Na een aanrijding waarbij de bestuurster , die geïntoxiceerd was , afgevoerd werd met de hulpdiensten ( en er dus geen ongevallenformulier kon ingevuld worden !) kwam de politie de vaststellingen doen . Onze vrachtwagen werd zwaar beschadigd , zodanig dat we vreesden voor een "economisch totaal verlies" ( d.w.z. herstelling zou meer kosten dan de dagwaarde van de vrachtwagen ) en we dus bij de expert al vooraf stelden dat we eventueel alleen de strikt noodzakelijke dingen zouden herstellen , om toch onder die grens te blijven

Na ettelijke mails , telefoons , brieven … kregen we pas na ZES maanden een schaderegelingsvoorstel , dat volgens ons bestek nog een 2000 euro te laag lag , bevestigd door tegenexpertise . De rechtbank stelde een gerechtsdeskundige aan , die voorstelt de vrachtwagen naar een garage te brengen , die volgens hem "creatief" is in het herstellen van dergelijke schade , wat we al eigenaardig vonden , de letterlijke opdracht van die "deskundige" is immers "de schade te begroten" m.a.w. hij delegeert ZIJN opdracht door naar een (bevriende ?) garagist .

Ok , we doen dat , weer héél veel geduld , en na herhaalde vraag levert deze garage een "bestek" af , zonder 1 woord op papier te zetten , … weer de prijs van de eerste expert , die we eerder weigerden ! Omdat we quasi zeker zijn dat het voor die prijs onmogelijk is de vrachtwagen weer in de oorspronkelijke staat te brengen vraagt onze advocaat om een bestek , waarop deze garage een snel in elkaar geflanst blaadje bezorgt , met daarop een aantal punten , en weer datzelfde bedrag , zonder 1 uitsplitsing , dus geen onderdeelprijzen , geen materialen , geen werkuren !

Volgens de gerechtsdeskundige normaal , wij denken daar nog steeds anders over , omdat bij mondelinge navraag de zaakvoerder op een vraag naar enkele details antwoordde : "daar gaan we niet over zeveren" !

Huh ?!? Heeft een klant soms niet het recht te eisen dat zijn voertuig volledig en degelijk weer in de staat van voor het ongeval wordt gebracht ?!?


Enfin , vertrouwen weg , we gaan dus dat blaadje concreet vergelijken met de schade : meerdere dingen zijn gewoon niet vermeld !

Twee batterijen , kostprijs 480 euro , gerechtsdeskundige : die zien er oud uit , u krijgt nog 150 euro … ?!?

Spatbord , dat volledig vernietigd werd : niet voorzien …

een achterband , waar een groot stuk van het rubber is weggescheurd : gerechtsdeskundige : die is versleten … bijzonder eigenaardig , want bij de keuring was er zelfs geen opmerking "staat banden" , en de vrachtwagen deed sindsdien geen 3000 km !

Verchroomde wieldeksels , wil de gerechtsdeskundige vergoeden : 50 euro ! Probeer die maar eens te kopen bij Mercedes , met 50 euro …

Beide velgen beschadigd , gerechtsdeskundige : de voorste kan niet beschadigd zijn , ondanks dat op de foto's duidelijk de BEIDE chromé deksels kapot zijn , wat dan toch ook bewijst dat de velg , die erachter zit , ook geraakt werd ?

De hele linkerflank van de vrachtwagen is geraakt , overal schade , maar volgens de gerechtsdeskundige is de materiaalkoffrer van 1,5 m breed "door eerdere belading doorgezakt" m.a.w. , de hele flank is geraakt , maar juist die 1,5 m waar de materiaalkoffer hangt niet… terwijl ieder gezond denkend mens onmiddellijk ziet dat de koffer wel moet geraakt zijn !

Nu horen we dan dat die man in de wandelgangen "God de Vader" genoemd wordt omdat het merendeel van de rechters gewoon klakkeloos zijn visie volgen … We willen dus klacht neerleggen , en eventueel een andere deskundige vragen ,bij welke instantie moet dat ?

Als de rechter niet overtuigd is van de noodzaak zitten wij met 2000 verloren eurootjes … ereloon gerechtsdeskundige : 1250 euro !

Als er nu eens een correcte offerte zou opgemaakt worden , met elk onderdeel , alle materialen , de nodige werkuren … en de prijs daarvan ernaast , zoals het toch NORMAAL ZOU MOETEN GEBEUREN ?

Maar 1250 euro aanrekenen , met dit prutswerk ?


Graag uw hulp ...