Nieuws

Wat bij stormschade aan je auto door derden?

Stel dat de boom van de buren op je auto valt door een storm. Je verwittigt uiteraard het best je buren dat jij schade hebt aan je auto door iets dat aan hen toebehoort. Weet wel dat stormschade aan je auto door derden sneller vergoed zal worden door je eigen verzekering aan te spreken dan door verhaal te halen bij de tegenpartij.

27 oktober 2020
Wat bij stormschade aan je auto door derden?

 

Welke verzekering komt tussen voor stormschade aan je auto door derden?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Als je een omniumverzekering hebt, richt je je in eerste instantie tot je verzekeraar om de schade vergoed te krijgen door bijvoorbeeld een boom van bij de buren.
  • Als je je woningverzekering uitbreidde met de optie ‘geparkeerde voertuigen’, dan kun je de stormschade ook via je woningverzekeraar laten vergoeden omdat je hebt bijbetaald voor die dekking.
  • Als dat toch niet lukt, kun je proberen om je buren aansprakelijk te stellen. Als zij een familiale verzekering hebben, kunnen zij het schadegeval langs die weg regelen. Jij zult wel moeten kunnen bewijzen dat de boom een gebrek vertoonde. Let wel! De familiale verzekeraar van je buren kan eventueel opwerpen dat het om overmacht ging. Gelukkig kan hij dat niet zo snel, zelfs windsnelheden van 125 of 130 km per uur worden op de rechtbank niet als overmacht aanvaard. Maar als dat toch het geval mocht zijn, is het interessant als je een  rechtsbijstandsverzekering hebt (bv. als optie bij je autoverzekering), want dan kan je verzekeraar jouw belangen verdedigen tegenover de gezinsverzekeraar van je buren.

Tip: als de storm wordt erkend als een ramp, wordt je materiële schade mogelijk terugbetaald door het Vlaams Rampenfonds. Als je auto niet in een garage of onder een carport stond, kun je een vergoeding aanvragen bij het fonds. In Wallonië en Brussel gelden er andere regels. Je auto moet bijvoorbeeld minstens 5 jaar oud zijn om recht te hebben op terugbetaling.

Nog vragen over je verzekering bij stormschade aan je auto door derden?

Bel 02 290 34 88, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur. 

BEL 02 290 34 88