Dossier

Waarop letten als je een autoverzekering kiest?

13 mei 2019
Aandachtspunten bij je autoverzekering

13 mei 2019

De ene autoverzekering is de andere niet. Dat geldt zowel voor de verplichte autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid als voor de omniumverzekering. We zetten de aandachtspunten op een rij.

10 aandachtspunten bij de omnium

Op zoek naar een omnium? Deze 10 punten verdienen je bijzondere aandacht als je de verzekeraars naast elkaar zet. Een specifiek schadegeval zal namelijk niet overal op dezelfde manier geregeld worden. Hulp nodig?

Vind je autoverzekering met Test Aankoop Verzekeringen 

1. Hoe zit het met de afschrijving?

Een auto vermindert jaar na jaar in waarde. Verzekeraars hanteren verschillende systemen om deze depreciatie te bepalen. Je kiest het best een contract dat een geringe waardevermindering toepast voor de duur van je contract. Daardoor is je auto langer meer waard.

2. Wat zijn de voorwaarden voor vergoeding bij diefstal?

Soms gelden er strenge eisen vooraleer je recht hebt op een vergoeding bij diefstal. Zo sluiten verschillende verzekeraars diefstal uit als je je sleutels onbewaakt op een openbare plaats hebt achtergelaten. Lees dus goed de kleine lettertjes na.

3. Krijg je een vervangwagen?

De meeste verzekeraars voorzien in een vervangwagen als jouw auto onbruikbaar is door een ongeval in België (soms ook net over de grens). De voorwaarde is soms wel dat je je wagen laat repareren door een erkende hersteller. Controleer ook hoe lang je recht hebt op een vervangwagen. Dat kan schommelen van 2 tot 10 dagen.

4. Hoe zit het met de waarborg aanrijding met dieren?

Controleer of de verzekeraar niet eist dat de schade rechtstreeks voortvloeit uit het contact met het dier. Anders is onrechtstreekse schade die bijvoorbeeld te wijten is aan een verlies van controle over het stuur na de botsing met het dier niet gedekt. Sommige verzekeraars zullen bovendien alleen de schade dekken die voortvloeit uit een contact met wilde dieren en bijvoorbeeld niet met een hond. Ook als een steenmarter je kabels doorbijt, kan de tussenkomst verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

5. Voor welke situaties kun je een beroep doen op de waarborg natuurkrachten?

Kijk ook in dit geval na of onrechtstreekse schade gedekt is. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je plots moet uitwijken voor een voorwerp dat rondvliegt tijdens een storm en je tegen een andere auto rijdt. Is die schade gedekt?

6. Hoe zit het met de waarborg glasbreuk?

Lees goed na welke schade bij glasbreuk gedekt is en welke niet. Word je bijvoorbeeld vergoed als je schade hebt door voorwerpen die je in de wagen meeneemt, slijtage of de slechte kwaliteit van het glas? De voorwaarden verschillen van omnium tot omnium.

7. Wanneer komt de omnium tussen voor je eigen schade?

De waarborg eigen of materiële schade vergoedt schade die je zelf veroorzaakt hebt. Zorg dat je een contract kiest waarin een schadegeval niet noodzakelijk een ongeval moet zijn. Daardoor zal je verzekeraar voor speciale gevallen moeilijker dekking kunnen weigeren.

8. Hoe zit het met de franchise?

  • Geef de voorkeur aan een contract waarbij er op zo weinig mogelijk gevallen een franchise wordt toegepast. Controleer bijvoorbeeld of er een vrijstelling is bij diefstal.
  • Let op met een lage franchise. Dat betekent dat je een hogere premie zal betalen. Omgekeerd kan een hogere franchise je de mogelijkheid bieden om je premie te beperken.
  • Weet dat je verzekeraar met een Engelse franchise alle schade zal betalen zonder dat het jou 1 eurocent kost. Hou er wel rekening mee dat je verzekering iets duurder zal zijn dan bij de franchise met een vast bedrag of met een percentage.

9. Wanneer wordt je auto total loss verklaard?

Geef de voorkeur aan een contract dat het voertuig total loss verklaart zodra de herstellingskosten meer bedragen dan de werkelijke waarde van het voertuig bij het ongeval, verminderd met de waarde van het wrak. Andere polissen vertrekken van de aangenomen waarde, wat het bedrag van de herstellingskost om het voertuig total loss te doen verklaren sterk opdrijft. Ontdek meer over het verschil tussen aangenomen en werkelijke waarde.

10. Hoe zit het met de bewijslast?

Als er sprake zou kunnen zijn van een grove schuld (als de auto bijvoorbeeld niet in orde was met de technische keuring), moet de verzekeraar normaal bewijzen dat het gedrag van de verzekerde daarvan de oorzaak was. Soms wordt die bewijslast echter omgedraaid en moet je als verzekerde zelf aantonen dat je ongeval niet daaraan te wijten was. Zo’n contract vermijd je beter.