Beste forumleden,

Wie heeft ervaring met het afsluiten van een hypothecaire lening zonder schuldverzekering ?

Ik ben van plan om een tweede woning te kopen als investering, dus om te verhuren. Om deze aankoop te financieren wil ik een hypothecaire lening afsluiten maar liefst zonder schuldsaldoverzekering.

(Voor mijn eerste appartement heb ik destijds ook een hypothecaire lening aangegaan maar het resterende schuldsaldo hiervan zal ik volledig en vervroegd afbetalen vooraleer de nieuwe hypothecaire lening voor de tweede en te verhuren woning aan te gaan).

Een schuldsaldoverzekering is belangrijker als het om het goed gaat dat als gezinswoning wordt gebruikt : bij overlijden betaalt de verzekeraar de resterende schuld aan de bank en zijn er geen financiële problemen voor de achterblijvende gezinsleden. Indien er dan geen schuldsaldoverzekering zou zijn, zal de bank de erfgenamen immers verplichten de gezinswoning te verkopen om de nog uitstaande schuld bij de bank terug te betalen; aldus komen die gezinsleden niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk in de kou te staan : zij zitten dan namelijk zonder gezinswoning.

Ik heb ergens gelezen dat banken in sommige gevallen akkoord gaan om een hypothecaire lening toe te staan zonder de koper van het onroerend goed te verplichten een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Een van die gevallen is namelijk wanneer het gaat om de aankoop van een tweede woning. Bij overlijden van de koper kan de bank via de hypotheek die op de tweede woning rust, die tweede woning dan immers gedwongen laten verkopen. De achterblijvende gezinsleden lopen aldus niet het risico uit hun gezinswoning te worden gezet en krijgen voor de gedwongen verkoop van de tweede woning eventueel dan het saldo van die verkoopprijs verminderd met het bedrag van het nog resterende saldo van die tweede lening dat naar de bank gaat.

Heeft iemand ervaring met het afsluiten van een hypothecaire lening zonder schuldsaldoverzekering ?

Zijn er financiële instellingen die dit gemakkelijker toestaan dan andere ?

Bedankt