Dossier

Stijgt de premie van je autoverzekering na een ongeval?

09 december 2019
Duurdere autopremie na een ongeval?

Als je bij een ongeval in fout bent, dan hangt het van je verzekeraar af of de premie van je autoverzekering stijgt. Ben je niet aansprakelijk? Dan kun je op beide oren slapen.

Hoe zit met je autopremie na een schadegeval?

In de regel verlagen verzekeraars de premie als je geen schadegeval in fout hebt en verhogen ze die als je je daar wel schuldig aan hebt gemaakt.

Goed nieuws: uit onderzoek van Test Aankoop bleek dat die premie zeker niet in alle gevallen stijgt. Bijvoorbeeld: als een 45-jarige die al 20 jaar schadevrij heeft gereden overstapt naar een nieuwe verzekeraar en 3 jaar later een ongeval veroorzaakt, is er geen premieverhoging bij de overgrote meerderheid van de onderzochte contracten. 

Kun je van autoverzekering veranderen als je premie stijgt?

Neen, normaal moet je 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag je autoverzekering opzeggen en dat blijft ook zo als je premie stijgt na een schadegeval. Vaak is die stijging na een schadegeval trouwens contractueel vastgelegd. Je kunt het in geen geval als reden gebruiken om je verzekering los van de vervaldag op te zeggen.

3 tips om een goede autoverzekering te kiezen

  1. Vergelijk slim en vraag na hoe zit het met de premieverhoging na een schadegeval. Zo vermijd je dat je goedkope autoverzekering snel heel duur wordt. Sommige verzekeraars bieden ook de garantie om levenslang je bonus-malus te behouden. Bij andere kan je bonus-malus dan weer onder 0 zakken zodat je na een ongeval nog altijd niet meer betaalt. 
  2. Vraag of er een jokersysteem bestaat bij je verzekeraar. Heel wat verzekeraars kennen getrouwheidspunten toe die je later kunt gebruik om te vermijden dat je premie stijgt of om de franchise af te kopen.
  3. Vertrouw op het onafhankelijke advies van Test Aankoop Verzekeringen en vergelijk autoverzekeringen met de simulator.