Dossier

Het abc van de verplichte autoverzekering

02 mei 2018
abc autoverzekering

02 mei 2018

Iedere auto die de weg op gaat, moet verzekerd zijn. Dat is wettelijk verplicht. Het gaat om de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, ook kortweg BA genoemd. Die vergoedt de schade die met de auto aan anderen wordt berokkend als de verzekeringnemer in fout was.

Op zoek naar het interessantste contract inzake BA-autoverzekering?

Ga naar onze Koopwijzer Autoverzekering

Modelovereenkomst als minimum voor de BA

Op zich bieden alle contracten een hoge kwaliteit van de burgerlijke-aansprakelijkheidsdekking. Dat komt omdat de dekking van de BA-contracten voornamelijk wordt geregeld door een wettelijk verplichte modelovereenkomst.

De aansprakelijkheidsdekking geldt in vrijwel heel Europa en in het Middellandse Zeegebied. Veel verzekeraars sommen echter niet alle verzekerde landen in het contract op, maar verwijzen gewoon naar het groene verzekeringsbewijs dat je in je auto moet hebben. Lees dat document bij twijfel na.

Het verschil tussen de contracten zit dus vooral in wat je als bijkomende dekkingen krijgt en hoe de premie evolueert in de tijd.

Hulp na een ongeval

Bijna alle verzekeraars bieden hulp bij het takelen wanneer je auto niet meer verder kan rijden na een ongeval in België (bij sommige verzekeraars mag het ook een stukje in het buitenland zijn, bv. tot 30 km en meer over de grens). Vaak moet je hiervoor wel eerst de verzekeraar contacteren. Anders geldt een maximum voor de terugbetaling of worden, in het slechtste geval, de kosten helemaal niet terugbetaald.

Bij de meeste verzekeraars kun je ook op een of andere manier een vervangwagen krijgen wanneer je auto niet meer kan rijden na een ongeval in België (of bij sommige ook net over de grens).

Als je een omniumdekking (volledige of gedeeltelijke) toevoegt aan je BA-autoverzekering, geniet je meestal wel een ruimere dienstverlening.

Franchise voor jonge bestuurders

Bij zowat alle verzekeraars moet je tussen € 150 en € 800 aan franchise betalen als je je auto uitzonderlijk eens uitleent aan een jongere die nooit als bestuurder werd aangegeven bij je verzekeraar en die een ongeval veroorzaakt.

Soms is er een extraatje bij een ongeval in het buitenland

Wanneer je in het buitenland in een aanrijding betrokken geraakt met een buitenlander, is in principe de wetgeving van dat land van toepassing om de schadevergoeding te bepalen waarop je passagiers aanspraak zullen kunnen maken. In de meeste Europese landen wordt voor lichamelijke schade echter minder toegekend dan in ons land. Dus riskeren je passagiers genoegen te moeten nemen met een lagere vergoeding dan wanneer de Belgische vergoedingsnormen van toepassing waren geweest. Enkele verzekeraars passen het verschil bij.

Het tarief en de premie-evolutie

Om de premie van de verzekerde te bepalen, hanteren de verzekeraars uiteenlopende criteria: de leeftijd van de voornaamste bestuurder en hoe lang hij al over een rijbewijs beschikt, zijn schadeverleden, zijn woonplaats, het gebruik dat hij van zijn auto maakt (weinig kilometers, louter privé of ook professioneel), het vermogen van de motor, soms ook de ouderdom van de auto, het beroep van de bestuurder of zelfs het feit of hij een woning bezit. 

In de regel verlagen de verzekeraars de premie wanneer je geen schadegevallen in fout op je conto hebt en verhogen die als je je daar wel schuldig aan hebt gemaakt. Vroeger waren ze verplicht om daarvoor hetzelfde systeem te hanteren (“bonus-malussysteem”), maar dat is al lang verleden tijd en nu mogen ze doen waar ze zin in hebben, zolang ze hun systeem duidelijk en nauwkeurig beschrijven in hun contract. 

Bij een gelijke aanvangspremie kies je beter voor een contract waar de premie nog kan dalen (als je schadevrij rijdt) en ze liefst zo weinig mogelijk zal stijgen (na bv. een of meer schadegevallen). .

Maar niet alleen schadegevallen beïnvloeden de evolutie van de premie. De premie stijgt vaker door – minder voorspelbare maar daarom niet minder frequente – tariefverhogingen die meer te maken hebben met de rentabiliteit van de verzekeringsproducten. Als de maatschappij het tarief voor een bepaald contract voor nieuwe cliënten optrekt, mag ze dat op de jaarlijkse vervaldag ook voor jou doen. Die verhoging komt dan boven op de premie-evolutie die rechtstreeks in verband staat met je eventuele ongevallen. 

Geen dekking voor de bestuurder

Bij een ongeval in fout zonder tegenpartij of met betwiste aansprakelijkheid is jouw lichamelijke schade (letsels) als bestuurder doorgaans niet gedekt door de BA-autoverzekering. Je zult de kosten voor de letselschade slechts gedeeltelijk terugkrijgen van het ziekenfonds, tenzij je een bestuurdersdekking had genomen. Slechts heel uitzonderlijk vergoedt een BA-verzekering je voor je eigen letsels.

Wie als bob het stuur van andermans wagen overneemt, moet zich ervan hiervan bewust zijn dat ook zijn letselschade dus niet zal worden vergoed (behalve wat door het ziekenfonds ten laste wordt genomen), tenzij hij kan terugvallen op een extra bestuurdersverzekering of een uitzonderlijke dekking. 

Geen dekking voor schade aan de eigen auto

Wie een nieuwe auto koopt, neemt naast de BA-autoverzekering vaak ook tijdelijk een omniumverzekering. Want als de eigen auto beschadigd raakt in een ongeval waar niemand anders schuld aan heeft, zal men voor die schade zelf moeten opdraaien wanneer men alleen over de wettelijk verplichte verzekering beschikt. Dat kan financieel dus heel zwaar wegen voor wie de auto nog aan het afbetalen is.
Het basisprincipe van een omnium is dat elke beschadiging aan de eigen auto wordt vergoed. En dat niet alleen in geval van blikschade, maar ook wanneer hij werd gestolen of als er sprake is van een total loss, of van schade veroorzaakt door vandalisme, natuurkrachten (storm, hagel, overstroming …), glasbreuk en brand.

Vergelijk en kies autoverzekeringen


Afdrukken Versturen via e-mail