Dossier

Uw auto uitlenen

18 september 2015
auto uitlenen

18 september 2015

Er zijn soms redenen genoeg om het stuur af te geven. Toch is het niet zonder risico. Want komt de verzekering dan wel tussen in geval van een ongeval of diefstal?

Een van de kinderen, uw moeder of een vriend met uw auto laten rijden, dat moet kunnen. Maar wat gebeurt er als die bestuurder een ongeval krijgt of als uw auto wordt gestolen? We verduidelijken hier hoe het er in de praktijk aan toegaat. Een bob laten rijden is niettemin een bijzonder geval met soms aparte dekkingen, waarover we in dit dossier niet verder uitweiden.

Meer weten over autoverzekeringen

Moet ik mijn verzekeraar inlichten?

De verplichte autoverzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van eender welke bestuurder. Als die natuurlijk beantwoordt aan alle wettelijke voorwaarden om te mogen rijden en de wagen niet tegen de wil van de eigenaar gebruikt. U moet uw verzekeraar wel op de hoogte brengen wanneer iemand die niet als hoofdbestuurder in het contract staat, het meest met de auto rijdt. Maar als u uw wagen soms toevertrouwt aan iemand die jonger is dan 26, controleer dan de voorwaarden in uw contract of vraag uw verzekeraar wat hij van u verwacht.

Wie betaalt de schade?

Dat hangt af van de situatie.

  • De ontlener van uw auto is in zijn recht. Dan wordt de zaak op dezelfde manier geregeld als wanneer u zelf aan het stuur had gezeten: uw schade wordt vergoed door de BA-verzekeraars, voor rekening van de tegenpartij.
  • De ontlener is in fout (of er zijn geen andere betrokkenen). Hebt u een volledige omnium, dan dekt die de autoschade. De ontlener van uw auto moet u wel de franchise terugbetalen en ook de verhoging van de premies, afhankelijk van de stijging van uw bonus-malusgraad. Hebt u geen omnium, dan moet u de ontlener vragen om de schade te vergoeden. Zijn klassieke verzekeringen zoals zijn gezinsverzekering (“BA familiale”) zullen weigeren tussen te komen, tenzij in bijzondere gevallen. En in principe kunt u geen beroep doen op uw rechtsbijstand om de ontlener tot betaling te verplichten.

En als uw auto foetsie is?

  • Wanneer aan de ontlener redelijkerwijs niets te verwijten valt, kan hij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstal. In dat geval krijgt u enkel een schadevergoeding als u een diefstalwaarborg hebt, via uw mini- of volledige omnium. Geldt er franchise, zelfs bij diefstal, dan blijft die voor rekening van de eigenaar.
  • Wanneer de ontlener aansprakelijk is voor de diefstal, omdat hij de auto bijvoorbeeld heeft achtergelaten met de sleutel op het dashboard, zien sommige verzekeraars hun kans om vergoeding te weigeren omwille van een zware fout, zelfs al treft u als eigenaar geen schuld. Het kan ook gebeuren dat iemand aan wie u de auto hebt toevertrouwd, met de noorderzon verdwijnt (bijvoorbeeld bij een testrit met het oog op een verkoop). Ook dan vangt u waarschijnlijk bot.

Is de bestuurder gewond?

  • Als de tegenpartij verantwoordelijk is voor het ongeval, moet die de lichamelijke schade van de ontlener van uw auto vergoeden. Om dat geld in handen te krijgen, kan de ontlener een beroep doen op de rechtsbijstand van uw autoverzekering. Hij kan ook worden vergoed door uw bestuurdersverzekering, als u die tenminste hebt genomen, door zijn eigen bestuurdersverzekering, door zijn ongevallenverzekering of zelfs door uw verzekering huispersoneel als hij uw auto gebruikte om u onbezoldigd een dienst te verlenen.
  • Is de ontlener in fout en kan hij op geen enkele verzekering rekenen, dan rest er voor hem enkel de tussenkomst van zijn ziekenfonds.

Meer weten over autoverzekeringen


Afdrukken Versturen via e-mail