Dossier

5 vragen over de bestuurdersverzekering

26 oktober 2020
Bestuurdersverzekering: wat en waarom?

De bestuurdersverzekering is de verzekering die je kwetsuren dekt als je een auto-ongeval veroorzaakt. Een belangrijke polis, want ook de chauffeur verdient bescherming. We geven het antwoord op 5 belangrijke vragen over de bestuurdersverzekering.

1. Wat is een bestuurdersverzekering? 

De verzekering bestuurder dekt de lichamelijke schade van de bestuurder die aansprakelijk is voor een ongeval of als enige betrokken is bij een ongeval. Meestal gaat het om een optie die je neemt bij je verplichte BA-autoverzekeraar. Er zijn maar enkele bestuurdersverzekeringen die je echt apart kunt nemen.

2. Heb je een bestuurdersverzekering wel nodig?

Lichamelijke schade (verwondingen, handicap of zelfs overlijden) kan oplopen tot enkele tienduizenden of zelfs vele honderdduizenden euro’s. Nochtans is die schade niet of maar gedeeltelijk gedekt door andere verzekeringen:

 • Je BA-autoverzekering dekt enkel de schade die anderen oplopen (je passagiers, de inzittenden van de andere voertuigen, voetgangers ...), op enkele uitzonderingen na. 
 • Je omnium dekt enkel de schade aan je voertuig. 
 • De arbeidsongevallenverzekering van je werkgever dekt enkel ongevallen die gebeuren op de weg naar of van het werk of tijdens een beroepsmatige verplaatsing.
 • Je hospitalisatieverzekering dekt vooral de kosten van een ziekenhuisopname. 
 • Je ziekteverzekering via je ziekenfonds komt niet (volledig) tussen voor langdurige revalidatie, de aanpassing van je woning/voertuig aan je handicap, hulp van anderen, inkomensverlies enz.

Goed om te weten: ook als je niet aansprakelijk bent bij een ongeval kan een bestuurdersverzekering interessant zijn. Je lichamelijke schade wordt dan wel gedekt door de autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de tegenpartij, maar dankzij je bestuurdersverzekering krijg je meestal een voorschot op de vergoeding die je moet krijgen van de verzekeraar van de aansprakelijke voor het ongeval.

3. Welke soorten bestuurdersverzekering zijn er?

Er bestaan twee formules van de bestuurdersverzekering:

 • Forfaitaire bestuurdersverzekering: er is een bepaald bedrag (kapitaal) verzekerd (bv. € 10 000 in geval van overlijden, € 100 000 in geval van volledige blijvende invaliditeit). Bij een ongeval keert de verzekeraar het betreffende kapitaal uit, ongeacht het werkelijke bedrag van de schade. Bij het afsluiten van de verzekering heb je vaak de keuze tussen verschillende bedragen (de bijbehorende premie varieert uiteraard). 
 • Vergoedende bestuurdersverzekering: de verzekeraar betaalt in principe een volledige vergoeding aan de bestuurder of aan de nabestaanden ingeval zij of hij overlijdt. Net zoals een aansprakelijke voor het ongeval zou moeten doen. Toch ligt de vergoeding vaak lager door de kleine lettertjes in de polis. Bepaalde aspecten van de schade worden soms niet vergoed, zoals morele schade, esthetische schade, tijdelijke schade of hulp van anderen. 

4. Welke formule is het best?

Over het algemeen zijn bestuurdersverzekeringen met vergoedende contracten van betere kwaliteit. Weet wel dat elke formule voor- en nadelen heeft:

 

Forfaitaire formule

Vergoedende formule

Voordelen

 • Minder aanleiding tot discussie met je verzekeraar over het schadebedrag
 • Blijvende schade gewoonlijk sneller vergoed
 • Uitkering in principe cumuleerbaar met andere schadevergoedingen
 • In principe een betere vergoeding
 • Maximumbedragen vaak veel hoger
Nadelen
 • Morele schade, esthetische schade enz. niet vergoed
 • Verzekerde kapitalen vaak (te) laag, terwijl de premie niet veel lager is dan bij de andere formule
 • Kapitaal voor de nabestaanden bij overlijden van de bestuurder soms veel lager dan bij blijvende invaliditeit
 • Meer kans op discussies met je verzekeraar over de omvang van de schade
 • Vergoeding niet cumuleerbaar met andere schadevergoedingen die je elders
 • krijgt (bv. van de arbeidsongevallenverzekeraar

5. Waarin verschilt de ene bestuurdersverzekering van de andere?

Behalve de formule van de bestuurdersverzekering kunnen er nog andere grote verschillen zijn. Dat bleek uit onze recentste analyse op basis van maar liefst 30 criteria. Enkele voorbeelden inzake de dekking:

 • Gevaarlijk rijgedrag: de meeste polissen sluiten bepaalde vormen van gevaarlijk gedrag uit. Formuleringen zoals “overdreven snelheid” enz. lijken ons echter in strijd met de wet. Die vereist dat gevallen van grove schuld op een duidelijke, nauwkeurige en beperkende wijze worden beschreven. 
 • Gedekte voertuigen: sommige verzekeraars bieden enkel dekking als je met de auto reed waarvoor je het contract hebt afgesloten. Bij andere verzekeraars ben je ook gedekt aan het stuur van een vervangwagen of zelfs een huurwagen (soms met geografische beperkingen, bv. enkel in Europa).
 • Veiligheidsgordel: de houding van de verzekeraars tegenover bestuurders die geen gordel droegen op het moment van het ongeval, is heel verschillend. Bij sommige maakt dit geen verschil, bij andere krijg je helemaal geen uitkering. Bij nog andere wordt de uitkering verminderd (bv. met een derde van het bedrag).

Op het vlak van de vergoeding legde ons onderzoek andere verschillen bloot. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende vragen:

 • Vergoeding bij forfaitaire bestuurdersverzekeringen:
  • Krijg je bij tijdelijke invaliditeit een vergoeding of is dat alleen het geval tijdens een ziekenhuisopname?
  • Ontvang je bij blijvende invaliditeit alleen een uitkering als je invaliditeit een bepaalde graad overschrijdt (bv. 20 %)? 
  • Wordt er bij blijvende invaliditeit eerst een franchise toegepast? Het kan dan gaan om een bepaald percentage invaliditeit dat buiten beschouwing gelaten wordt, bv. de eerste 10 %.
  • Hoe zit het met de invaliditeitsuitkering als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt? Bij sommige contracten vermindert de uitkering aanzienlijk terwijl je wel dezelfde premie moet blijven betalen.
 • Vergoeding bij vergoedende bestuurdersverzekeringen:
  • Krijg je bij tijdelijk inkomensverlies een volledige vergoeding of alleen als de werkonbekwaamheid een bepaalde graad overschrijdt?
  • Moet je bij blijvende ongeschiktheid rekening houden met een franchise of drempel? Soms wordt er voor je schade enkel een uitkering betaald als je werkonbekwaamheid een bepaald percentage overschrijdt. Voor professionele schade houden sommige verzekeraars enkel rekening met je puur fysiologische invaliditeit op basis van een theoretische schaal (niet volgens de werkelijke werkongeschiktheid).

Op zoek naar een goede autoverzekering?

Maak gebruik van de koopwijzer autoverzekeringen van Test Aankoop Verzekeringen om een prijsaanvraag te doen bij verschillende verzekeraars.

Doe een prijsaanvraag