Dossier

Vul de aangifte van een auto-ongeval nauwgezet in

01 juli 2016
Auto ongeval aangifte

01 juli 2016

Bij een ongeval baseren de verzekeringsmaatschappijen zich op het aanrijdingsformulier om uit te maken wie aansprakelijk is. Reden te over om dat correct in te vullen.

Niemand kan u verplichten om het formulier te ondertekenen

Onderteken het formulier pas als u volledig akkoord gaat met de toedracht en de schets (rubrieken 12 en 13 op het formulier). Anders ondertekent u niet maar gebruikt u het document enkel om gegevens uit te wisselen of belt u de politie om te bemiddelen. Bent u het alleen met de opmerkingen van de andere bestuurder oneens, dan volstaat het om deze tegen te spreken in uw helft van diezelfde rubriek. U kunt het formulier dan wel samen invullen.

Regeling in der minne, een goed idee?

Bent u zelf niet in fout, dan hebt u er geen enkel voordeel bij om het formulier niet in te vullen en de zaak onderling te regelen. Enkel de aansprakelijke partij heeft hier belang bij om een premieverhoging van zijn verzekeraar te ontwijken. Gaat u daarmee akkoord, bijvoorbeeld omdat u (bijna) geen schade hebt, vul dan toch sowieso het formulier in zoals het hoort, maar spreek af dat u allebei nog even wacht om het document in te dienen bij de verzekeraar. Dat geeft u een paar dagen de tijd om de schade te laten ramen bij een specialist en het geeft de tegenpartij de kans om een voorstel te doen. Zo houdt u toch nog het ingevuld aanrijdingsformulier achter de hand, mocht de andere bestuurder zijn belofte verbreken of er toch nog schade aan het licht komen.

Check de verklaringen van de andere bestuurder

De verzekeraars baseren zich op het aanrijdingsformulier om de aansprakelijkheden van de bestuurders te bepalen. Een verkeerd of onvolledig ingevuld document kan dus aanleiding geven tot geschillen. Concentreer u bij het invullen nooit alleen op uw kant van het verhaal, maar lees ook grondig na wat de andere partij invult. Controleer bovendien of de gegevens van de andere partij wel degelijk kloppen met de informatie op zijn identiteitskaart en het groene verzekeringsbewijs (in de volksmond groene kaart) van de wagen. Komen deze niet overeen, dan haalt u er het best de politie bij.

Vluchten is een misdrijf

Verlaat als bestuurder nooit de plaats van het ongeval zonder uw identiteitsgegevens te verstrekken aan de tegenpartij. Strikt genomen geldt dit als vluchtmisdrijf en is dit dus strafbaar, ook wanneer u duidelijk niet aansprakelijk bent. Zelfs wanneer de tegenpartij (bijna) geen schade heeft en ermee akkoord gaat om niets in te vullen, kan hij of zij zich bedenken, naar de politie stappen en beweren dat u vluchtmisdrijf hebt gepleegd.

Het aanrijdingsformulier: de goede reflex

Wanneer er iemand gekwetst raakt, verplicht het verkeersreglement de bestuurders om sowieso de politie te verwittigen. De agenten zullen ter plaatse komen en een proces-verbaal opstellen. Toch hebt u er ook dán baat bij om een aanrijdingsformulier in te vullen en samen te ondertekenen, zeker wanneer u niet in fout was. Op het proces-verbaal moeten verzekeraars immers lang wachten, wat ook uw schadevergoeding blokkeert. Dankzij het formulier zal u sneller worden vergoed.


Afdrukken Versturen via e-mail