Dossier

Wat is de opzegtermijn van een autoverzekering?

14 september 2020
Wat is de opzegtermijn van een autoverzekering?

De algemene regel is dat je 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag moet opzeggen. Er zijn gelukkig heel wat uitzonderingen op die opzegtermijn van een autoverzekering.

Opzegtermijn autoverzekering: algemene regel

In principe zit je voor 1 jaar vast aan een autoverzekering en wordt je verzekering automatisch verlengd als je niet tijdig opzegt. Tijdig opzeggen betekent dat je de opzegtermijn respecteert van 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag

Voorbeeld: als de vervaldag van je contract 16 augustus is, heb je tijd tot 15 mei om je opzegbrief te versturen. Dus tot 3 maanden en 1 dag voor de vervaldag.

8 uitzonderingen op de algemene regel 

Op die algemene regel bij de opzeg van een autoverzekering bestaan er gelukkig een heel aantal uitzonderingen: 

1. Je autoverzekeraar verhoogt eenzijdig de premie

Je hebt dan volgens de wet 3 maanden bedenktijd vanaf de kennisgeving van de verhoging. Die bedenktijd geldt ook als je de verhoogde premie al hebt betaald, hetzij omdat ze automatisch is betaald via domiciliëring, hetzij omdat je de overschrijving hebt uitgevoerd zonder na te denken. In de praktijk moet je nog minstens een maand bij je verzekeraar blijven (als je opzegbrief bijvoorbeeld op 15 mei verstuurd is, stopt de dekking ten vroegste op 16 juni).

2. Je hebt een wijziging aangevraagd aan je polis

Dat is bijvoorbeeld het geval als je partner de nieuwe hoofdbestuurder van je auto wordt, maar nog niet veel rijervaring heeft en de verzekeraar daarom de premie verhoogt. Volgens de wet moet hij je eerst een voorstel doen voor de wijziging van je contract (met de nieuwe premie). Als je na een maand nog niet hebt gereageerd, moet hij daaruit afleiden dat je de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt. Blijft hij toch aan die voorwaarden vasthouden, dan zal hij het contract dus zelf moeten verbreken. Maar niet alle verzekeraars spelen volgens de regels van het spel. Velen menen dat ze je goedkeuring niet nodig hebben en rekenen gewoon een hogere premie aan in functie van je nieuwe situatie. Volgens ons staat dat echter gelijk aan een eenzijdige wijziging van de verzekeringsvoorwaarden. Je hebt dan het recht om het contract op te zeggen.

3. Je komt tot een akkoord met je verzekeraar

In principe kan een verzekeringscontract beëindigd worden met wederzijdse toestemming. In dat geval geldt er geen specifieke termijn. Beide partijen mogen in onderling overleg een termijn bepalen. Maar in de praktijk gebeurt dit zelden. Sommige verzekeraars gaan er wel mee akkoord dat je de omniumverzekering voor je auto op die manier beëindigt, op voorwaarde dat je de autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij hen behoudt.

4. Je bent na een schadegeval niet tevreden over je verzekeraar

Meestal biedt een verzekeringscontract je de mogelijkheid om het op te zeggen na een schadegeval. De uiterste datum daarvoor is een maand nadat de verzekeraar de schadevergoeding volledig heeft uitgekeerd of heeft geweigerd. Sommige verplichte autoverzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid kunnen enkel worden opgezegd als de bestuurder van je auto aansprakelijk is voor het ongeval en als de verzekeraar de schade van de tegenpartij heeft vergoed of moet vergoeden. In dat geval heb je de mogelijkheid om te reageren binnen een maand na de betaling van de volledige schadevergoeding door de verzekeraar. Maar laten we realistisch zijn: in de praktijk is dat opzeggingsrecht niet noodzakelijk nuttig als je pas in het vervaldagbericht ontdekt dat je premie door het ongeval gestegen is. In principe moet je nog minstens 3 maanden bij je verzekeraar blijven, tenzij hij akkoord is om je contract eerder te beëindigen.

5. De verzekeringsvoorwaarden veranderen

Je verzekeraar moet dan schriftelijke goedkeuring vragen. Krijgt hij die niet, dan voert hij een eenzijdige wijziging door en heb je op zijn minst het recht om het contract op te zeggen los van de vervaldag. In principe moet je nog minstens een maand bij je verzekeraar blijven, tenzij hij akkoord is om je contract eerder te beëindigen. Als er zich in de opzegperiode een schadegeval voordoet, zijn de oorspronkelijke voorwaarden van toepassing. 

6. Je hebt een nieuwe auto gekocht

Voor de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) kun je niet zomaar overstappen naar de concurrentie. Dat komt doordat de minimumdekking, die elke verzekeraar moet naleven, een getrouwheidsplicht oplegt aan de verzekeringnemer. Maar je mag wel weigeren om de premie te betalen die je verzekeraar voor je nieuwe auto vraagt. Je mag je contract opzeggen binnen een maand na de kennisname van de nieuwe premie. De dekking stopt dan na een maand en tot dan geldt de oude premie.

In de praktijk omzeilen sommige tussenpersonen die getrouwheidsplicht door je onmiddellijk een nieuw contract bij een andere verzekeraar te bezorgen. Heb je nog andere dekkingen voor je auto, zoals rechtsbijstand of een omnium? Dan laten sommige verzekeraars de getrouwheidsplicht varen, maar andere niet.

7. Je wilt af van een contract dat je pas hebt getekend

Dat is alleen mogelijk als je het contract op afstand hebt gesloten (via een website, via e-mail, per telefoon of per brief) en de verkoper nooit persoonlijk hebt ontmoet. In dat geval heb je 14 dagen bedenktijd vanaf de dag waarop je het contract hebt gesloten. In die periode mag je je autoverzekering met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder dat je daar een reden voor moet geven.

8. Je hebt je auto niet meer

Als je bijvoorbeeld je auto verkoopt maar niet vervangt, wordt je verplichte BA-autoverzekering opgeschort (16 dagen na de verkoop), maar moet je de premie blijven betalen tot de verzekeraar op de hoogte is van de verkoop. Als je auto gestolen wordt, moet je zelf de opschorting vragen.

Op zoek naar een goede autoverzekering?

Maak gebruik van de koopwijzer autoverzekeringen van Test Aankoop Verzekeringen.