebt en indien voor uw woning een belastingvoordeel wordt toegekend in de vorm van een woonbonus. Dat kan tot € 200 gaan!

Vroeger werd de woonbonus immers toegekend in de vorm van een belastingaftrek: de leningsuitgaven werden tot een bepaald bedrag afgetrokken van de inkomsten, zodat het belastbaar inkomen naar beneden werd gehaald. 

Voor de inkomsten van 2014 is de woonbonus echter een (gewestelijke) belastingvermindering geworden. Het voordeel wordt dan in een later stadium van de berekening verrekend. Zo komt men aan een hoger inkomen, en dat heeft een impact op de belastingvermindering voor uw overlevingspensioen, want die is groter voor lagere inkomsten dan voor hogere inkomsten. 

Dat, samen met het feit dat de jaarlijkse indexering van de belastingvermindering voor vervangingsinkomsten, voor vier jaar een halt werd toegeroepen, leidt tot een zwaardere belasting van een vervangingsinkomen.