Dossier

De aangifte van 2015: wat u moet weten

Nuttige tips voor uw aangifte

De onlineaangifte via Tax-on-web maakt u het leven makkelijk. Veel bedragen zijn immers al voor u ingevuld. Laat echter niet na om ze te controleren! Sommige uitgaven die recht geven op een belastingvermindering, staan al vermeld (dienstencheques, pensioensparen …), maar andere niet. Ook zijn de bedragen niet altijd correct. Wees dus zeer aandachtig.

Vergeet niet om desgevallend het vakje aan te vinken dat u nog een papieren aangifte thuisgestuurd wenst te krijgen, alvorens u uw aangifte valideert.

Indien u samen met uw partner een aangifte moet indienen, kunt u ze zo vaak corrigeren als u wilt zolang ze niet door u beiden werd gevalideerd. Merkt u na het versturen echter nog een fout op, dan kunt u nog tot 15 juli eenmalig een rechtzetting uitvoeren in Tax-on-web.

Maar ook wij helpen u met uw aangifte. In onze Belastinggids 2015 overlopen we enerzijds de hele aangifte, en anderzijds gaan we nader in op enkele belangrijke aspecten van de personenbelasting, zoals de elementaire belastingregels en het belastingvoordeel met een hypotheeklening of met pensioensparen.

Hieronder vindt u per thema alvast enkele tips bij het invullen van de aangifte.

Indien voorstel van aangifte

Steeds meer belastingplichtigen, o.a. gepensioneerden, hoeven geen aangifte meer in te vullen. Ze krijgen een zogenaamd voorstel van vereenvoudigde aangifte waarop hun inkomsten al staan ingevuld en hun aanslag al is berekend. 

Wie niet op dat voorstel reageert, wordt geacht akkoord te gaan. 

Krijgt u zo'n voorstel, check dan heel goed of wel degelijk rekening werd gehouden met alle elementen die u belastingvoordeel kunnen opleveren (handicap, kind ten laste, enz.). Het is immers niet uitgesloten dat een ervan over het hoofd werd gezien of dat niet het volledige bedrag werd opgenomen.

Indien woonkrediet
  • Nieuw in de aangifte 2015 is de opsplitsing van vak IX (leningen en premies van individuele levensverzekeringen): iets meer dan de helft daarvan is gewijd aan leningen die betrekking hebben op uw eigen woning (gewestelijke bevoegdheid), de andere helft aan leningen voor andere gebouwen. Zoek dus beter niet gewoon dezelfde code als die van vorig jaar om uw uitgaven in te vullen, maar kijk goed uit waar u uw lening moet aangeven.
  • De codes i.v.m. uw eigen woning zijn verdwenen uit vak III (inkomsten van onroerende goederen), en verhuisd naar het vak van de hypotheekleningen (vak IX, codes 3100 e.v.). U hoeft ze daar echter alleen in te vullen als u intresten aangeeft waarmee u geen aanspraak kunt maken op de woonbonus. 
Indien pensioensparen en/of individuele levensverzekering
  • Voor het pensioensparen hebt u met slechts € 940 recht op belastingvoordeel. Aanvankelijk was dat € 950, maar de jaarlijkse indexering werd eind 2014 met terugwerkende kracht geannuleerd. Hebt u toch € 950 gestort, dan mag u dat bedrag vermelden in uw aangifte, maar de fiscus zal met slechts € 940 rekening voor het belastingvoordeel en hij zal de resterende € 10 als een voorschot beschouwen voor 2015 (dit jaar hoeft u dan slechts € 930 te storten om aan het maximum te komen). 
  • Voor individuele levensverzekeringen hangt het premiebedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering, af van uw beroepsinkomsten en van het bedrag dat eventueel al in rekening werd gebracht voor uw hypotheeklening. Ook hier werd het absolute maximum niet geïndexeerd en blijft het op € 2 260 per persoon, en niet € 2 280 zoals eerst gepland. Met de € 20 die u mogelijk te veel hebt gestort, wordt geen rekening gehouden en dat bedrag kan evenmin worden overgeheveld naar 2015. Toch zal het kapitaal dat door die € 20 wordt gegenereerd, mee worden belast wanneer u 60 wordt of u uw kapitaal opneemt.
  • Het (federale) belastingvoordeel bedraagt 30 % van het aangegeven bedrag (plus de gemeentelijke opcentiemen). Opgelet: betaalt u geen of erg weinig belastingen, bv. omdat uw inkomsten laag zijn, dan is het mogelijk dat deze post u geen voordeel oplevert. 
Indien giften
De (federale) belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen bedraagt 45 % van het gestorte bedrag. Bij de onlineaangifte is dat bedrag vaak al ingevuld, maar vergeet niet om het te controleren, want misschien omvat het niet al uw giften. Ook hier zult u geen vermindering krijgen als u weinig of geen belastingen betaalt.
Indien buitenlandse rekening

Het is niet nieuw dat u in uw aangifte moet vermelden dat u een bankrekening, levensverzekering of juridische structuur in het buitenland bezit. Wel nieuw is dat u buitenlandse rekeningen nu ook moet melden aan het centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België, en in uw aangifte een vakje moet aanvinken om te melden dat u dat wel degelijk hebt gedaan.