Dossier

Btw-controle ook voor niet-fraudeurs

01 januari 2012
Btw-controle ook voor niet-fraudeurs

01 januari 2012

Als u een nieuwe woning hebt laten optrekken (of als u ingrijpende verbouwingen hebt uitgevoerd aan een bestaand gebouw), verwacht de fiscus binnen drie maanden nadat men u heeft meegedeeld welk (nieuw) kadastraal inkomen aan uw woning werd toegekend, een btw-aangifte van u.

De fiscus wil zeker zijn dat u volgens hem voldoende btw hebt betaald. Dankzij uw aangifte zal hij nagaan of u over voldoende facturen beschikt voor werk en materiaal ten belope van wat hij als de normale waarde van het gebouw beschouwt. Hij gaat daarvoor uit van gemiddelde prijzen die volgens hem voor heel het land algemeen geldig zijn in de bouwsector.

Wat verwacht de fiscus van u?

 U moet een btw-aangifte invullen met onder meer deze vermeldingen:

  • een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden die nog niet waren uitgevoerd op de datum u het kadastraal inkomen kreeg;
  • een overzicht van alle werkzaamheden die u door aannemers en vaklui hebt laten uitvoeren;
  • een overzicht van ale bouwmaterialen die u zelf hebt aangekocht;
  • een beschrijving van de werkzaamheden die u zelf hebt uitgevoerd.

U moet ook het bouwplan, de bestekken en de facturen bij de aangifte voegen.

Wat als u te weinig btw hebt betaald?

Als de fiscus oordeelt dat u te weinig btw hebt betaald, zult u een rechtzetting krijgen met: 

  • de btw-toeslag berekend op het verschil tussen de normale waarde en het totaalbedrag van de facturen die u hebt aangegeven;
  • eventueel een boete gaande van 10 tot 35 % van de bijkomende btw.

Dat risico loopt u, ook al hebt u geen cent in het zwart betaald of ook al hebt u juist zelf veel aan uw eigen woning werkt om de kosten te drukken!
Maar de praktijk wijst uit dat praten met met de btw-controleur vaak helpt om de toeslag op z'n minst te verlagen.