Dossier

De aangifte van 2015: wat u moet weten

19 mei 2015
De aangifte van 2015: wat u moet weten

Uw belastingaangifte onderging een aantal wijzigingen door de uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten tot de personenbelasting. Dat heeft gevolgen voor zowel de berekening van de belasting als voor de toekenning van bepaalde belastingvoordelen. Meer uitleg en nuttige tips in dit dossier.

Inleiding

Voor velen is enige hulp bij de belastingaangifte geen overbodige luxe, zeker gezien de grote wijzigingen dit jaar. 

  • Met ons rekenprogramma Multitax kunt u uw aangifte optimaal invullen (u kunt bv. simulaties maken) en een idee krijgen van het bedrag dat u zult moeten betalen of terugkrijgen.
  • Als abonnee kunt u elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur voor fiscaal advies bellen naar ons Contact Center op het nummer 02 542 33 97.

Vroeger stonden de gewesten slechts in voor een beperkt aantal belastingen: registratierechten, schenkingsrechten, erfbelasting (successierechten), kijk- en luistergeld, verkeersbelasting ... De personenbelasting daarentegen werd federaal beslist, met alleen een extraatje voor de gemeenten via de opcentiemen. 

Voortaan spelen de gewesten als gevolg van de zesde staatshervorming echter ook een rol voor de personenbelasting. Dat heeft een impact op de belastingaangifte van 2015 (inkomsten van 2014). Het heeft met name zowel gevolgen voor de berekening van de belasting als voor de toekenning van bepaalde belastingvoordelen. 

De berekening van de belasting

Het is nog altijd de federale overheid die de personenbelasting zal berekenen en innen. Maar de berekening zal nu ten dele gewestelijke regels volgen. 

De belasting die u verschuldigd bent, zal voortaan worden opgesplitst in een deel voor de federale Staat en een deel voor het gewest. 

De berekening van de personenbelasting is er daardoor niet eenvoudiger op geworden. Ook de presentatie van de berekening in rekenprogramma’s zoals Multitax zal noodgedwongen complex zijn. En zo zal het voor een belastingplichtige die de berekening wil controleren of gewoon begrijpen, ontegensprekelijk moeilijker worden. Dat betreuren wij uiteraard! 

De toekenning van bepaalde belastingvoordelen

In de personenbelasting zijn de gewesten onder meer bevoegd voor het belastingvoordeel voor:

  • de leningsuitgaven voor uw eigen woning;
  • dienstencheques;
  • de uitgaven voor de isolatie van het dak van uw woning. 

In de aangifte vindt u alles wat betrekking heeft op gewestelijke bevoegdheden, terug bij codes die beginnen met een 3 of met een 4 voor wie getrouwd is of wettelijk samenwonend. De belastingvoordelen waarvan de code begint met een 1 of een 2 zijn nog altijd een federale bevoegdheid (pensioensparen, kinderopvang, giften, enz.).

Het is het gewest waar u op 1 januari van het aanslagjaar, dus het jaar ná dat van de inkomsten, uw werkelijke woonplaats hebt (meestal uw domicilie) dat bevoegd is voor u.