Dossier

Wat is het verband tussen depreciatie en je omniumverzekering?

07 januari 2019
Depreciatie en je omniumverzekering

07 januari 2019

Depreciatie betekent hetzelfde als waardevermindering. Voor je omniumverzekering wil dat zeggen dat je auto in waarde afneemt. De depreciatie wordt uitgedrukt in een percentage per maand of per jaar.

Vind een omnium met een voordelige depreciatie

Depreciatie bepaalt de waarde van je auto

Als je een omniumverzekering hebt, dan daalt je auto in waarde door de depreciatie (of waardevermindering) die wordt toegepast. Die waarde is om de volgende 2 redenen belangrijk:

 • Als je een schadegeval hebt, wordt je auto total loss verklaard als de herstellingkosten hoger zijn dan de waarde van je wagen vóór het schadegeval. In dat geval wordt je auto niet meer hersteld op kosten van je verzekeraar, maar krijg je een vergoeding. Hoe lager de waarde van je auto, hoe sneller je auto dus total loss verklaard wordt.
 • De waarde van je auto bepaalt het bedrag van je schadevergoeding als je auto total loss is of gestolen is. Door de depreciatie krijg je meer geld voor een auto die maar 1 jaar oud is dan voor een die 5 jaar oud is.

Let op de depreciatie als je omniumverzekeringen vergelijkt

 • Hoe lang behoudt je auto zijn volledige waarde?
  Hoe langer die periode, hoe beter. Soms zie je het aantal maanden vermeld staan in de naam van de autoverzekering, bijvoorbeeld 12 of 24M.
 • Welk afschrijvingspercentage wordt toegepast?
  Hoe lager dit percentage, hoe trager je auto waarde verliest. Bij de meeste verzekeraars wordt je auto 1% minder waard per maand. Dat percentage wordt toegepast na de periode waarin je auto zijn volledige waarde behoudt.

Heb je een goedkope omniumverzekering gevonden? Dan betekent dat vaak dat je auto maar gedurende een korte periode 100% van zijn waarde behoudt.

Depreciatie in de praktijk

Stel dat je een omniumverzekering formule 24M met een afschrijvingspercentage van 1% hebt genomen voor je auto van € 20 000. De eerste 2 jaar (24 maanden) word je dan volledig vergoed. Daarna wordt de aangenomen waarde berekend op basis van de ouderdom van de wagen:

 • Voor een schadegeval na 36 maanden zal je schadevergoeding 88% bedragen van de waarde van je wagen. Logisch, want na de eerste 2 jaar gaat er elke maand 1% af. Je ontvangt dus € 17 600 bij total loss.
 • Voor een schadegeval na 48 maanden krijg je 76% van de waarde van je wagen (opnieuw 1% minder per maand na de eerste 2 jaar). Je ontvangt dus nog € 15 200 bij total loss.

Hoe vind je een omnium met een voordelige depreciatie?

Doe een prijsaanvraag via de koopwijzer autoverzekeringen van Test Aankoop Verzekeringen. Bij de verzekeraars die je kan selecteren zie je meteen een aantal gegevens:

 • kwaliteitsscore
 • type franchise
 • franchise (bedrag of percentage)
 • hoeveel maanden geen depreciatie toegepast wordt

Je krijgt dan binnen de 2 werkdagen prijsvoorstellen op jouw maat en ziet hoe het zit met de verschillende kwaliteitscriteria, bijvoorbeeld de depreciatie.

Vraag prijs en vergelijk de depreciatie